Generelle vilkår og betingelser/bruksvilkår

Sist oppdatert: 04. november 2021

Zap Surveys (« panelet») er et panel for markedsundersøkelser som eies og drives av Dynata, LLC og dets morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper, inkludert Dynata Global UK Limited (t/k/s Research Now Limited), Research Now Group, LLC (samlet kalt « Dynata»).


Som medlem av panelet vil du ha muligheten til å delta i markedsundersøkelser, inkludert nett- og mobilundersøkelser, produkttester, fokusgrupper og mer.

Disse vilkårene kan endres. For mer informasjon om hvordan vi bruker opplysningene du oppgir, se våre retningslinjer for personvern.


Disse generelle vilkårene og betingelsene/bruksvilkårene inkluderer et avkall på gruppesøksmål og en fraskrivelse av juryrettssaker og krever bindende voldgift på individuelt grunnlag for å løse tvister.

 


1. Anvendbarhet, avtale

Disse vilkårene og betingelsene (disse  «vilkårene») styrer og gjelder din bruk av Dynatas tjenester, inkludert, uten begrensning, (1) medlemskap hos et Dynata-panel eller underpanel, (individuelt et  «panel» og samlet  «panelene»), (2) bruk av og/eller tilgang til ethvert panelnettsted (individuelt et  «nettsted» og samlet  «nettstedene»), (3) deltakelse i enhver spørreundersøkelse eller studie tilbudt, gitt, arrangert eller administrert av eller gjennom Dynata, og (4) din kvalifikasjon for, og/eller innløsning av belønninger, insentiver og premier tilbudt for visse handlinger og aktiviteter, inkludert, uten begrensning, å ha komplettert spørreundersøkelser (samlet  «tjenestene»).


Alle henvisninger i disse vilkårene til  «Dynata» inkluderer Dynata, LLC (tidligere kjent som Survey Sampling International, LLC), og dens moderselskap, datterselskaper og forretningspartnere. Alle henvisninger i disse vilkårene til  «oss» eller  «vi» refererer til Dynata.


Ved tilgang til, bruk, og/eller deltakelse i tjenestene gir du herved uttrykkelig samtykke i å overholde og være bundet av disse vilkårene.

Dynata forbeholder seg retten til å nekte, begrense, forby, eller avvise din tilgang til, bruk av og/eller deltakelse i tjenestene, når som helst og av enhver grunn.

 


2. Medlemskapskvalifisering og deltakelse

Applikasjonene/tjenestene er utelukkende for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Du kan kun bruke applikasjonene/tjenestene når og slik de er tilgjengelige. Applikasjonene/tjenestene er kun tilgjengelige for personer som er sytten (17)  år eller eldre bosatt i Norge. Deltakelse i panelet er begrenset til kun én (1) konto per person.  Fra tid til annen kan våre klienter ønske å undersøke meningen til mindreårige, de kan kun delta med foreldres samtykke, via deres foreldres konto.


Dynata-ansatte har ikke tillatelse til å delta i panelet for personlig bruk (se avsnitt 19).


Din deltakelse i spørreundersøkelsen, fokusgruppen, telefon- eller annen forskning (« forskning») gjennom applikasjonene/tjenestene er basert på ditt ønske om å dele meninger og gi tilbakemelding.  Slik deltakelse i forskningen er frivillig for deg, uten kontroll eller instruksjoner fra Dynata, og du skal utøve uavhengig dømmekraft og skjønn mens du gjør dette.


 

3. Bruk av tjenestene.

Tjenestene er for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan bruke tjenestene kun når, og som de er tilgjengelige. Dynata forbeholder seg retten til å endre, modifisere eller eliminere, og/eller innskrenke eller blokkere tilgang til, hele eller deler av tjenestene, uten meddelelse, når som helst, av enhver grunn eller uten grunn.


Dynata gir panelmedlemmer og ikke-panelmedlemmer muligheten til å delta i spørreundersøkelser. Deltakelse i spørreundersøkelser er frivillig. Ved å godta å bli et panelmedlem, godtar du å motta invitasjoner for å delta i spørreundersøkelser. I tillegg, kan Dynata gi panelmedlemmer muligheten til å kommunisere med andre panelmedlemmer og/eller Dynata. Du kan melde deg av panelmedlemskapet når som helst, se seksjon 10 «Fravalgspolicy» nedenfor.


Hvis du registrerer deg for applikasjonene/tjenestene, vil du bli bedt om å oppgi eller offentliggjøre visse opplysninger som kan identifisere deg som person (« PII») til Dynata. Gå gjennom Dynatas retningslinjer for personvern for informasjon om Dynatas personvernpraksis.


 

4. Panelregistrering, passord.

Du kan få tilgang til ethvert nettsted som besøkende uten å registrere deg for medlemskap med panelet assosiert med dette nettstedet og uten å oppgi eller avsløre personlig informasjon.


For å kunne registrere deg som et panelmedlem, må du registrere deg med eller for panelet og oppgi personlig informasjon. Panelmedlemmer og ikke-panelmedlemmer må sannferdig oppgi all informasjon. Dynata forbeholder seg retten til å innskrenke eller forby din bruk av, tilgang til, og/eller deltakelse i tjenestene hvis du gir, eller Dynata har grunn til å mistenke at du har gitt usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig informasjon.

Hvert panelmedlem vil opprette sitt eget brukernavn og passord. Panelmedlemmer er eneansvarlig for sikkerheten til deres brukernavn og passord og vil være eneansvarlig for all bruk, enten det er autorisert eller uautorisert, av deres medlemskontoer. Dynata anbefaler på det sterkeste at du ikke bruker personnummer, økonomisk kontonummer eller annen identifikasjon eller kontonummer, som et brukernavn eller passord. Ikke avslørpassordet ditt til noen andre, du er ansvarlig for å holde det trygt.  Vi vil ikke være ansvarlige for uautorisert bruk av kontoen din, som inkluderer uautorisert bruk av e-postadressen din, passord og innløsning av belønninger.

Panelmedlemskap er spesifikk for den personen som registrerer seg for medlemskap med panelet ; panelmedlemskap kan ikke overføres.


Du erkjenner at du har tilgang til, bruker og/eller deltar i tjenestene i kapasitet som en uavhengig kontraktør, og at forhold som byrå, partnerskap, prosjektsamarbeid, arbeidstaker-arbeidsgiver eller franchisegiver-franchisetaker ikke er tilsiktet eller inngått med denne avtalen.


 

5. Uautorisert bruk.

Du samtykker i å ikke: (i) bruke edderkopper, roboter, eller andre automatiserte datamineringsteknikker for å katalogisere, laste ned, lagre, eller ellers reprodusere eller distribuere data eller innhold tilgjengelig i forbindelse med tjenestene, eller å manipulere resultatene av spørreundersøkelser, utlodning eller konkurranser; (ii) iverksette tiltak for å forstyrre nettsted(er) eller en persons bruk av ethvert nettsted, inkludert, uten begrensning, overbelastning, overstrømming, e-post-bombardering, eller forårsakelse av sammenbrudd av ethvert nettsted; (iii) sende eller overføre virus, ødelagt data, eller annen skadelig, ødeleggende eller destruktiv kode, fil eller informasjon, inkludert, uten begrensning, spionprogramvare; (iv) samle inn enhver personlig identifiserbar informasjon av eller om enhver annen bruker av tjenestene; (v) sende uønsket e-post, inkludert, uten begrensning, tilbud og/eller markedsføring av produkter eller tjenester; (vi) åpne, bruke eller vedlikeholde mer enn en (1) medlemskonto med et panel; (vii) forfalske eller maskere din sanne identitet; (viii) ramme en del(er) av ethvert nettsted innen et annet nettsted eller endre utseende på ethvert nettsted; (ix) etablere lenker fra andre nettsteder til enhver side av, på, eller lokalisert innenfor ethvert nettsted eller til tjenestene, uten på forhånd å ha fått skriftlig tillatelse fra Dynata; (x) sette opp eller overføre truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, utuktig, skandaløst eller provoserende materiale eller samtykke eller materiale eller samtykke som ellers kan bryte gjeldende lover (som definert heri); (xi) ta del i straffbar aktivitet, inkludert, uten begrensning, rase gjennom spørreundersøkelser, ta samme spørreundersøkelse flere ganger, maskere eller forfalske din identitet, sende inn falske opplysninger under registreringsprosessen, sende inn falske eller usanne undersøkelsesdata, innfri eller forsøke å innfri belønninger, premier, og/eller andre insentiver via falske eller uredelige måter, og forsøke å forfalske spørreundersøkelser; (xii) foreta omvendt utvikling av ethvert aspekt av tjenestene eller gjøre eller ta del i handlinger som kan avsløre eller røpe kildekoden, eller omgå målere eller kontroller brukt for å forby, innskrenke eller begrense tilgang til ethvert nettsted, innhold eller kode, unntatt som uttrykkelig tillatt av gjeldende lover; (xiii) delta i kriminelle eller ulovlige handlinger; (xiv) bruke begrenset innhold (som definert heri) i overtredelse eller brudd på disse vilkårene; eller (xv) oppfordre og/eller anbefale enhver person, inkludert, uten begrensning, enhver Dynata-ansatt, til å utføre handlinger som er forbudt herunder.


Du erkjenner og samtykker i at Dynata vil samarbeide fullt ut med alle rettslige forespørsel(er) om offentliggjøring (f.eks. rettskjennelse eller stevning).6. Begrenset innhold.

I forbindelse med din bruk av, tilgang til, og/eller deltakelse i tjenestene, kan du få muligheten til å gå gjennom eller få tilgang til konfidensiell og fortrolig informasjon, materialer, produkter, og innhold  («Begrenset innhold») tilhørende Dynata og/eller Dynatas kunder, partnere og/eller lisensgivere. Begrenset innhold er og vil forbli ene og utelukkende eiendom til eieren av det begrensede innholdet. Du skal ikke under noen omstendighet få eller motta rettighet, tittel, og/eller interesse i eller til begrenset innhold. Du samtykker i å beskytte konfidensialitet og hemmelighold av det begrensede innholdet og du samtykker i å ikke modifisere, kopiere, reprodusere, republisere, vise, overføre, distribuere, foreta omvendt utvikling, skape derivater av, dekompilere, eller ellers bruke, endre, eller overføre begrenset innhold uten tidligere skriftlig samtykke fra Dynata. Du erkjenner og samtykker i at begrenset innhold kan være underlagt og beskyttet av lover for opphavsrett, forskrifter og kodekser. Videre, erkjenner og samtykker du i at Dynata, dersom du bryter eller på annen måte overtreder restriksjonene, begrensningene, og forbudene innsatt i denne seksjonen, i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler tilgjengelig for Dynata, er forbeholdt retten til å avslutte, forby eller begrense din bruk av, tilgang til, og/eller deltakelse i tjenestene.7. Brukerinnhold.

Du er alene forpliktet og ansvarlig for alt innhold, materialer, informasjon og kommentarer du bruker, laster opp, setter opp eller sender inn i forbindelse med tjenestene  («brukerinnhold»). Du er alene ansvarlig for alle tredjeparts godkjenninger, samtykker, og/eller tillatelser som trengs for brukerinnhold. Hvis du sender inn brukerinnhold, kan brukerinnhold bli gjort offentlig tilgjengelig og kan deles med tredjeparter, inkludert, uten begrensning, Dynatas kunder, kunder av Dynatas kunder, og tredjeparts tjenesteleverandører. Brukerinnhold skal kun inkludere lyd, video, bilder eller fotografier av den personen som sender brukerinnholdet og skal ikke inneholde noe med opphavsrett, eller varemerket innhold eller materialer fra noen tredjepart. Brukerinnhold skal ikke inkludere lyd, video, bilder eller fotografier av noen andre enn brukeren. Du vil ikke motta kompensasjon for brukerinnhold. Hvis du ønsker informasjon om identiteten til sponsoren av en undersøkelse hvor du har sendt inn bilder eller video, kan du kontakte Dynata som angitt i Dynatas personvernerklæring. For å identifisere den spesifikke undersøkelsen må du oppgi din e-postadresse og informasjon relatert til undersøkelsen (dvs. undersøkelsesnummer, emne eller tema, datoen for undersøkelsen osv.) til Dynata.


Ved å bruke, laste opp, sette opp, eller sende inn brukerinnhold i forbindelse med tjenestene, gir du herved Dynata en evigvarende, ugjenkallelig, ubegrenset, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende, avgiftsfri, rett og lisens til å endre, kopiere, overføre, publisere, vise, skape derivater av, reprodusere, modifisere, distribuere, og ellers bruke, modifisere, eller distribuere ditt brukerinnhold på en hvilken som helst måte, uten kompensasjon eller kunngjøring.


Du er alene ansvarlig for brukerinnholdet. Dynata vil ikke og kan ikke gjennomgå alt brukerinnhold og Dynata er ikke ansvarlig for brukerinnholdet. Dynata reserverer seg retten til å slette, flytte, eller redigere brukerinnhold som etter Dynatas eget forgodtbefinnende, er ansett å: (i) bryte disse vilkårene, (ii) bryte opphavsrett eller varemerkelovgivning, eller (iii) være fornærmende, ærekrenkende, obskønt eller forøvrig uakseptabelt.


 

8. Rewards-programmer

A. I forbindelse med din bruk av applikasjonene/tjenestene, kan du ha muligheten til å samle belønninger, insentiver og deltakelse i premietrekninger eller lotterier. Insentiver kan være i form av poeng eller program-/panelvaluta (« panelvaluta»). Panelvaluta har ingen pengeverdi og kan ikke innløses i kontanter; panelvaluta kan ikke auksjoneres bort, byttes, forhandles eller selges, og kan ikke overføres ved død, etter gave, som en del av en personlig relasjonssak, eller på annen måte, unntatt ved lov. Informasjon, offisielle regler og vilkår og betingelser for belønninger, insentiver og premietrekninger eller lotterier kan være tilgjengelig i disse vilkårene, på nettstedet for et panel, i begynnelsen eller slutten av en spørreundersøkelse, i invitasjoner til spørreundersøkelser, på nettstedet(ene) eller nettsiden(e) for innløsning av belønninger, insentiver og premier, og/eller kan beskrives i ethvert nyhetsbrev eller annen kommunikasjon som distribueres eller publiseres av Dynata.


De ulike typene insentiver og belønninger Dynata kan gi, er for å oppmuntre til deltakelse i panelet og er ikke kompensasjon for tid brukt.  Poeng eller panelvaluta som opptjenes eller betales til deg eller en belønning du innløser for deltakelse i forskningen eller annen aktivitet på et panel, beregnes ikke basert på tiden du bruker. På samme måte er enhver godtgjørelse betalt til eller poeng opptjent av deg for deltakelse ikke forholdsmessig på timebasis eller på annen måte.


B. Alle poeng eller panelvalutaer som legges inn på et panelmedlems konto utløper ett (1) år etter de legges inn, med mindre poengene eller panelvalutaen gis opp eller kanselleres tidligere på grunn av medlemskap eller manglende aktivitet på kontoen, eller som ellers er angitt i disse vilkårene. Panelmedlemskontoer er ikke faktiske bank- eller økonomiske kontoer og påløper ikke eller akkumulerer renter av noe slag.


C. Poeng eller panelvaluta lagt inn i forbindelse med applikasjonene/tjenestene utgjør ikke panelmedlemmets eiendom, kan ikke overføres under eller etter panelmedlemmets levetid, ved lov eller på annen måte, og har ingen verdi før panelmedlemmet har presentert dem for innløsning i henhold til disse vilkårene.


D. I tilfelle poeng, panelvaluta eller insentiv har blitt feilaktig lagt til et panelmedlems konto, kan Dynata fjerne dem fra panelmedlemmets konto.


E. I tilfelle poeng, panelvaluta eller insentiv er innhentet og/eller lagt til et panelmedlems konto gjennom bedragerske metoder, vil Dynata fjerne dem fra panelmedlemmets konto og kontoen kan bli suspendert og/eller avsluttet.


F. Innløsning


(1)        Poeng eller panelvaluta vil bli trukket fra panelmedlemmets konto når innløsningsforespørselen gjøres. 


(2)        Alle innløsninger er endelige, og belønninger kan ikke returneres for kreditt med mindre annet er angitt i disse vilkårene eller som ellers avtalt skriftlig av en autorisert representant for Dynata.


(3) Minimumsterskelen for poeng eller panelvaluta som kreves for å løse inn en belønning, tilsvarer 50 USD (femti amerikanske dollar). Med mindre det er et lavere innløsningsalternativ tilgjengelig, hvis du ikke tilfredsstiller den foregående terskelen, vil du ikke ha et innløsningsalternativ under Dynatas Rewards-program. Dynata forbeholder seg retten til å tilby belønningsalternativer med lavere minimum innløsningsterskler uten forhåndsvarsel av eller samtykke fra deg.


G. Dynata kan modifisere, endre, slette eller legge til nye vilkår og betingelser for sitt Rewards-program eller applikasjoner/tjenester når som helst uten varsel. For Dynata inkluderer dette, men er ikke begrenset til, modifisering, endring, tilføying eller sletting av poengverdier, innløsningsnivåer, konverteringsforhold, betingelser for status, vilkår for medlemskap og betingelser for opptjening av insentiver eller belønninger, når som helst uten varsel. I tillegg kan Dynata avslutte eller slutte å tilby insentiver eller belønninger i forbindelse med Dynatas Rewards-program, når som helst uten varsel.


H. Du kan ikke kombinere poeng eller panelvaluta med poeng eller panelvaluta som tilhører et annet medlem, inkludert, men ikke begrenset til, et familiemedlem eller en venn.


I. Dynata gir ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, angående produkter eller tjenester mottatt i forbindelse med Dynatas Rewards-program, inkludert, men ikke begrenset til, noen garanti for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Dynata er ikke, og vil ikke være, ansvarlig for ytelsen til, eller for svikt i ytelsen til, noe produkt eller tjeneste som poeng eller panelvaluta, insentiver eller belønninger innløses for. I tillegg er Dynata ikke ansvarlig for noen kostnader, skader, ulykker, forsinkelser, personskader, tap, utgifter eller ulemper som kan oppstå i forbindelse med bruk av, eller defekter i, noe produkt eller tjeneste som poeng, panelvaluta, insentiver eller belønninger innløses for. Dynata vil ikke erstatte tapte, stjålne, forlagte eller skadde insentiver eller belønninger.


J. DU BEKREFTER OG SAMTYKKER HERVED UTTRYKKELIG I AT POENG, PANELVALUTA, INSENTIVER ELLER BELØNNINGER OPPTJENT GJENNOM APPLIKASJONENE/TJENESTENE KAN VÆRE SKATTEPLIKTIGE, NOE SOM ER PANELMEDLEMMETS ENEANSVAR. Dynata kan gi deg og/eller riktig offentlig etat eller skattemyndighet informasjon relatert til betalinger eller insentiver du tjener i forbindelse med din bruk av applikasjonene/tjenestene. Du samtykker i å gi Dynata all nødvendig informasjon for å hjelpe Dynata med å overholde sine rapporterings- eller tilbakeholdelsesforpliktelser. Dynata kan holde tilbake eventuell skatt fra ethvert insentiv eller belønning som kreves av gjeldende lov.


K. Dynata donerer USD 10 000 til American Red Cross hver måned. Denne donasjonen er separat fra insentivene du mottar for undersøkelser og kommer ikke fra poengsaldoen din. Dette utgjør ikke en donasjon på dine vegne, så det er ikke skattefradragsberettiget for deg og er ikke avhengig av antallet undersøkelser medlemmer deltar i; det er én metode Dynata benytter for å gi tilbake til det globale fellesskapet. 


L. Dynata bruker rimelige anstrengelser for å sikre at poeng eller panelvaluta krediteres og debiteres på riktig måte; men panelmedlemmet bør gjennomgå kontoen sin for å sikre at kontoen deres korrekt identifiserer de oppførte poengene eller panelvalutaen, insentiver eller belønninger, og reflekterer alle de riktige innløsningstransaksjonene. Hvis du føler at kontoen din ikke ble kreditert eller debitert riktig eller gjenspeiler feil innløsningstransaksjoner, send en e-post til support@zapsurveys.com. Enhver e-post sendt til Dynata bør inkludere panelmedlemmets navn, e-postadresse og spesifikk informasjon om emnet. Dynata vil gjøre en rimelig innsats for å undersøke saken og svare panelmedlemmet omgående. Dynatas beslutning er endelig og bindende.


M. Leverandørene eller tilbyderne av produktene eller tjenestene som tilbys i forbindelse med Dynatas Rewards-program og/eller eierne eller operatørene av nettstedet(ne)/nettsiden(e) hvor innløsningstransaksjoner forekommer, kan ha sine egne vilkår og betingelser; gå nøye gjennom disse vilkårene og betingelsene.


N. Personlige opplysninger må kanskje innhentes, behandles og/eller offentliggjøres i forbindelse med Dynatas Rewards-program og/eller enhver forespørsel om å innløse en belønning eller et insentiv. Ved å godta disse vilkårene, samtykker du herved i innhenting, behandling og/eller offentliggjøring av dine personlige opplysninger for slikt(e) formål, og alle slike personlige opplysninger skal være underlagt vilkårene som er angitt i Dynatas retningslinjer for personvern. Innløsning av Virtual Mastercard® eller Visa® kan kreve verifisering av identiteten din av finansinstitusjonen som er ansvarlig for å utstede ditt virtuelle MasterCard® og Visa®, og slik verifisering kan kreve at du oppgir fødselsdatoen din, skatteidentifikasjonsnummer og lignende informasjon.

 

O. Hvis et panelmedlem velger å donere poeng eller panelvaluta til én av de veldedige organisasjonene som er godkjent av Dynata, vil Dynata donere nevnte poeng eller panelvaluta til den valgte veldedigheten. Donasjonen er ikke gjort av eller på vegne av Dynata og Dynata vil ikke matche noen donasjon. Merk at donasjonsalternativet ikke er tilgjengelig på hvert panel som eies og/eller drives av eller på vegne av Dynata. Sjekk innløsningsalternativene som er tilgjengelige for panelet du tilhører.


P. Din daglige grense for innløsning av poeng eller panelvaluta er begrenset til to (2) innløsninger per 24-timers periode.


Q. I USA har Dynata en forpliktelse til å: (i) gi et W-9-skatteskjema til enkeltpersoner som mottar betalinger (enten via innløsning av poeng eller panelvaluta eller andre midler) på USD 600 eller mer i et skatteår; og (ii) sende inn et 1099-Misc-skjema til United States Internal Revenue Service («IRS») for slike betalinger. I tillegg vil Dynata gi deg et utfylt 1099-Misc-skjema for dine skattesamsvarsformål. Som et resultat, se følgende:


(1) Hvis du har mottatt betalinger på USD 599 i løpet av et skatteår, vil kontoen din bli suspendert (dvs. du vil ikke kunne motta ytterligere betalinger og vil ikke kunne fylle ut eller delta i spørreundersøkelser) for resten av det aktuelle skatteåret med mindre og inntil du gir Dynata et utfylt og verifisert W-9-skjema.


(2) Hvis du har mottatt betalinger på USD 600 eller mer i løpet av et skatteår, vil kontoen din bli suspendert på ubestemt tid (dvs. du vil ikke kunne motta ytterligere betalinger og vil ikke kunne fullføre eller delta i spørreundersøkelser) med mindre og inntil du gir Dynata et utfylt og verifisert W-9-skjema. I dette tilfellet vil ikke kontoen din bli gjenopprettet ved begynnelsen av neste skatteår, med mindre eller inntil du gir Dynata et utfylt og verifisert W-9-skjema.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med privacy@dynata.com .9. Profiloppdateringer.

Panelmedlemmer samtykker i å omgående informere Dynata om endringer i eller rundt informasjon i medlemsprofilen. Panelmedlemmer samtykker i å gjennomgå og oppdatere, som nødvendig, medlemsprofiler ikke sjeldnere enn én gang hver sjette (6) måned. Et panelmedlem kan oppdatere, rette, og/eller slette informasjon i hans eller hennes medlemsprofil ved: (i) tilgang til hans eller hennes panelmedlemskapskonto; eller (ii) sende en e-post til teamet for panelmedlemsservice for det gjeldende panelet.10. Fravalgspolicy.

 Panelmedlemmer kan fravelge bruk av tjenestene (inkludert, uten begrensning, fra å motta nyhetsbrev eller meddelelser), når som helst, ved å: (i) følge prosedyrene for å melde seg av beskrevet på gjeldende nettsted(er) eller i e-poster mottatt fra Dynata; eller (ii) ved å sende en e-post til teamet for panelmedlemsservice. Dynata skal bruke rimelig anstrengelser for å lese og svare på hver e-postforespørsel innen en rimelig tidsperiode etter mottakelse. Ved avslutning, vil et panelmedlems kontaktinformasjon bli fjernet fra all fremtidig kommunikasjon eller kontaktlister. Vennligst la noen dager passere før fullstendig fjerning av kontaktinformasjon fra Dynatas kommunikasjon eller kontaktlister for gjeldende panel er komplett. I løpet av denne perioden kan du motta meddelelser som var skapt eller kompilert før avslutningen. Vennligst se Dynatas for informasjon om hvordan Dynata håndterer informasjon og data etter en avmelding, avslutning, eller fravalgsforespørsel («Dynatas personvernserklæring»).11. Lenker.

I forbindelse med din bruk av tjenestene, kan du frivillig lenke eller koble til nettsteder som er vedlikeholdt og/eller betjent av tredjeparter  («Tredjeparts nettsteder») . Dynata anbefaler ikke tredjeparts nettsteder eller produkter, tjenester og/eller annonserte muligheter, tilbudt og/eller solgt av, gjennom eller i forbindelse med tredjeparts nettsteder  («Tredjeparts nettsteder») . Dynata gjør ingen representasjoner eller garantier angående tredjeparts nettsteder og/eller tredjeparts informasjon. Vennligst gå nøye gjennom alle policyer og vilkår gjeldende tredjeparts nettsteder og tredjeparts informasjon.12. Kommunikasjon med Dynata.

All kommunikasjon (unntatt personlig informasjon) og brukerinnhold sendt inn eller overført av deg til Dynata, via elektronisk post eller på andre måter, skal behandles som ikke-konfidensiell og ikke-fortrolig informasjon, med mindre spesifikt indikert av deg enten før, eller samtidig med, innsending eller overføring av slik kommunikasjon og brukerinnhold. Du samtykker i at slik kommunikasjon og brukerinnhold kan bli brukt av Dynata av juridiske årsaker.

 


13. Ansvarsfraskrivelse.

TJENESTENE, INKLUDERT ALL INFORMASJON, SPØRREUNDERSØKELSER, INNHOLD, MATERIALE, KOMMENTARER OG TJENESTER GJORT TILGJENGELIG PÅ, ELLER VIA, TJENESTENE, LEVERES «SOM DE ER». DYNATA VIL IKKE GJØRE REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED INFORMASJON, INNHOLD, MATERIALE, KOMMENTARER, SPØRREUNDERSØKELSER, PRODUKTER, ELLER TJENESTER GJORT TILGJENGELIG PÅ, ELLER VIA, TJENESTENE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ANNET BRUKERINNHOLD. VIDERE AVVISER DYNATA HERVED ENHVER OG ALLE GARANTIER, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VED UKRENKELIGHET, SALGBARHET, OG BRUKBARHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DYNATA GARANTERER IKKE AT VERKTØYENE, TEKNOLOGIEN, ELLER FUNKSJONENE I TJENESTENE ELLER ANNET INNHOLD, MATERIALE, KOMMENTARER, INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER DERI, VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRIE, AT DEFEKTER VIL BLI RETTET OPP, AT SYSTEMENE ELLER SERVEREN(-NE) SOM STØTTER TJENESTENE OG GJØR TJENESTENE TILGJENGELIGE VIL BLI RETTET OPP, ELLER AT TJENESTENE OG/ELLER SYSTEMENE OG/ELLER SERVEREN(-NE) SOM STØTTER TJENESTENE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DYNATA GIR IKKE TILGANG ELLER FORBINDELSE TIL INTERNET OG ER IKKE OG VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER FORPLIKTET FOR HANDLINGENE ELLER UTELATELSENE TIL TREDJEPARTER SOM HINDRER, BEGRENSER, INNSKRENKER, ELLER AVVERGER TILGANG ELLER FORBINDELSE TIL, ELLER BRUK AV, TJENESTENE.14. Endringer.

Dynata reserverer herved retten til, etter Dynatas eget forgodtbefinnende, å gjøre endringer på disse vilkårene. Dynata oppfordrer deg til å gå gjennom disse vilkårene fortløpende. Dynata vil innhente ditt samtykke før endringer som er av en slik karakter at samtykke er nødvendig eller påkrevet. For endringer som ikke krever samtykke, vil din vedvarende bruk av, tilgang til, og/eller deltakelse i tjenestene, utgjøre ditt samtykke av disse vilkårene som revidert.15. Erstatning.

Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde skadesløs Dynata og deres moder-, tilknyttede og underselskaper og deres respektive medlemmer, managere, aksjeeiere, styremedlemmer, ledere, ansatte, og agenter fra og mot ethvert og alle krav, ansvar, tap, dommer, tilkjenninger, bøter, straffer og kostnader og/eller utgifter av ethvert slag, inkludert, uten begrensning, rimelige advokathonorarer og rettskostnader, som fremkommer av, er resultat av eller forårsaket av, enten direkte eller indirekte: (i) ditt brudd eller overtredelse av disse vilkårene; og/eller (ii) din bruk av, deltakelse i, og/eller tilgang til tjenestene.

 


16. Ansvarsbegrensning.

MED UNNTAK AV I DEN GRAD DET ER FORBUDT VED GJELDENDE LOVER, ERKJENNER DU OG SAMTYKKER DU I AT DYNATA IKKE VIL HOLDES FORPLIKTET ELLER PÅ ANNEN MÅTE ANSVARLIG, VED NOE TILFELLE, OVERFOR DEG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGE- OG/ELLER STRAFFESKADER, AV ENHVER GRUNN ELLER ÅRSAK, UANSETT OM DYNATA ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN FOREKOMME.


ETHVERT KRAV ELLER SØKSMÅL SOM OPPSTÅR AV ELLER RELATERT TIL BRUK AV TJENESTENE OG/ELLER DISSE VILKÅRENE MÅ BLI FREMMET INNEN ETT (1) ÅR ETTER SLIKT KRAV ELLER SØKSMÅL OPPSTO.17. Overholdelse av gjeldende lover.

Du erkjenner og samtykker i at du vil overholde alle gjeldende internasjonale, nasjonale, føderale, delstatlige, og/eller lokale lover, kodekser, forskrifter, regler og/eller krav  («Gjeldende lover») i forbindelse med din bruk av, deltakelse i, og/eller tilgang til tjenestene.

 


18. Suspendering, avslutning, deaktivering av panelmedlemskapskonti.

Begge parter kan avslutte ditt medlemskap i et panel når som helst, med eller uten årsak, av enhver grunn eller ingen grunn, og uten ansvar for avslutningen.


I tillegg til enhver og alle andre midler, Dynata kan, uten varsel, suspendere og/eller avslutte din bruk av, tilgang til og/eller deltakelse i tjenestene hvis du misligholder eller bryter disse vilkårene. Dersom Dynata avslutter ditt medlemskap på grunn av din misligholdelse eller brudd på disse vilkårene: (i) gir du opp alle rettigheter, tittel og interesser i og/eller til alle uinnløste belønninger, insentiver og/eller premier, fra tidspunktet for avslutningen; (ii) vil ditt medlemskap umiddelbart bli avsluttet; og (iii) din tilgang til, deltakelse i, og bruk av tjenestene (inkludert, uten begrensninger, deltakelsen i undersøkelsesprosjekt) vil umiddelbart opphøre.

Dersom et ikke-panelmedlem bryter eller på annen måte misligholder disse vilkårene, samtykker dette ikke-panelmedlemmet herved i at: (a) alle rettigheter, titler, og interesser i og/eller til alle uinnløste belønninger, insentiver, og/eller premier (hvis noen), vil bli fratatt ved avslutning; og (b) tilgang til, bruk av, og deltakelse i tjenestene vil umiddelbart opphøre.


I tillegg, Dynata forbeholder seg retten til å deaktivere din panelmedlemskapskonto: (a) hvis din medlemskapskonto ikke forblir aktiv (som definert heri); (b) hvis Dynata mottar en retur- eller mottakerfeilmelding på e-postmeldinger sendt fra Dynata til din e-postadresse; eller (c) hvis Dynata mottar en returmelding om «full innboks» tre (3) ganger i forbindelse med e-postmeldinger sendt av Dynata til din e-postadresse. På grunnlag av disse vilkårene, betyr  «Aktiv» at du: (i) deltar i en spørreundersøkelse, minst, en gang hver sjette (6.) måned, eller (ii) oppdaterer din profil eller medlemsinformasjon, minst, en gang hver sjette (6.) måned.


Dersom deaktivering, avslutning av deg, eller avslutning av Dynata (annet enn for misligholdelse eller brudd på vilkårene), Dynata skal beholde en oversikt over tillagte, uinnløste belønninger, insentiver og/eller premier, og skal tillate deg å innløse slike belønninger, insentiver og/eller premier over en periode på tretti (30) dager etter virkedagen til avslutningen eller deaktiveringen av kontoen din.19. Dynata-ansatte.

A.  Begrensninger.  Dynatas ansatte og deres umiddelbare familiemedlem(mer) (som definert heri) er ikke kvalifisert for å motta betalinger, premier, eller insentiver for bruk, deltakelse, eller tilgang til tjenestene. På grunnlag av denne seksjon 20, begrepet «Umiddelbar(e) familiemedlem(mer)» inkluderer foreldre, ektefeller, barn eller partner (f.eks. kjærester, samboere, eller tilsvarende ektefeller).


B.  Fremgangsmåter.  Dynatas ansatte kan bruke, ha tilgang til, eller delta i tjenestene kun etter å ha mottatt skriftlig tillatelse fra deres respektive leder, og kun for det formål å forbedre Dynatas produkter og/eller tjenester. Dynatas ansatte må alltid være ærlige og rapportere nøyaktig informasjon i forbindelse med bruk, tilgang til, eller deltakelse i tjenestene. Dersom endret, falsk, eller usann informasjon eller data må brukes, må samtykke og tillatelse tidligere være mottatt fra Dynatas administrerende direktør.


C.  Upassende oppførsel.  Med mindre autorisert i overensstemmelse med disse vilkårene eller ellers etter skriftlig godkjenning av Dynatas CEO, vil brudd på disse vilkårene i denne seksjon 20 av en ansatt i Dynata og/eller hans/hennes umiddelbare familiemedlem(mer) være brudd på Dynatas etiske retningslinjer og ethvert slikt brudd kan føre til disiplinærreaksjon, inkludert, uten begrensning, avslutning av ansettelsesforholdet for den ansatte.20. Meddelelser.


A.  Meddelelse fra deg til Dynata.  Unntatt som ellers forklart heri, eller som påkrevd av gjeldende lover, skal alle meddelelser sendt eller gitt til Dynata: (i) være korrekt adressert til gjeldende forretningsadresse, og skal være tilstrekkelig levert, hvis levert: (a) med Federal Express, Express Mail, eller andre nasjonale eller internasjonale anerkjente transportselskaper som leverer over natten (der meddelelse skal tre i kraft én (1) virkedag etter forsendelse); eller (b) med rekommandert post, returslipp anmodet, forhåndsbetalt porto (der meddelelse skal tre i kraft seks (6) virkedager etter forsendelse); eller (ii) sendes via e-post til gjeldende team for medlemsservice for gjeldende panel.


B.  Meddelelse fra Dynata til deg.  Hvis ikke annet er påkrevd av gjeldende lover, samtykker du i at Dynata kan gi deg meddelelser: (i) via e-postadressen du har oppgitt til Dynata (der meddelelse skal tre i kraft én (1) virkedag etter datoen e-posten var sendt, gitt at Dynata ikke mottok en feilmelding om at levering av e-posten var forsinket, at e-postadressen var ugyldig eller at e-posten på annen måte ikke kunne leveres); (ii) via rekommandert post, returslipp anmodet, forhåndsbetalt porto adressert til adressen gitt av deg til Dynata (der meddelelse skal tre i kraft seks (6) virkedager etter forsendelse); eller (iii) ved å poste meddelelser på gjeldende nettsted(er). Du samtykker i å sjekke gjeldende nettsted(er) ofte for meddelelser og for å holde din personlige informasjon oppdatert.


C. Rettslig meddelelse.  Alle spørsmål angående disse vilkårene og alle rettslige meddelelser skal sendes, i samsvar med seksjon 21.A. av disse vilkårene, til:


Dynata, LLC

4 Research Drive

Suite 300 Shelton, Connecticut 06484.

Attn: Legal Team


ELLER


Devon House

58 St Katharine's Way

London E1W 1LB, United Kingdom

Attn: Legal Team


ELLER


via e-post til:  LEGAL@dynata.com


 

21. Separat gyldighet.

Hvis noen av disse vilkårene eller betingelsene skulle holdes eller deklareres ugyldige eller ikke tvangskraftige av en hvilken som helst grunn, av en hvilken som helst rettsinstans i en kompetent jurisdiksjon, vil denne delen erklæres ugyldig og virkningsløs og det skal ikke påvirke anvendelse og/eller fortolkning av disse vilkårene. De gjenværende delene av disse vilkårene skal fortsette i full styrke og effekt, som om den ugyldige eller virkningsløse delen ikke var del av disse vilkårene.22. Gjeldende lover, jurisdiksjon og rettssted.

Disse vilkårene og din tilgang til, bruk av, eller deltakelse i tjenestene skal la seg styre av og fortolkes i samsvar med lovgivningen i delstaten Connecticut i USA, uten hensyn til andre lovgivende prinsipper (enten av Connecticut eller andre jurisdiksjoner) som kan benytte lover fra andre jurisdiksjoner. Alle krav eller tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene og/eller din tilgang til, bruk av, eller deltakelse i tjenestene, skal være underlagt de eksklusive jurisdiksjonene av delstatlige eller føderale rettsinstanser i Fairfield i Connecticut, USA.

 


23. Diverse Vilkår.

Overskriftene i disse vilkårene er kun ment som referanse og skal ikke ha noen effekt på tolkningen og/eller anvendelsen av disse vilkårene. Dersom Dynata unnlater å påtale et brudd på disse vilkårene av deg, gjør det deg ikke frigitt eller fritatt fra et slikt brudd og skal ikke fraskrive, frigi eller forhindre Dynata fra å påtale ethvert senere brudd fra deg på disse vilkårene. Disse vilkårene, reglene, vilkårene eller policyene henvist til heri eller innlagt heri, og alle panelspesifikke krav, representerer hele forståelsen og avtalen mellom Dynata og deg i henhold til innholdet herav.