Algemene Voorwaarden/Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 10 november 2021

Zap Surveys (het " Panel") is een marktonderzoekspanel dat eigendom is van en beheerd wordt door Dynata, LLC en haar moeder-, dochter- en zusterondernemingen, waaronder Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited), Research Now Group, LLC (gezamenlijk " Dynata").

Als lid van het Panel krijgt u de kans om deel te nemen aan marktonderzoeksactiviteiten, waaronder online en mobiele enquêtes, producttests en focusgroepen.

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Voor meer informatie over hoe wij de door u verstrekte gegevens gebruiken, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Deze Algemene Voorwaarden/Gebruiksvoorwaarden bevatten een afstandsverklaring van groepsacties en een afstandsverklaring van juryrechtspraak en vereisen bindende arbitrage op individuele basis om geschillen op te lossen.

 


1. Toepasbaarheid; Overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden (deze " Voorwaarden") bepalen en zijn van toepassing op uw gebruik van Dynata’s services, inclusief maar niet beperkt tot (1) het lidmaatschap van een Dynata-panel of subpanel (afzonderlijk een " Panel" en gezamenlijk de "Panels"), (2) het gebruik van en/of toegang tot een Panelwebsite (afzonderlijk een "Website" en gezamenlijk de " Websites"), (3) deelname aan een enquête of studie die wordt aangeboden, verstrekt, gehost of beheerd door of via Dynata, en (4) het in aanmerking komen voor en/of verzilveren van beloningen, stimulansen en prijzen aangeboden voor bepaalde acties en activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het succesvol invullen van enquêtes (gezamenlijk de " Services").

Alle verwijzingen in deze voorwaarden naar " Dynata" refereren aan Dynata, LLC (voorheen bekend als Survey Sampling International, LLC). en haar ouder-, dochter- en gelieerde ondernemingen. Alle verwijzingen in deze Voorwaarden naar " ons" of " we/wij" verwijzen naar Dynata.

Door de toegang tot, het gebruik van en/of de deelname aan de Services gaat u hierbij uitdrukkelijk akkoord met, en zult u gebonden zijn aan, deze Voorwaarde

Dynata behoudt zich het recht voor om uw toegang tot, gebruik van en/of deelname aan de Services te allen tijde en ongeacht de reden te weigeren, beperken, verbieden en/of af te wijzen.

 

-----------------------------------------

 


2. Lidmaatschapscriteria en Deelname

De Applicaties/Diensten zijn strikt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Applicaties/Diensten alleen gebruiken wanneer en zoals beschikbaar. De Applicaties/Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die zestien (16) jaar of ouder zijn en in Nederland wonen. Deelname aan het Panel is beperkt tot slechts één (1) account per persoon. Van tijd tot tijd kunnen onze cliënten naar de mening van minderjarigen willen peilen; zij mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders via de account van hun ouders.

De werknemers van Dynata mogen niet voor persoonlijk gebruik aan het Panel deelnemen (zie hoofdstuk 19).

Uw deelname aan een enquête, focusgroep, telefonisch of ander onderzoek (" Onderzoek") via de Applicaties/Diensten is gebaseerd op uw wens om meningen te delen en feedback te geven.  Dergelijke deelname aan het Onderzoek is vrijwillig voor u, zonder controle of aanwijzingen van Dynata, en u dient hierbij een onafhankelijk en vertrouwelijk oordeel te kunnen geven.

 

3. Gebruik van de Services.

De Services zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U kunt de Services alleen gebruiken wanneer en indien beschikbaar. Dynata behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving de toegang tot de Services of een gedeelte ervan te wijzigen, veranderen of op te heffen en/of te beperken of blokkeren, ongeacht de reden of zonder reden.


Dynata biedt Panelleden en niet-Panelleden de mogelijkheid om aan enquêtes deel te nemen. Deelname aan enquêtes is geheel vrijwillig. Door ermee akkoord te gaan om Panellid te worden, stemt u ermee in om uitnodigingen te ontvangen om deel te nemen aan enquêtes. Bovendien kan Dynata Panelleden de mogelijkheid bieden om met andere Panelleden en/of Dynata te communiceren. U kunt uw Panellidmaatschap te allen tijde opzeggen, zie onderstaand Artikel 10, "Beleid inzake afmelding".


Wanneer u zich registreert voor de Applicaties/Diensten, dient u bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (" PII") aan Dynata te verstrekken of ontsluiten. Lees het  Privacybeleid van Dynata   voor informatie over de privacypraktijken van Dynata.

 

 

4. Panelregistratie; wachtwoorden.

U kunt als bezoeker toegang verkrijgen tot de Website(s) zonder zich te registreren voor lidmaatschap van het Panel dat verbonden is met de Website(s), en zonder persoonlijke informatie te geven of te openbaren.


Om zich als Panellid te registreren, moet u zich registreren bij of voor het Panel en bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. Panelleden en niet-Panelleden zijn verplicht om alle informatie waarheidsgetrouw te verstrekken. Dynata behoudt zich het recht voor om uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services te beperken of te verbieden als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is of waarvan Dynata een redelijk vermoeden heeft dat de informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is.


Elk Panellid maakt zijn/haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan. Panelleden zijn als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gebruikersnamen en wachtwoorden en zullen als enige aansprakelijk en verantwoordelijk zijn voor elk gebruik, geautoriseerd of ongeautoriseerd, van hun lidmaatschapsaccounts. Dynata raadt het gebruik van een burgerservicenummer, financieel rekeningnummer of enig ander identificatie- of rekeningnummer, als gebruikersnaam of wachtwoord ten zeerste af. Maak uw wachtwoord aan niemand anders bekend; u bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw account, inclusief ongeoorloofd gebruik van uw e-mailadres, wachtwoord en inwisseling van beloningen.


Panellidmaatschap is specifiek voor personen die zich inschrijven om lid te worden van het Panel.


U erkent dat u toegang verkrijgt tot, gebruikmaakt van en/of deelneemt aan de Services als onafhankelijke contractant en dat er geen relatie in de vorm van agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer wordt geïmpliceerd of aangegaan als gevolg van deze overeenkomst.5. Ongeoorloofd gebruik.

U stemt ermee in om niet over te gaan tot: (i) het gebruiken van spiders, robots of andere geautomatiseerde datamining-technieken om beschikbare gegevens of inhoud in verband met de Services vast te leggen, te downloaden, op te slaan of op enige andere wijze te reproduceren of distribueren, of om de resultaten van een enquête, prijstrekking of prijsvraag te manipuleren; (ii) het uitvoeren van enige handeling om een Website(s) of het gebruik van een Website door een individu te belemmeren, inclusief maar niet beperkt tot het overladen van een Website door middel van “overspoelen”, “mailbombing” of “crashing”; (iii) het verzenden of overdragen van virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve code, bestand of informatie, inclusief maar niet beperkt tot spyware; (iv) het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van of over een andere gebruiker van de Services; (v) het verzenden van ongevraagde e-mails, inclusief maar niet beperkt tot promoties en/of reclame voor producten of diensten; (vi) het openen, gebruiken of onderhouden van meer dan één (1) accountlidmaatschap bij een Panel; (vii) het vervalsen of maskeren van uw ware identiteit; (viii) het opnemen van een gedeelte(s) van een Website in een andere website of het wijzigen van het uiterlijk van een Website; (ix) het verbinden van een andere website aan een pagina van, op of in een Website of de Services, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dynata; (x) het plaatsen of overbrengen van bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, onzedelijk, aanstootgevend of opruiend materiaal of inhoud of materiaal of inhoud die anderszins de Toepasselijke Wetgeving (zoals hierin gedefinieerd) zou kunnen schenden; (xi) het deelnemen aan frauduleuze activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot het versneld invullen van enquêtes, het meerdere keren invullen van dezelfde enquête, het maskeren of vervalsen van uw identiteit, het verstrekken van valse informatie tijdens het registratieproces, het indienen van valse of onware enquêtegegevens, het op frauduleuze wijze verzilveren of pogen te verzilveren van beloningen, prijzen, en/of stimulansen en het knoeien met enquêtes; (xii) het toepassen van reverse engineering op aspecten van de Services of het doen of uitvoeren van enige handeling die de broncode kan onthullen of openbaren, of het omzeilen van maatregelen of controles gebruikt om de toegang tot een website, inhoud of code te verbieden of beperken behalve waar uitdrukkelijk door de Toepasselijke Wetgeving is toegestaan; (xiii) het deelnemen aan criminele of illegale handeling(en); (xiv) het gebruik van Beperkte Inhoud (zoals hierin gedefinieerd) die een schending van deze Voorwaarden inhouden; of (xv) het aanmoedigen en/of adviseren van een persoon, inclusief maar niet beperkt tot een werknemer van Dynata om een handeling/handelingen te verrichten die krachtens deze Voorwaarden verboden is/zijn.


U erkent en stemt ermee in dat Dynata volledig zal meewerken aan alle wettelijke verzoeken tot bekendmaking (bijv. verzoeken van de rechtbank of dagvaardingen).6. Beperkte Inhoud.

In verband met uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services heeft u de mogelijkheid tot het inzien en beoordelen van vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie, materialen, producten en inhoud ("Beperkte Inhoud") die het eigendom zijn van Dynata en/of Dynata’s klanten, partners en/of licentiegevers. Beperkte Inhoud is en zal het enige en exclusieve eigendom blijven van de eigenaar van de Beperkte Inhoud. In geen enkel geval zult u het recht, de titel en/of enig belang verkrijgen in of met betrekking tot de Beperkte Inhoud. U stemt in met de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de Beperkte Inhoud en u stemt ermee in om de Beperkte Inhoud niet te wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw uit te geven, tentoon te stellen, uit te zenden, te verspreiden, terug te volgen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of de Beperkte Inhoud anderszins te gebruiken, veranderen of over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dynata. U erkent en stemt ermee in dat Beperkte Inhoud onderworpen kan zijn aan en beschermd kan worden door intellectuele eigendomsrechten, regelgeving en codes. U erkent en stemt er verder mee in dat als u inbreuk maakt op of anderszins de beperkingen en geboden schendt die zijn opgenomen in dit Artikel, Dynata zich het recht voorbehoudt om, naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die Dynata ter beschikking staan, uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services te beëindigen, verbieden of beperken.7. Gebruikersinhoud.

YU bent als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle inhoud, materiaal, informatie en opmerkingen die u gebruikt, uploadt, plaatst of indient in het kader van de Services ("Gebruikersinhoud"). U bent als enige verantwoordelijk voor alle goedkeuringen, toestemmingen en/of vergunningen van derden die nodig zijn voor de Gebruikersinhoud. Als u Gebruikersinhoud indient, kan de Gebruikersinhoud publiekelijk beschikbaar gesteld worden en kan het gedeeld worden met derden, inclusief maar niet beperkt tot klanten van Dynata, klanten van de klanten van Dynata en externe dienstverleners. Gebruikersinhoud dient alleen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van de persoon die de Gebruikersinhoud indient te zijn, en mag geen inhoud bevatten die auteursrechtelijk beschermd of het handelsmerk van derden is. Gebruikersinhoud mag geen audio, video, afbeeldingen of de gelijkenis van iemand anders dan de gebruiker bevatten. U zult voor Gebruikersinhoud geen vergoedingen ontvangen. Als u informatie wilt over de identiteit van de opdrachtgever van een enquête waarin u foto's of video's indient, neem dan contact op met Dynata zoals uiteengezet in het privacybeleid van Dynata. Om de specifieke enquête te kunnen identificeren, moet u Dynata voorzien van uw e-mailadres en informatie over de specifieke enquête (bijv. enquêtenummer, enquête-onderwerp of -kwestie, datum waarop u de enquête hebt ingevuld, enz.).


Door Gebruikersinhoud te gebruiken, uploaden, plaatsen of in te dienen in het kader van de Services, geeft u hierbij Dynata een eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt, overdraagbaar, in sublicentie te geven, wereldwijd, royalty-vrij recht en vergunning om uw Gebruikersinhoud te bewerken, kopiëren, uit te zenden, te publiceren, tentoon te stellen, er afgeleide werken van te maken, te reproduceren, wijzigen, te distribueren en anderszins te gebruiken, wijzigen of distribueren, zonder enige vorm van compensatie of kennisgeving.


U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. Dynata kan en zal niet alle Gebruikersinhoud bekijken en Dynata is niet verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud. Dynata behoudt zich het recht voor Gebruikersinhoud te verwijderen, verplaatsen of bewerken dat naar eigen goeddunken van Dynata: (i) in strijd is met deze Voorwaarden, (ii) in strijd is met copyright- of handelsmerkwetten of (iii) bedreigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar is.

-----------------------------------------

 


8. Beloningsprogramma's


A. In verband met uw gebruik van de Applicaties/Diensten kunt u eventueel beloningen, incentives en deelnames aan prijstrekkingen of sweepstakes ontvangen. Incentives kunnen in de vorm van punten of programma-/panelvaluta (" Panelvaluta") worden gegeven. Panelvaluta hebben geen monetaire waarde en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld; Panelvaluta mogen niet worden geveild, verhandeld, geruild of verkocht en zijn niet overdraagbaar bij overlijden, door schenking, als onderdeel van een relatiegeschil of anderszins, behalve van rechtswege. Informatie, officiële regels en voorwaarden voor beloningen, incentives en prijstrekkingen of sweepstakes kunnen beschikbaar zijn in deze Voorwaarden, op de Website voor een Panel, aan het begin of einde van een enquête, in uitnodigingen voor enquêtes, op de website(s) of webpagina('s) voor het inwisselen van beloningen, incentives en prijzen, en/of kunnen worden beschreven in een nieuwsbrief of andere communicatie die Dynata verspreidt of publiceert.

De verschillende soorten incentives en beloningen die Dynata kan geven, zijn bedoeld om deelname aan het Panel aan te moedigen en zijn geen compensatie voor bestede tijd.  Punten of Panelvaluta die verdiend of betaald worden aan u of een beloning die door u wordt ingewisseld voor deelname aan het Onderzoek of een andere activiteit in een Panel, worden niet berekend op basis van de door u bestede tijd. Vergoedingen of punten die u verdient voor uw deelname worden ook niet pro rata op uurbasis of anderszins berekend.


B. Alle punten of Panelvaluta die op de account van een Panellid zijn geplaatst, vervallen één (1) jaar na plaatsing, tenzij de punten of Panelvaluta eerder worden verbeurd of geannuleerd als gevolg van inactiviteit van het lidmaatschap of de account of zoals anderszins uiteengezet in deze Voorwaarden. Accounts van Panelleden zijn geen echte bank- of financiële rekeningen en brengen geen rente op, van welke aard dan ook.


C. Punten of Panelvaluta die in verband met de Applicaties/Diensten zijn geplaatst, vormen geen eigendom van het Panellid, kunnen niet worden overgedragen tijdens of na het leven van het Panellid, van rechtswege of anderszins, en hebben geen waarde totdat ze door het Panellid worden aangeboden voor inwisseling in overeenstemming met deze Voorwaarden.


D. In het geval dat punten, Panelvaluta of incentives ten onrechte  op de account van een Panellid zijn geplaatst, kan Dynata deze verwijderen van de account van het Panellid.


E. In het geval dat punten, Panelvaluta of incentives  op frauduleuze wijze zijn verkregen en/of geplaatst op de account van een Panellid, zal Dynata deze verwijderen van de account van het Panellid en kan de account worden opgeschort en/of beëindigd.


F.  Inwisseling


(1)        Punten of Panelvaluta zullen van de account van het Panellid worden afgetrokken op het moment dat het verzoek tot inwisseling wordt gedaan. 


(2)        Alle inwisselingen zijn definitief en beloningen kunnen niet worden geretourneerd voor creditering, behalve zoals anders bepaald in deze Voorwaarden of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen door een bevoegde vertegenwoordiger van Dynata.


(3) De minimale inwisseldrempel van punten of Panelvaluta die vereist is om een beloning in te wisselen is het equivalent van Vijftig Amerikaanse Dollar ($50). Tenzij er een lagere inwisseloptie beschikbaar is, zult u, als u niet aan de bovenstaande drempel voldoet, geen inwisseloptie hebben onder het beloningsprogramma van Dynata. Dynata behoudt zich het recht voor om beloningsopties met lagere minimale inwisseldrempels aan te bieden zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van u.


G. Dynata kan de voorwaarden voor haar beloningsprogramma of de Applicaties/Diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, aanpassen, verwijderen of nieuwe voorwaarden toevoegen. Voor Dynata omvat dit, maar is dit niet beperkt tot, het wijzigen, aanpassen, toevoegen of verwijderen van puntenwaarden, inwisselniveaus, conversieratio's, statusvoorwaarden, voorwaarden voor lidmaatschap en voorwaarden voor het verdienen van incentives of beloningen, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Bovendien kan Dynata het aanbieden van incentives of beloningen in verband met het beloningsprogramma van Dynata op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of stopzetten.


H. U mag uw punten of Panelvaluta niet combineren met punten of Panelvaluta van een ander lid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een familielid of vriend.


I. Dynata geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot een product of dienst ontvangen in verband met het beloningsprogramma van Dynata, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Dynata is niet en zal niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor de prestaties of tekortkomingen van enig product of enige dienst waarvoor punten of Panelvaluta, incentives of beloningen worden ingewisseld. Bovendien is en zal Dynata niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor kosten, schade, ongevallen, vertragingen, verwondingen, verlies, uitgaven of ongemakken die kunnen ontstaan door gebruik of defect van enig product of enige dienst waarvoor punten, Panelvaluta, incentives of beloningen worden ingewisseld. Dynata zal geen verloren, gestolen, zoekgeraakte of beschadigde incentives of beloningen vervangen.


J. U ERKENT HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE PUNTEN, PANELVALUTA, INCENTIVES OF BELONINGEN DIE VERDIEND ZIJN VIA DE APPLICATIES/DIENSTEN ONDERWORPEN KUNNEN ZIJN AAN BELASTINGEN, WAT UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID IS VAN HET PANELLID. Dynata kan u en/of de bevoegde overheidsinstantie of belastingdienst informatie verstrekken met betrekking tot betalingen of incentives die u verdient in verband met uw gebruik van de Applicaties/Diensten. U stemt ermee in Dynata alle vereiste informatie te verstrekken om Dynata te helpen bij de naleving van haar rapportage- of inhoudingsverplichtingen. Dynata mag belastingen inhouden op elke incentive of beloning zoals de toepasselijke wetgeving vereist.


K. Elke maand doneert Dynata 10.000 Amerikaanse dollar aan het Amerikaanse Rode Kruis. Deze donatie staat los van de incentives die u ontvangt voor enquêtes en komt niet van uw puntensaldo. Dit is geen donatie namens u en is dus niet fiscaal aftrekbaar voor u en is niet afhankelijk van het aantal enquêtes waaraan leden deelnemen; het is een van de manieren waarop Dynata iets terug wil geven aan de wereldgemeenschap. 


L. Dynata doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de punten of Panelvaluta op de juiste manier worden gecrediteerd en gedebiteerd; het Panellid moet echter zijn/haar account controleren om ervoor te zorgen dat zijn account de geplaatste punten of Panelvaluta, incentives of beloningen correct identificeert en alle juiste inwisseltransacties weergeeft. Indien u van mening bent dat uw account niet correct werd gecrediteerd of gedebiteerd of foutieve inwisseltransacties weergeeft, kunt u een e-mail sturen naar support@zapsurveys.com . Elke e-mail die naar Dynata wordt gestuurd, dient de naam van het Panellid, het e-mailadres en specifieke informatie over het onderwerp te bevatten. Dynata zal redelijke inspanningen leveren om de zaak te onderzoeken en het Panellid zo snel mogelijk te antwoorden. De beslissing van Dynata is definitief en bindend.


M. De leveranciers of aanbieders van de producten of diensten die worden aangeboden in verband met het beloningsprogramma van Dynata en/of de eigenaars of beheerders van de website(s)/webpagina('s) waarop de inwisseltransacties plaatsvinden, kunnen hun eigen voorwaarden hebben; gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.


N. Het is mogelijk dat persoonlijke informatie moet worden verzameld, verwerkt en/of vrijgegeven in verband met het beloningsprogramma van Dynata en/of elk verzoek om een beloning of incentive in te wisselen. Door in te stemmen met deze Voorwaarden, stemt u in met het verzamelen, verwerken en/of vrijgeven van uw persoonlijke informatie voor dergelijke doeleinden en al deze persoonlijke informatie zal onderworpen zijn aan de voorwaarden zoals beschreven in het Privacybeleid van Dynata. Het inwisselen van een Virtual Mastercard® of Visa® kan vereisen dat uw identiteit wordt geverifieerd door de financiële instelling die verantwoordelijk is voor de uitgifte van uw Virtual Mastercard® en Visa® en dergelijke verificatie kan vereisen dat u uw geboortedatum, fiscaal identificatienummer en gelijkaardige informatie verstrekt.

 

O. Indien een Panellid ervoor kiest om punten of Panelvaluta te doneren aan een van de door Dynata goedgekeurde goede doelen, zal Dynata deze punten of Panelvaluta doneren aan het geselecteerde goede doel. De donatie wordt niet door of namens Dynata gedaan en Dynata zal geen enkele donatie matchen. Gelieve er rekening mee te houden dat de donatie optie niet beschikbaar is op elk panel dat eigendom is van en/of beheerd wordt door of in naam van Dynata. Controleer de beschikbare inwisselmogelijkheden voor het panel waartoe u behoort.


P. Uw dagelijkse limiet voor het inwisselen van punten of Panelvaluta is beperkt tot twee (2) inwisselingen binnen een periode van 24 uur.


Q. In de Verenigde Staten is Dynata verplicht om: (i) een W-9-belastingformulier te verstrekken aan personen die betalingen ontvangen (hetzij via de inwisseling van punten of Panelvaluta of andere middelen) van $600 of meer in een belastingjaar en (ii) een 1099-Misc-formulier in te dienen bij de Internal Revenue Service ("IRS") van de Verenigde Staten voor dergelijke betalingen. Bovendien zal Dynata u een ingevuld 1099-Misc-formulier bezorgen voor uw belastingdoeleinden. Zie als gevolg hiervan het volgende:


(1) Als u tijdens een belastingjaar betalingen van $599 hebt ontvangen, wordt uw account opgeschort (d.w.z. dat u geen verdere betalingen meer kunt ontvangen en geen enquêtes meer kunt invullen of eraan kunt deelnemen) voor de rest van het toepasselijke belastingjaar, tenzij en totdat u Dynata een ingevuld en geverifieerd W-9-formulier verstrekt.


(2) Als u gedurende een belastingjaar betalingen van $600 of meer hebt ontvangen, wordt uw account voor onbepaalde tijd opgeschort (d.w.z. dat u geen verdere betalingen meer kunt ontvangen en geen enquêtes meer kunt invullen of eraan kunt deelnemen), tenzij en totdat u Dynata een ingevuld en geverifieerd W-9-formulier verstrekt. In dit geval zal uw account niet worden gereactiveerd aan het begin van het volgende belastingjaar, tenzij of totdat u Dynata een ingevuld en geverifieerd W-9-formulier verstrekt.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met  privacy@dynata.com .


 

9. Profielupdates

Panelleden stemmen ermee in om Dynata onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele veranderingen van de informatie opgenomen in hun ledenprofiel. Panelleden stemmen ermee in om hun ledenprofiel minstens elke zes (6) maanden te controleren en updaten, indien noodzakelijk. Een Panellid kan de informatie die in zijn/haar ledenprofiel is opgenomen, updaten, corrigeren en/of verwijderen door: (i) toegang te verkrijgen tot zijn/haar lidmaatschapsaccount van een Panel; of (ii) een e-mail te versturen aan het juiste servicesteam voor Panelleden voor het juiste Panel.10. Beleid inzake afmelding.

Panelleden kunnen zich te allen tijde afmelden voor de Services (inclusief maar niet beperkt tot het ontvangen van nieuwsbrieven of mededelingen) door: (i) de afmeldprocedures op te volgen zoals die beschreven staan op de toepasselijke Website(s) of zijn opgenomen in een e-mail van Dynata; of (ii) door een e-mail te versturen aan het juiste servicesteam voor Panelleden. Dynata zal redelijke inspanningen verrichten om elk e-mailverzoek te lezen en er binnen een redelijke termijn na ontvangst op te reageren. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen de contactgegevens van een Panellid worden verwijderd van eventuele verdere communicatie- of contactlijsten. Het kan een paar dagen duren voordat de contactinformatie volledige verwijderd is van Dynata’s communicatie- of contactlijsten voor het toepasselijke Panel. Gedurende die periode kan het lid mededelingen ontvangen die voorafgaande aan de beëindiging waren gecreëerd of samengesteld. Zie Dynata’s  Privacybeleid   voor informatie over de wijze waarop Dynata met informatie en gegevens omgaat na een uitschrijvings-, beëindigings- of afmeldingsverzoek (“Dynata’s Privacybeleid”).11. Links

In verband met uw gebruik van de Services hebt u de mogelijkheid om vrijwillig verbindingen of koppelingen te maken met websites die door derden worden onderhouden en/of beheerd (“ Websites van Derden”). Dynata onderschrijft geen Websites van Derden noch enige producten, diensten en/of kansen die via of in het kader van deze Websites van Derden geadverteerd, aangeboden en/of verkocht worden (“ Informatie van Derden”). Dynata geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de Websites en/of Informatie van Derden. Lees zorgvuldig alle beleidslijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Websites en Informatie van Derden.12. Communicatie met Dynata

Alle communicatie (met uitzondering van persoonlijke informatie) en Gebruikersinhoud die door u is ingediend of overgedragen aan Dynata, via elektronische mail of op enige andere wijze, zal als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden informatie worden beschouwd, tenzij specifiek door u aangegeven, voorafgaande aan of tegelijk met het indienen of overdragen van dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud door Dynata om juridische redenen gebruikt kunnen worden.13. Disclaimer

DE SERVICES, INCLUSIEF ALLE INFORMATIE, ENQUÊTES, INHOUD, MATERIAAL, COMMENTAAR EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE SERVICES BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN, WORDEN “ZOALS HET IS” GELEVERD. DYNATA GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK IN VERBAND MET INFORMATIE, INHOUD, MATERIAAL, COMMENTAAR, ENQUÊTES, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR GESTELD WORDEN OP OF VIA DE SERVICES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEBRUIKERSINHOUD. BOVENDIEN WIJST DYNATA HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS GEÏMPLICEERD EN VAN ELKE AARD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. DYNATA GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE MIDDELEN, TECHNOLOGIEËN EN FUNCTIES DIE ZIJN OPGENOMEN IN DE INHOUD, HET MATERIAAL, HET COMMENTAAR, DE INFORMATIE EN/OF DE SERVICES, ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT DE SYSTEMEN OF DE SERVER(S) DIE DE SERVICES ONDERSTEUNEN EN DE SERVICES BESCHIKBAAR STELLEN, GECORRIGEERD WORDEN OF DAT DE SERVICES EN/OF DE SYSTEMEN EN/OF DE SERVER(S) DIE DE SERVICES ONDERSTEUNEN, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN. DYNATA BIEDT GEEN TOEGANG TOT OF VERBINDING MET INTERNET EN IS NIET EN ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE HANDELINGEN OF OMISSIES VAN DERDEN DIE DE TOEGANG TOT OF DE VERBINDING MET OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICES BELEMMEREN, BEPERKEN OF VERHINDEREN.14. Wijzigingen.

Dynata behoudt zich hierbij het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Dynata raadt u aan om deze Voorwaarden regelmatig door te lezen. Dynata zal uw toestemming vragen voorafgaand aan wijzigingen die van dergelijke aard zijn dat toestemming nodig of vereist is. Voor wijzigingen waar geen toestemming voor nodig is, zal uw voortdurende gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services beschouwd worden als een acceptatie van de veranderingen van deze Voorwaarden.15. Schadeloosstelling

U stemt in met het schadeloos houden, verdedigen en vrijwaren van Dynata en het moederbedrijf, de dochterbedrijven en de gelieerde bedrijven en zijn en hun respectievelijke leden, managers, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers van en tegen claims, verplichtingen, verlies, veroordelingen, beloningen, boetes en kosten en/of onkosten van welke aard ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatskosten en proceskosten direct of indirect voortvloeiend uit of veroorzaakt door: (i) uw overtreding of schending van deze Voorwaarden; en/of (ii) uw gebruik van, deelname aan en/of toegang tot de Services.16. Beperking van aansprakelijkheid.w

BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ERKENT U EN STEMT U ERMEE IN DAT Dynata IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OF ANDERSZINS VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BIJKOMENDE EN/OF STRAFBARE SCHADE OM WELKE REDEN OF OORZAAK OOK, ONGEACHT OF Dynata OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE KAN BESTAAN.


ELKE CLAIM OF ELK GESCHIL VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE SERVICES EN/OF DEZE VOORWAARDEN MOET WORDEN INGEDIEND BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT EEN DERGELIJKE CLAIM OF EEN DERGELIJK GESCHIL ZICH HEEFT VOORGEDAAN.17. Naleving van de Toepasselijke Wetgeving.

U erkent en stemt ermee in dat u alle toepasselijke internationale, nationale, federale, staats- en/of plaatselijke wetten, codes, regelgeving, regels en/of vereisten (“ Toepasselijke Wetgeving”) zal naleven met betrekking tot uw gebruik van, deelname aan en/of toegang tot de Services.18. Opschorting; beëindiging; deactivering van accounts voor Panellidmaatschap

Beide partijen kunnen uw lidmaatschap van een Panel op ieder moment beëindigen, met of zonder oorzaak, ongeacht de reden of zonder reden en zonder enige aansprakelijkheid voor de beëindiging.


Naast alle andere beschikbare oplossingen kan Dynata, zonder kennisgeving, uw gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Services opschorten en/of beëindigen in het geval u deze Voorwaarden schendt of overtreedt. Als Dynata uw lidmaatschap beëindigt vanwege uw overtreding of schending van deze Voorwaarden: (i) verliest u alle rechten, aanspraken en belangen op en/of in alle niet-verzilverde beloningen, stimulansen en/of prijzen vanaf het moment van beëindiging; (ii) wordt uw lidmaatschap per direct geannuleerd; (iii) zal uw toegang tot, deelname aan en gebruik van de Services per direct ophouden (inclusief, maar niet beperkt tot de deelname aan enquêteprojecten). In het geval dat een niet-Panellid deze Voorwaarden schendt of anderszins schendt, stemt een dergelijk niet-Panellid er hierbij mee in dat: (a) alle rechten, titels en belangen in en/of op alle niet-verzilverde beloningen, incentives en/of prijzen (indien eventuele), worden onmiddellijk na beëindiging verbeurd; en (b) toegang tot, gebruik van en deelname aan de Applicaties/Diensten onmiddellijk worden stopgezet.


Bovendien behoudt Dynata zich het recht voor om uw account voor Panellidmaatschap te deactiveren: (a) als uw ledenaccount niet Actief blijft (zoals hierin gedefinieerd); (b) als Dynata een hard bounce of fout bij bezorging ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door Dynata naar uw e-mailaccount wordt gestuurd; of (c) als Dynata drie (3) keer een “mailbox vol”-melding ontvangt met betrekking tot e-mailcommunicatie die door Dynata naar uw e-mailaccount is verstuurd. Voor het doel van deze Voorwaarden betekent "Actief" dat u: (i) minimaal eens per zes (6) maanden deelneemt aan een enquête; of (ii) minstens eens in de zes (6) maanden uw profiel- of ledeninformatie bijwerkt.


In het geval van deactivering, beëindiging door u of beëindiging door Dynata (anders dan uw schending of overtreding van deze Voorwaarden) zal Dynata de geposte niet-verzilverde beloningen, stimulansen en/of prijzen registreren en zal ze u de mogelijkheid bieden om deze beloningen, stimulansen en/of prijzen te verzilveren voor een periode van dertig (30) dagen na deactivering of beëindiging van uw account.19. Notices

A.  Beperking  Medewerkers van Dynata en hun Directe Familieleden (zoals hierin gedefinieerd) komen niet in aanmerking voor het ontvangen van betalingen, prijzen of stimulansen voor het gebruik van, deelname aan of toegang tot de Services. Voor de toepassing van dit Artikel 20 omvat de term "Directe Familieleden" zowel ouders, echtgenoten, kinderen evenals belangrijke anderen (d.w.z. vriendinnetjes/vriendjes, samenwonende partners en echtelijke equivalenten).


B.  Procedures . Medewerkers van Dynata mogen alleen gebruikmaken van, toegang verkrijgen tot of deelnemen aan de Services nadat zij schriftelijke toestemming hebben verkregen van hun respectievelijke manager en alleen met als enige doel het verbeteren van Dynata’s producten en/of diensten. Medewerkers van Dynata moeten altijd eerlijk zijn en correcte informatie verstrekken met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot of de deelname aan de Services. Indien er gewijzigde, valse of onware informatie of gegevens moeten worden gebruikt, moet voorafgaande toestemming en goedkeuring worden ontvangen van Dynata’s Chief Executive Officer.


C.  Ongepast gedrag . Tenzij toegestaan krachtens deze Voorwaarden of anderszins schriftelijk goedgekeurd door de Chief Executive Officer van Dynata, is de schending van de bepalingen van dit Artikel 20 door een medewerker van Dynata en/of zijn/haar Directe Familieleden een schending van Dynata’s gedragsnormen en een dergelijke schending kan ertoe leiden dat de medewerker onderworpen wordt aan disciplinaire maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot beëindiging van het dienstverband.20. Severability

A.  Kennisgeving van U aan Dynata  Tenzij anders dan hierin vermeld, of zoals vereist krachtens de Toepasselijke Wetgeving, moeten alle kennisgevingen die aan Dynata gezonden of geleverd worden: (i) correct geadresseerd zijn aan het toepasselijke bedrijfsadres, en zullen voldoende geleverd zijn bij levering: (a) door Federal Express, Express Mail of andere nationaal of internationaal erkende overnight-koeriersdienst (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn één (1) werkdag na de verzending); of (b) per aangetekende post, met ontvangstbevestiging, port betaald (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn zes (6) dagen na de verzending per post); of (ii) per e-mail verstuurd aan het juiste servicesteam aan leden van het juiste Panel.


B.  Kennisgeving van Dynata aan U  Tenzij anders door de Toepasselijke Wetgeving vereist, stemt u ermee in dat Dynata u kennisgevingen kan leveren: (i) via het e-mailadres dat u aan Dynata verstrekt hebt (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn één (1) dag na de datum waarop de e-mail werd gestuurd, vooropgesteld dat Dynata geen foutmelding ontvangen heeft waarin staat dat de levering van de e-mail is vertraagd, dat het e-mailadres ongeldig is of dat de e-mail anderszins niet geleverd kon worden); (ii) per aangetekende post, met ontvangstbevestiging, port betaald geadresseerd aan het adres dat u aan Dynata verstrekt hebt (in welk geval de kennisgeving effectief zal zijn zes (6) dagen na de verzending per post); of (iii) door het plaatsen van de kennisgevingen op de toepasselijke Website(s). U stemt ermee in dat u de toepasselijke Website(s) regelmatig controleert op kennisgevingen en dat u uw persoonlijke informatie actueel houdt.


C.  Juridische mededeling.  All questions regarding these Terms and all legal notices should be sent, in accordance with Section 20.A. of these Terms, to:


Dynata, LLC

4 Research Drive

Suite 300

Shelton, Connecticut 06484.

Attn: Legal TeamOF


Devon House

58 St Katharine's Way

London E1W 1LB, United Kingdom

Attn: Legal Team


OF


Via email naar:  LEGAL@dynata.com .21. Deelbaarheid

Indien een voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar gehouden of verklaard zal worden, ongeacht de reden, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling als nietig geacht worden en zal het de toepassing en/of interpretatie van deze Voorwaarden onverlet laten. De overige voorwaarden of bepalingen van deze Voorwaarden zullen volledig van kracht blijven, alsof de ongeldige of onuitvoerbare voorwaarde of bepaling geen onderdeel van deze Voorwaarden uitmaakte.22. Geldende wetten; jurisdictie en rechtsgebied

Deze Voorwaarden en uw toegang tot, gebruik van of deelname aan de Services vallen onder en zullen afgehandeld worden overeenkomstig de wetten van de staat Connecticut, VS, zonder inachtneming van een deel van een keuze voor wetsprincipes (van Connecticut of een andere jurisdictie) die zouden kunnen leiden tot toepassing van de wet van een andere jurisdictie. Alle claims of geschillen in verband met deze Voorwaarden en/of uw toegang tot, gebruik van of deelname aan de Services zullen onderhevig zijn aan de exclusieve jurisdictie van de staat of de Federale rechtbanken gelegen in Fairfield County, Connecticut, VS.23. Diverse Voorwaarden

De titels in deze Voorwaarden zijn alleen ter referentie en hebben geen gevolgen voor de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden. Als Dynata niets doet tegen een eventuele schending van de Voorwaarden door u, betekent dat niet dat u zult worden gevrijwaard of ontheven van een dergelijke schending en het zal Dynata niet vrijwaren, ontheffen of hinderen om een volgende schending van deze Voorwaarden aan te vechten. Deze Voorwaarden, alle regels, voorwaarden of beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen of die hierin zijn opgenomen, en eventuele Panelspecifieke vereisten vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en Dynata met betrekking tot het onderwerp ervan.