Yleiset käyttöehdot / Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 10. Marraskuu 2021

Zap Surveys (“ Paneeli” on markkinatutkimuspaneeli, jonka omistavat ja jota ylläpitävät Dynata, LLC ja sen emo-, tytäryhtiö- ja sidosyritykset, mukaan lukien Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited), Research Now Group, LLC ( yhdessä “ Dynata”.


Paneelin jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua markkinatutkimustoimintaan, mukaan lukien muun muassa online- ja mobiilikyselyihin, tuotetesteihin, kohderyhmiin ja paljon muuta.


Nämä ehdot voivat muuttua. Lisätietoja siitä, miten käytämme antamiasi tietoja, on  tietosuojakäytännössämme.


Nämä Yleiset käyttöehdot / Käyttöehdot sisältävät luopumisen oikeudesta ryhmäkanteen nostamiseen ja luopumisen tuomariston oikeudenkäynneistä ja edellyttävät sitovaa yksitellen suoritettavaa välimiesmenettelyä riitojen ratkaisemiseen.

 


1. Soveltuvuus; sopimus.

Nämä käyttöehdot (nämä “ ehdot” koskevat Dynata:n palveluiden käyttöä, mukaan lukien, rajoituksetta, (1) jäsenyyttä Dynata-paneelissa tai alipaneelissa (yksittäin “ paneeli” ja kollektiivisesti “ paneelit”, (2) minkä tahansa paneelin sivuston käyttöä (yksittäin “ sivusto” ja kollektiivisesti “ sivustot” ), (3) osallistumista kyselyyn tai tutkimukseen, joka tarjotaan, toimitetaan, isännöidään tai hallinnoidaan Dynata:n toimesta tai kautta, ja (4) kelpoisuutesi saada ja/tai lunastaa palkkioita, kannustepalkkioita ja palkintoja, jotka tarjotaan tietyistä toimista ja toiminnoista, mukaan lukien, rajoituksetta, kyselyiden suorittamisesta (kollektiivisesti “ palvelut”.


Kaikki viittaukset “ Dynata” näissä ehdoissa sisältävät Dynata, LLC (tunnettu ennen nimellä Survey Sampling International, LLC) -yhtiön, ja sen emo-, tytär- ja osakkuusyhtiöt. Kaikki maininnat “ me” tai “ meitä” näissä ehdoissa viittaavat Dynata:hin.


Käyttämällä palveluja ja/tai osallistumalla niihin suostut nimenomaisesti noudattamaan näitä ehtoja ja olemaan niiden sitoma.


Dynata varaa oikeuden evätä, rajoittaa, kieltää tai hylätä palvelujen käyttösi ja/tai osallistumisesi niihin milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.


2. Kelpoisuus jäseneksi ja osallistuminen

Sovellukset/palvelut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Voit käyttää sovelluksia/palveluita vain silloin, kun ne ovat käytettävissä ja siinä kunnossa kuin ne ovat käytettävissä ollessaan. Sovellukset/palvelut ovat käytettävissä vain henkilöille, jotka ovat kuusitoista (16) -vuotiaita tai vanhempia ja asuvat sijainnissa Suomi. Paneeliin osallistuminen on rajoitettu vain yhteen (1) käyttäjätiliin henkilöä kohden. Ajoittain asiakkaamme saattavat haluta tutkia alaikäisten mielipiteitä. Alaikäiset voivat osallistua vain vanhempiensa suostumuksella vanhempansa käyttäjätili tilin kautta.


Dynatan työntekijät eivät saa osallistua paneeliin henkilökohtaisesti (katso osa 19).


Osallistumisesi kyselyyn, kohderyhmään, puheluun tai muuhun tutkimukseen ("tutkimus") sovellusten/palveluiden kautta perustuu haluusi jakaa mielipiteitä ja antaa palautetta. Tällainen osallistuminen tutkimukseen on sinulle vapaaehtoista, siihen ei kohdistu ja se tapahtuu ilman Dynatan suorittamaa valvontaa tai ohjausta, ja sinun on toimittava riippumattoman harkintakykysi ja oman harkintasi mukaisesti.3. Palvelujen käyttö.

Palvelut on tarkoitettu henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Saat käyttää palveluja ainoastaan silloin, kun ne ovat saatavilla. Dynata varaa oikeuden muuttaa, muokata tai poistaa ja/tai rajoittaa tai estää pääsyn kaikkiin palveluihin tai mihin tahansa osaan niistä ilman ilmoitusta milloin tahansa, mistä syystä tahansa tai ilman syytä.


Dynata tarjoaa paneelin jäsenille ja muille kuin jäsenille mahdollisuuden osallistua kyselyihin. Kyselyihin osallistuminen on vapaaehtoista. Suostumalla paneelin jäseneksi suostut samalla vastaanottamaan kutsuja osallistua kyselytutkimuksiin. Dynata voi lisäksi tarjota paneelin jäsenille tilaisuuden olla kanssakäymisissä muiden paneelin jäsenten ja/tai Dynata:n kanssa. Voit peruuttaa paneelin jäsenyyden milloin tahansa. Katso kappale 10 “ Jäsenyyden peruuttamiskäytäntö” jäljempänä.


Jos rekisteröidyt sovelluksiin/palveluihin, sinun on annettava tai paljastettava tiettyjä tunnistettavissa olevia henkilötietoja (” HTT” Dynatalle. Tutustu Dynatan tietosuojakäytäntöön  saadaksesi tietoja Dynatan tietosuojakäytännöistä.4. Paneeliin rekisteröityminen; salasanat.

Voit käyttää vierailijana mitä tahansa sivustoa (sivustoja) rekisteröitymättä jäseneksi sivustoon (sivustoihin) kuuluvaan paneeliin toimittamatta tai paljastamatta sille henkilötietojasi.


Voidaksesi rekisteröityä paneelin jäseneksi sinun on rekisteröinnin yhteydessä annettava tietyt vaaditut henkilötiedot. Paneelin jäsenten ja muiden kuin jäsenten on annettava kaikki tiedot totuudenmukaisesti. Dynata varaa oikeuden rajoittaa tai estää palvelujen käytön ja/tai niihin osallistumisen, jos annat tai jos Dynata kohtuuden nimissä epäilee, että olet antanut tietoja, jotka ovat totuudenvastaisia, virheellisiä, eivät ajan tasalla tai puutteellisia.


Jokainen paneelin jäsen luo oman käyttäjätunnuksensa ja salasanansa. Paneelin jäsenet ovat yksin vastuussa käyttäjätunnustensa ja salasanojensa turvallisuudesta, ja he ovat myös yksin vastuussa jäsentiliensä käytöstä riippumatta siitä, onko käyttö valtuutettua tai luvaton. Dynata suosittelee vahvasti, että käyttäjätunnuksena tai salasanana ei käytetä mitään sosiaaliturvatunnusta, pankki- tai muuta rahatilin numeroa tai mitään muuta tunnistetietoa tai tilinumeroa. Älä paljasta salasanaasi kenellekään muulle, olet vastuussa sen säilyttämisestä. Emme ole vastuussa tilisi luvattomasta käytöstä, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi, salasanasi ja palkkion lunastamisen luvaton käyttö.


Paneelin jäsenyys on henkilökohtainen siihen rekisteröityvälle henkilölle; paneelin jäsenyys ei ole siirrettävissä.


Vahvistat, että käytät palveluja ja/tai osallistut niihin itsenäisenä yrittäjänä, eikä tämä sopimus pyri luomaan tai luo mitään edustusta, kumppanuutta, yhteishanketta, työnantaja-työntekijä-suhdetta eikä toimilupasuhdetta.5. Luvattomat käytöt.

Sitoudut olemaan tekemättä seuraavaa: (i) verkkohakurien, robottien ja muiden automaattisten tiedonlouhintatekniikoiden käyttö palveluiden yhteydessä tarjottujen tietojen tai sisällön luetteloimiseksi, lataamiseksi, tallentamiseksi tai muutoin kopioimiseksi tai jakamiseksi tai kyselyn, arvonnan tai kilpailun tulosten manipuloimiseksi; (ii) sellaisiin toimiin ryhtyminen, jotka häiritsevät sivustoja tai sivustojen käyttöä, mukaan lukien, rajoituksetta, minkä tahansa sivuston ylikuormitus, vuodot, sähköpostipommitus tai kaataminen; (iii) virusten, vioittuneiden tietojen tai muun vahingollisen, häiritsevän tai tuhoisan koodin, tiedoston tai tiedon lähettäminen, mukaan lukien, rajoituksetta, vakoiluohjelmat; (iv) henkilöä koskevien tietojen kerääminen muista palveluiden käyttäjistä; (v) ei-toivottujen sähköpostien lähettäminen mukaan lukien, rajoituksetta, tuotteiden tai palveluiden markkinointi ja/tai mainonta; (vi) useamman kuin yhden (1) jäsentilin avaaminen, käyttö tai ylläpito paneelissa; (vii) todellisen henkilöllisyytesi väärentäminen tai peittäminen; (viii) minkä tahansa sivuston osan muuttaminen osaksi jotakin muuta sivustoa tai minkä tahansa sivuston ulkoasun muuttaminen; (ix) linkkien muodostaminen miltään muulta sivustolta millekään sivustolle tai sivustolla sijaitsevalle sivulle tai palveluhin ilman Dynata:n nimenomaista kirjallista etukäteislupaa; (x) uhkaavien, herjaavien, halventavien, säädyttömien, pornografisten, rivojen, hävyttömien tai kiihottavien aineistojen tai sisällön tai minkään aineiston tai sisällön, joka voisi muutoin olla soveltuvien lakien (kuten tässä määritellään) vastaista, lähettäminen tai siirtäminen; (xi) mihinkään petolliseen toimintaan ryhtyminen, mukaan lukien, rajoituksetta, kyselyihin vastaaminen niitä lukematta, saman kyselyn suorittaminen useammin kuin kerran, henkilöllisyytesi peittäminen tai väärentäminen, väärien tietojen lähettäminen rekisteröinnin aikana, perättömien tai totuudenvastaisten kyselytietojen lähettäminen, palkkioiden, palkintojen ja/tai kannustepalkkioiden lunastaminen väärin tai petollisin keinon tai tämän yrittäminen ja kyselyiden peukaloiminen; (xii) palveluiden minkään piirteen koodin muuntaminen ja muut toiminnot, jotka voivat paljastaa lähdekoodin tai ohittaa tai kiertää mittaukset tai kontrollit, joiden tarkoitus on estää tai rajoittaa pääsyä mille tahansa sivulle tai mihin tahansa sisältöön tai koodiin, paitsi jos soveltuvat lait sen nimenomaisesti sallivat; (xiii) rikollisiin tai laittomiin toimiin ryhtyminen; (xiv) ei-ulkopuolisille tarkoitetun sisällön (kuten tässä määritellään) käyttö näiden Ehtojen vastaisesti ja (xv) kenenkään, mukaan lukien, rajoituksetta, Dynata:n työntekijöiden, kannustaminen ja/tai kehottaminen suorittamaan mitään tässä kiellettyjä toimia.


Myönnät ja suostut siihen, että Dynata toimii täysin yhteistyössä kaikkien laillisten paljastuspyyntöjen kanssa (esim. tuomioistuimen määräys tai haaste).6. Ei-ulkopuolisille tarkoitettu sisältö.

Palvelujen käytön ja/tai niihin osallistumisen yhteydessä sinulla voi olla tilaisuus tarkastella tai käyttää luottamuksellisia ja toisten omistamia tietoja, aineistoja, tuotteita ja sisältöjä (“ ei ulkopuolisille”, jotka kuuluvat Dynata:lle ja/tai Dynata:n asiakkaille, kumppaneille ja/tai lisenssinantajille. Ei-ulkopuolisille tarkoitettu sisältö on ja pysyy kyseisen ei-ulkopuolisille tarkoitetun sisällön omistajan yksinomaisena omaisuutena. Et missään tapauksessa saa mitään oikeutta, omistusoikeutta ja/tai omistusosuutta ei-ulkopuolisille tarkoitettuun sisältöön. Suostut suojelemaan ei-ulkopuolisille tarkoitetun sisällön luottamuksellisuutta ja salaisuutta ja hyväksyt myös olemaan muokkaamatta, kopioimatta, toisintamatta, julkaisematta uudelleen, esittämättä, siirtämättä, jakelematta, purkamatta osiin, luomatta johdannaisteoksia, hajottamatta tai muutoin käyttämättä, muuttamatta tai siirtämättä ei-ulkopuolisille tarkoitettua sisältöä ilman Dynata:n kirjallista etukäteissuostumusta. Vahvistat ja hyväksyt, että ei-ulkopuolisille tarkoitettu sisältö saattaa olla immateriaalioikeuksia koskevien lakien, säädösten ja ohjeistusten alaista ja suojaamaa. Vahvistat ja hyväksyt lisäksi, että jos rikot tai muutoin loukkaat tämän kappaleen rajoituksia ja kieltoja, Dynata varaa kohdallasi muiden Dynata:n käytettävissä olevien oikeuksien ja korjauskeinojen lisäksi oikeuden lakkauttaa, estää tai rajoittaa palvelujen käytön, niihin pääsyn ja/tai palveluihin osallistumisen.7. Käyttäjän sisältö.

Sinä olet yksin vastuussa kaikesta sisällöstä, aineistosta, tiedoista ja kommenteista, joita käytät, lähetät tai luovutat palvelun yhteydessä (“ käyttäjän sisältö”. Sinä olet yksin vastuussa kaikesta kolmannen osapuolen hyväksynnästä ja/tai luvista, joita käyttäjän sisältö vaatii. Jos luovutat käyttäjän sisältöön kuuluvaa tietoa, siitä saattaa tulla julkista, ja sitä voidaan jakaa rajoituksetta kolmansien osapuolien kanssa, joihin luetaan mm. Dynata:n asiakkaat, Dynata:n asiakkaiden asiakkaat sekä heidän kolmannen osapuolen palveluntarjoajansa. Käyttäjän sisältöön tulisi kuulua ainoastaan ääni-, video- ja kuvamateriaalia tai aineistoa, joka on ominaista käyttäjän sisältöön tietoa luovuttavalle henkilölle. Siihen ei saa kuulua tekijänoikeuksilla tai tavaramerkillä suojattua sisältöä tai minkään kolmannen osapuolen aineistoa. Käyttäjän sisältöön ei saa kuulua ääni-, video-, kuva- tai vastaavaa aineistoa kenestäkään muusta kuin käyttäjästä. Et saa korvausta mistään käyttäjän sisältöön kuuluvasta aineistosta. Jos haluat tietoja toimeksiantajan identiteetistä kyselyssä, johon lähetät kuvia tai videoita, ota yhteyttä Dynata:hin tässä tietosuojakäytännössä mainitulla tavalla. Voidaksesi tunnistaa tietyn kyselyn sinun on annettava Dynata:lle sähköpostiosoitteesi ja kyseisen kyselyn tiedot (esim. kyselynumero, kyselyn nimi tai aihe, kyselyn suorittamispäivämäärä jne.).


Käyttämällä, lataamalla, lähettämällä tai luovuttamalla käyttäjän sisältöä palveluiden yhteydessä myönnät Dynata:lle jatkuvan, peruuttamattoman, rajoittamattoman, siirrettävän, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen, korvauksettoman oikeuden ja vapauden muokata, kopioida, lähettää, julkaista, esittää, luoda johdannaisteoksia, toisintaa, muokata, jaella ja muutoin käyttää, muuttaa ja jaella käyttäjän sisältöäsi millä tahansa tavalla, ilman korvausta tai ilmoitusta.


Käyttäjä on yksin vastuussa käyttäjän sisällöstä. Dynata ei tarkista eikä voi tarkistaa kaikkea käyttäjän sisältöä, eikä Dynata ole vastuussa käyttäjän sisällöstä. Dynata varaa oikeuden poistaa, siirtää ja muokata käyttäjän sisältöä, jonka Dynata määrittää kuuluvan johonkin seuraavista: (i) se on näiden ehtojen vastaista, (ii) se rikkoo tekijänoikeus- tai tavaramerkkilakeja, tai (iii) se on herjaavaa, loukkaavaa, siveetöntä tai muutoin vastenmielistä.8. Palkitsemisohjelmat

A. Sovellusten/palveluiden käytön yhteydessä sinulla voi olla mahdollisuus kerätä palkintoja, kannustimia ja osallistumiskertoja palkintojen arvontaan tai vedonlyönteihin. Kannustimet voivat olla pisteiden tai ohjelman/paneelin valuutan ("paneelin valuutta") muodossa. Paneelin valuutalla ei ole rahallista arvoa, eikä sitä voi lunastaa rahaksi. Paneelin valuuttaa ei saa huutokaupata, kaupata, myydä, vaihtaa eikä vaihtaa vaihtokaupassa, eikä sitä (sen omistusoikeutta) voi siirtää kuoleman jälkeen, lahjana, osana kotitalouden sisäisiin suhteisiin liittyvää tapausta tai muuten, paitsi lain nojalla. Tietoja, virallisia sääntöjä ja ehtoja koskien palkkioita, palkintoja, kannustimia ja arvontoja tai vedonlyöntejä voi olla saatavilla näissä ehdoissa, paneelin verkkosivustolla, kyselyiden alussa tai lopussa, kyselykutsuissa, palkkioiden, palkintojen ja kannustimien lunastamiseen tarkoitetuilla verkkosivu(i)lla tai verkkosivusto(i)lla, ja/tai niitä voidaan kuvata missä tahansa Dynatan jakelemassa tai julkaisemassa uutiskirjeessä tai muussa viestinnässä.


Erityyppiset kannustimet ja palkkiot, joita Dynata saattaa tarjota, on tarkoitettu kannustamaan osallistumaan paneeliin, eivätkä ne ole korvausta käytetystä ajasta. Mitään pisteitä tai paneelin valuuttaa, jonka ansaitset tai joka maksetaan sinulle tai mitään palkintoa, jonka lunastat tutkimukseen osallistumisesi perusteella tai muuhun paneelissa suoritettavaan toimintaan osallistumisen perusteella, ei lasketa käyttämäsi ajan perusteella. Niin ikään mitään osallistumisesta maksamiasi vastikkeita tai ansaitsemiasi pisteitä ei lasketa tuntikohtaisesti tai muilla tavoilla.


B. Kaikki paneelin jäsenen tilille lähetetyt pisteet ja paneelin valuutta vanhenevat yhden (1) vuoden kuluttua niiden lähettämisestä, ellei pisteitä tai paneelin valuuttaa menetetä tai peruuteta aiemmin jäsenyyden tai tilin käyttämättömyyden vuoksi tai muuten näissä ehdoissa määritetyllä tavalla. Paneelin jäsentilit eivät ole todellisia pankki- tai rahoitustilejä, eikä niistä keräänny tai makseta minkäänlaista korkoa.


C. Sovellusten/palveluiden yhteydessä lähetetyt pisteet tai paneelin valuutta eivät ole paneelin jäsenen omaisuutta, niitä ei voida siirtää paneelin jäsenen elämän aikana tai sen jälkeen, lain nojalla tai muuten, eikä niillä ole arvoa ennen kuin paneelin jäsen on esittänyt ne ja pyytänyt niiden lunastamista näiden ehtojen mukaisesti.


D. Jos pisteitä, paneelin valuuttaa tai kannustimia on lähetetty paneelin jäsenen tilille virheellisesti, Dynata voi poistaa ne paneelin jäsenen tililtä.


E. Jos pisteitä, paneelin valuuttaa tai kannustimia on saatu ja/tai lähetetty paneelin jäsenen tilille vilpillisin keinoin, Dynata poistaa ne paneelin jäsenen tililtä, ja tili voidaan jäädyttää ja/tai lopettaa.


F. Lunastaminen


(1) Pisteet ja paneelin valuutta vähennetään paneelin jäsenen tililtä lunastuspyynnön yhteydessä.


(2) Kaikki lunastukset ovat lopullisia, eikä palkintoja voi palauttaa pisteitä tai muita arvoa kantavia yksiköitä vastaan, ellei näissä ehdoissa toisin määrätä, tai ellei Dynatan valtuutettu edustaja ole kirjallisesti toisin sopinut.


(3) Palkinnon lunastamiseen vaadittava pisteiden tai paneelin valuutan vähimmäismäärä on 50:tä Yhdysvaltain dollaria (50 $) vastaava summa. Ellei ole käytettävissä alempaa lunastusvaihtoehtoa, jos et täytä edellä mainittua vähimmäisvaatimusta, sinulla ei ole lunastusmahdollisuutta Dynatan palkitsemisohjelman puitteissa. Dynata pidättää oikeuden tarjota palkintovaihtoehtoja, joilla on alhaisemmat lunastusrajat, ilman ennakkoilmoitusta tai suostumusta sinulta.


G. Dynata voi muuttaa, muokata, poistaa ja lisätä uusia käyttöehtoja palkitsemisohjelmaansa tai sovelluksiin/palveluihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Dynataan liittyvissä asioissa tämä sisältää muun muassa pistearvojen, lunastustasojen, muuntosuhteiden, tilan/statuksen ehtojen, jäsenyyden ehtojen ja kannustimien tai palkintojen ansaitsemisen ehtojen muuttamisen, muokkaamisen, uusien osien lisäämisen edellä mainittuihin, kokonaan uusien luomisen, tai poistamisen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Dynata voi lopettaa tai keskeyttää Dynatan palkitsemisohjelmaan liittyvien kannustimien, palkkioiden ja palkintojen tarjoamisen milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.


H. Et saa yhdistää pisteitäsi tai paneelin valuuttaasi pisteisiin tai paneelin valuuttaan, joka kuuluu jollekin toiselle jäsenelle, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kenellekään perheenjäsenelle tai ystävälle.


I. Dynata ei anna minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai (sopimus)vakuuksia millekään tuotteelle tai palvelulle, joka on saatu Dynatan palkinto -ohjelman yhteydessä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki takuut myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Dynata ei ole eikä tule olemaan tulevaisuudessa vastuussa minkään tuotteen tai palvelun suorittamisesta tai sen suorittamisen epäonnistumisesta, joka pisteillä, paneelin valuutalla, kannustimilla tai palkkioilla lunastetaan. Lisäksi Dynata ei ole eikä tule olemaan vastuussa mistään kustannuksista, vaurioista, onnettomuuksista, viivästyksistä, vammoista, menetyksistä, kuluista tai haitoista, joita voi syntyä minkä tahansa sellaisen tuotteen tai palvelun käyttöön tai niissä olevaan vikaan liittyen, joka on lunastettu käyttämällä pisteitä, paneelin valuuttaa, kannustimia, palkkioita tai palkintoja. Dynata ei korvaa kadonneita, menetettyjä, varastettuja, väärin sijoitettuja, väärälle taholle luovutettuja, tai vaurioituneita kannustimia, palkkioita tai palkintoja.


J. HYVÄKSYT TÄTEN NIMENOMAISESTI, ETTÄ SOVELLUSTEN/PALVELUIDEN KAUTTA ANSAITTUIHIN PISTEISIIN, PANEELIN VALUUTTAAN, KANNUSTIMIIN, PALKKIOIHIN JA PALKINTOIHIN VOI KOHDISTUA VEROJA JA VERONMAKSUVELVOLLISUUKSIA, MITKÄ OVAT YKSINOMAAN PANEELIN JÄSENEN VASTUULLA JA MAKSETTAVIA. Dynata voi toimittaa sinulle ja/tai asianomaiselle valtion virastolle tai veroviranomaiselle tiedot kaikista maksuista tai kannustimista, jotka ansaitset sovellusten/palveluiden käytön yhteydessä. Sitoudut toimittamaan Dynatalle kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla Dynata voi noudattaa raportointi- tai pidätysvelvollisuuttaan. Dynata voi pidättää kaikki kannustimiin, palkkioihin ja palkintoihin kohdistuvat verot sovellettavan lain edellyttämällä tavalla.


K. Dynata lahjoittaa joka kuukausi 10 000 Yhdysvaltain dollaria Yhdysvaltain Punaiselle Ristille. Tämä lahjoitus on erillinen kyselyistä saamistasi kannustimista, eikä sitä oteta sinun pistesaldosta. Se ei ole sinun puolestasi tai nimissäsi tehtävä lahjoitus, joten se ei ole verovähennyskelpoinen sinulle, eikä se ole riippuvainen siitä, kuinka moneen kyselyyn jäsenet osallistuvat. Tämä lahjoitus on vain yksi tapa, jolla Dynata pyrkii tekemään hyväntekeväisyyttä ja antamaan osan omastaan takaisin maailmanlaajuiselle yhteisölle.


L. Dynata pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että pisteet tai paneelin valuutta hyvitetään (maksetaan) ja veloitetaan asianmukaisesti; paneelin jäsenen on kuitenkin tarkistettava tilinsä varmistaakseen, että hänen tilinsä tunnistaa lähetetyt pisteet tai paneelin valuutan, kannustimet tai palkkiot oikein, ja että tilin sisältö on kaikkien aiempien asianmukaisten lunastustapahtumien mukainen. Jos sinusta tuntuu, että tiliäsi ei ole hyvitetty tai veloitettu oikein tai että se kuvaa virheellisiä lunastustapahtumia, lähetä sähköpostia osoitteeseen support@zapsurveys.com . Kaikissa Dynatalle lähetetyissä sähköpostiviesteissä tulee olla paneelin jäsenen nimi, sähköpostiosoite ja aiheeseen liittyvät erityistiedot. Dynata pyrkii kohtuullisin toimenpitein tutkimaan asian ja vastaamaan paneelin jäsenelle viipymättä. Dynatan päätös on lopullinen ja sitova.


M. Dynatan palkitsemisohjelman yhteydessä tarjottujen tuotteiden ja palvelujen toimittajilla ja tarjoajilla ja/tai sellaisten verkkosivustojen/verkkosivujen omistajilla tai ylläpitäjillä, joilla lunastustapahtumat suoritetaan, voi olla omia ehtoja; lue nämä ehdot huolellisesti.


N. Henkilötietoja saatetaan joutua keräämään, käsittelemään ja/tai paljastamaan Dynatan palkitsemisohjelman ja/tai minkä tahansa palkkion, palkinnon tai kannustimen lunastuspyynnön yhteydessä. Hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt täten henkilötietojesi keräämisen, käsittelyn ja/tai paljastamisen edellä mainittuihin tarkoituksiin, ja kaikkiin tällaisiin henkilötietoihin sovelletaan Dynatan tietosuojakäytännössä asetettuja ehtoja. Virtual Mastercard®- tai Visa®-lunastus voi vaatia Virtual Mastercard®- ja Visa®-korttisi myöntämisestä vastaavaa rahoituslaitosta vahvistamaan henkilöllisyytesi, ja tällainen todentaminen voi edellyttää syntymäajan, verotunnisteen ja vastaavien tietojen antamista.


O. Jos paneelin jäsen päättää lahjoittaa pisteitä tai paneelin valuuttaa jollekin Dynatan hyväksymälle hyväntekeväisyysjärjestölle, Dynata lahjoittaa pisteet tai paneelin valuutan valitulle hyväntekeväisyysjärjestölle. Lahjoitus ei ole Dynatan tekemä eikä tämän puolesta tehty, eikä Dynata lahjoita tai tule lahjoittamaan mitään lahjoitusta vastaavaa summaa kyseisen lahjoituksen lisäksi. Huomaa, että lahjoitusvaihtoehto ei ole käytettävissä kaikissa Dynatan omistamissa ja/tai ylläpitämissä paneeleissa. Tarkista sen paneelin lunastusvaihtoehdot, johon kuulut.


P. Pisteiden ja paneelin valuutan lunastamisen päivittäinen rajoitus kaksi (2) lunastusta 24 tunnin aikana.


Q. Yhdysvalloissa Dynatalla on velvollisuus: (i) tarjota W-9-verolomake henkilöille, jotka saavat verovuoden aikana maksuja (joko pisteiden tai paneelin

valuutan lunastamisen tai muun keinon kautta) vähintään 600 dollaria; ja (ii) lähettää näitä maksuja koskeva 1099-Misc-lomake Yhdysvaltojen verohallitukselle (”IRS”, United States Internal Revenue Service). Lisäksi Dynata toimittaa sinulle täytetyn 1099-Misc-lomakkeen verotuksen noudattamista varten. Edellä selitetyn johdosta, luethan seuraavat kohdat:


(1) Jos olet saanut 599 Yhdysvaltain dollaria maksuja verovuoden aikana, tilisi jäädytetään (eli et voi vastaanottaa lisämaksuja etkä voi täyttää tai osallistua kyselyihin) jäljellä olevan sovellettavan verovuoden ajaksi, ellet toimita ja kunnes toimitat Dynatalle täytetyn ja vahvistetun W-9-lomakkeen.


(2) Jos olet saanut 600 dollaria tai enemmän maksuja verovuoden aikana, tilisi jäädytetään lopullisesti (eli et voi vastaanottaa lisämaksuja etkä voi täyttää tai osallistua kyselyihin), ellet toimita ja kunnes toimitat Dynatalle täytetyn ja vahvistetun W-9-lomakkeen. Tässä tapauksessa tiliäsi ei palauteta seuraavan verovuoden alussa, ellet lähetä tai kunnes lähetät Dynatalle täytetyn ja vahvistetun W-9-lomakkeen.


Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä seuraavan yhteystiedon kautta  privacy@dynata.com.9. Profiilipäivitykset

Paneelin jäsenet suostuvat ilmoittamaan välittömästi Dynata:lle muutoksista jäsenprofiiliensa tiedoissa. Paneelin jäsenet suostuvat tarkistamaan ja päivittämään jäsenprofiilinsa tarvittaessa ainakin kuuden (6) kuukauden välein. Paneelin jäsen voi päivittää, korjata ja/tai poistaa jäsenprofiilinsa tietoja seuraavasti: (i) käyttämällä paneelin jäsentiliään tai (ii) lähettämällä sähköpostin asianomaisen paneelin asianmukaiselle paneelin jäsenpalvelutiimille.10. Jäsenyyden peruuttamiskäytäntö.

Paneelin jäsen voi peruuttaa palvelujen käytön (mukaan lukien, rajoituksetta, uutiskirjeiden ja ilmoitusten vastaanottamisen) milloin tahansa seuraavasti: (i) noudattamalla tilauksen peruutusmenettelyä, joka on kuvattu käytettävissä olevilla sivustoilla tai Dynata:ltä saaduissa sähköposteissa tai (ii) lähettämällä sähköpostin paneelin jäsenpalvelutiimille. Dynata pyrkii kohtuullisesti lukemaan kunkin sähköpostipyynnön ja vastaamaan jokaiseen niistä kohtuullisen ajan kuluessa vastaanottamisesta. Kun jäsenyys lakkautetaan, paneelin jäsenen yhteystiedot poistetaan myöhempää viestintää ja yhteydenpitoa koskevista luetteloista. Ole hyvä ja salli muutama päivä yhteystietojen täydellistä poistamista varten Dynata:n asianomaisen paneelin viestintää ja yhteydenpitoa koskevista luetteloista; tänä aikana jäsen saattaa vastaanottaa ilmoituksia, jotka on laadittu tai koottu ennen jäsenyyden lakkauttamista. Ole hyvä ja tutustu Dynata:  tietosuojakäytäntöön  saadaksesi tietoa Dynata:n tiedonkäsittelystä peruutus-, lakkautus- tai jäsenyyden peruuttamispyynnön jälkeen (“ Dynata:n tietosuojakäytäntö”.11. Linkit

Palveluja käyttäessäsi sinulla saattaa olla tilaisuus linkittää tai yhdistää vapaaehtoisesti sivustoille, joita kolmannet osapuolet ylläpitävät ja/tai operoivat (“ kolmannen osapuolen sivustot”. Dynata ei tue mitään kolmannen osapuolen sivustoa eikä mitään tuotetta, palvelua ja/tai tilaisuutta, jota mainostetaan, tarjotaan ja/tai myydään kolmannen osapuolen sivustolla (“ kolmannen osapuolen tiedot”. Dynata ei esitä mitään kolmannen osapuolen sivustoja ja/tai kolmannen osapuolen tietoja koskevia väittämiä tai takuita. Tarkista huolella kaikki käytännöt ja ehdot, jotka soveltuvat kolmannen osapuolen sivustoihin ja kolmannen osapuolen antamaan informaatioon.12. Viestintä Dynata:n kanssa.

Mitään Dynata:lle sähköpostitse tai muutoin lähettämiäsi ja siirtämiäsi tietoja (henkilötietoja lukuun ottamatta) sekä käyttäjän sisältöä ei pidetä luottamuksellisina eikä tietoina, jolla on omistaja, ellet ole erityisesti ilmoittanut niin ennen kyseisen viestin ja käyttäjän sisällön lähettämistä tai siirtoa tai lähettämisen tai siirron aikana. Hyväksyt, että Dynata saattaa käyttää tällaisia viestejä ja käyttäjän sisältöä mistä tahansa laillisesta syystä.13. Vastuuvapauslauseke.

PALVELUT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI TIEDOT, KYSELYT, SISÄLTÖ, AINEISTO, SELITYKSET JA ASIOINTI, JOTKA OVAT KÄYTETTÄVISSÄ VERKOSSA TAI PALVELUJEN KAUTTA, TARJOTAAN KÄYTTÄJÄLLE SELLAISENAAN. Dynata EI ESITÄ MITÄÄN VÄITTÄMIÄ EIKÄ MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA TAKUITA VERKOSSA TAI PALVELUJEN KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TIETOJEN, SISÄLLÖN, AINEISTON, SELITYSTEN, KYSELYIDEN, TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN YHTEYDESSÄ, MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, MIKÄ TAHANSA KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ. Dynata SANOUTUU TÄTEN LISÄKSI IRTI KAIKISTA ILMAISTUISTA JA OLETETUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN, RAJOITUKSETTA, HILJAISET TAKUUT LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KURANTTIUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Dynata EI TAKAA, ETTÄ PALVELUJEN SISÄLTÄMÄT VÄLINEET, TEKNIIKKA TAI TOIMINNOT TAI MIKÄÄN SISÄLTÖ, AINEISTO, SELITYKSET, TIEDOT JA/TAI ASIOINTI JATKUVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ NIIDEN VIRHEET KORJATAAN, ETTÄ PALVELUJA TUKEVAT JA KÄYTÖN MAHDOLLISTAVAT JÄRJESTELMÄT TAI PALVELIMET KORJATAAN TAI ETTÄ PALVELUT JA/TAI JÄRJESTELMÄT JA/TAI PALVELUJA TUKEVAT PALVELIMET EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA KOMPONENTTEJA. Dynata EI TARJOA PÄÄSYÄ EIKÄ YHTEYTTÄ EIKÄ OLE VASTUUSSA TAI KORVAUSVELVOLLINEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TOIMISTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ, JOTKA HÄIRITSEVÄT, RAJOITTAVAT TAI ESTÄVÄT PALVELUJEN KÄYTÖN TAI YHTEYDENOTON NIIHIN.14. Muutokset.

Dynata varaa täten oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaan. Dynata kehottaa sinua tarkistamaan nämä ehdot säännöllisesti. Dynata hankkii sinulta hyväksynnän ennen muutoksia, jotka edellyttävät lupaa. Sellaisten muutosten kohdalla, jotka eivät vaadi lupaa, palvelujen käytön jatkaminen ja/tai niihin osallistuminen merkitsee näiden ehtojen hyväksymistä muutetussa muodossa.15. Vahingonkorvaus.

Suostut pitämään Dynata:n ja sen emoyhtiön ja osakkuus- ja tytäryhtiöt sekä sen (Dynata) ja niiden vastaavat jäsenet, johtajat, osakkeenomistajat, esimiehet, toimihenkilöt, työntekijät ja edustajat pois kaikista ja mistä tahansa vaateista ja mitä tahansa vaadetta, edesvastuuta, tappiota, tuomiota, päätöstä, sakkoa, rangaistusta, kustannuksia ja/tai kuluja vastaan, mukaan lukien, rajoituksetta, kohtuulliset asianajajakulut ja oikeuskulut, jotka johtuvat tai aiheutuvat, joko suoraan tai epäsuorasti, seuraavista asioista: (i) siitä, että rikot näitä ehtoja, ja/tai (ii) siitä, että käytät palveluja ja/tai osallistut niihin.16. Vastuunrajoitukset

PAITSI SIKÄLI KUIN SOVELTUVAT LAIT SEN KIELTÄVÄT, TUNNUSTAT JA MYÖNNÄT, ETTEI Dynata OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUVELVOLLINEN TAI MUUTOIN VASTUUNALAINEN SINULLE MISTÄÄN EPÄSUORASTA, OHEISESTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ JA/TAI RANKAISEVASTA VAHINGONKORVAUKSESTA MISTÄÄN SYYSTÄ TAI MILLÄÄN PERUSTEELLA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO Dynata:LLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.


KAIKKI PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ JA/TAI NÄISTÄ EHDOISTA JOHTUVAT TAI NIIHIN LIITTYVÄT VAATEET TAI KANTEEN PERUSTEET ON KIRJATTAVA YHDEN (1) VUODEN KULUESSA TÄLLAISEN VAATEEN TAI KANTEEN PERUSTEEN ILMAANTUMISESTA.17. Soveltuvien lakien noudattaminen.

Tunnustat ja suostut noudattamaan kaikkia soveltuvia kansainvälisiä, kansallisia, liittovaltion, osavaltion ja/tai paikallisia lakeja, ohjeistuksia, säädöksiä, sääntöjä ja/tai vaatimuksia (“ soveltuvat lait”, jotka koskevat palvelujen käyttöäsi ja/tai niihin pääsyäsi ja osallistumistasi.18. Paneelin jäsenyystilien keskeyttäminen; lakkauttaminen; toiminnasta poistaminen.

Kumpi tahansa osapuoli voi lakkauttaa jäsenyytesi paneelissa milloin tahansa, mistä tahansa syystä tai ilman syytä, ilman vastuuvelvollisuutta lakkautuksesta.


Kaikkien muiden käytettävissä olevien korjauskeinojen lisäksi Dynata voi ilmoituksetta keskeyttää ja/tai lakkauttaa palveluiden käyttösi ja niihin osallistumisesi, jos rikot näitä ehtoja. Jos Dynata lakkauttaa jäsenyytesi sen vuoksi, että rikot näitä ehtoja: (i) menetät kaikki kaikkien lunastamattomien palkkioiden, kannustepalkkioiden ja/tai palkintojen oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet jäsenyyden lakkautushetkestä lähtien; (ii) jäsenyytesi peruutetaan välittömästi; (iii) palveluihin pääsysi, osallistumisesi niihin ja niiden käyttösi (mukaan lukien rajoituksetta osallistuminen kyselyhankkeisiin) lakkaa välittömästi.


Jos joku muu kuin paneelin jäsen rikkoo näitä ehtoja, kyseinen henkilö hyväksyy, että: (a) hän menettää kaikkien lunastamattomien palkkioiden, kannustepalkkioiden ja/tai palkintojen (jos niitä on) oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet lakkautushetkestä lähtien, ja (b) palveluihin pääsy, osallistuminen niihin ja niiden käyttö lakkaa välittömästi.


Lisäksi Dynata varaa oikeuden poistaa paneelin jäsenyystilisi toiminnasta: (a) jos jäsentilisi ei pysy aktiivisena (kuten tässä määritellään), (b) jos Dynata saa täydellisen ilmoituksen epäonnistuneesta lähetyksestä sähköpostitilillesi lähettämistään sähköpostiviesteistä, tai (c) jos Dynata saa “ postilaatikko täynnä” -vastauksen kolme (3) kertaa sähköpostitilillesi lähettämistään sähköpostiviesteistä. Näissä ehdoissa “ aktiivinen” tarkoittaa sitä, että: (i) osallistut kyselyyn vähintään kerran kuudessa (6) kuukaudessa tai (ii) päivität profiilisi tai jäsentietosi vähintään kerran kuudessa (6) kuukaudessa.


Toiminnasta poiston tai lakkautuksen sinun tai Dynata:n toimesta tapauksessa (muusta syystä kuin näiden ehtojen rikkomuksesi), Dynata pitää luettelon tallennetuista, lunastamattomista palkkioista, kannustepalkkioista ja/tai palkinnoista ja antaa sinun lunastaa tällaiset palkkiot, kannustepalkkiot ja/tai palkinnot kolmenkymmenen (30) päivän ajan tilisi lakkautuksen tai toiminnasta poiston voimaantulopäivästä.19. Dynata:n työntekijät.


A.  Rajoitus. Dynata:n työntekijät ja heidän välittömät perheenjäsenensä (kuten tässä määritellään) eivät saa vastaanottaa mitään maksuja, palkintoja tai kannustepalkkioita palvelujen käytöstä tai niihin osallistumisesta. Tämän kappaleen 20 tarkoituksessa termi “ välittömät perheenjäsenet” sisältää vanhemmat, puolisot, lapset tai tärkeät ihmiset (kuten tyttö-/poikaystävät, elinkumppanit ja puolisoa vastaavat henkilöt).


B.  Menettelyt. Dynata:n työntekijät saavat käyttää palveluja tai osallistua niihin vasta saatuaan kirjallisen luvan vastaavalta johtajaltaan ja ainoastaan tarkoituksessa parantaa Dynata:n tuotteita ja/tai palveluja. Dynata:n työntekijöiden on aina oltava rehellisiä ja ilmoitettava täsmälliset tiedot palvelujen käytöstä ja niihin osallistumisesta. Jos on pakko käyttää muunneltua, virheellistä tai totuudenvastaista tietoa, siihen on saatava etukäteen hyväksyntä Dynata:n toimitusjohtajalta.


C.  Paitsi. jos nämä ehdot niin sallivat tai jos Dynata:n toimitusjohtaja antaa siihen kirjallisen hyväksynnän, jos Dynata:n työntekijä ja/tai välitön perheenjäsen rikkoo tämän kappaleen 20 ehtoja, hän rikkoo Dynata:n käyttäytymissääntöjä, ja tällainen rikkomus voi johtaa kurinpidollisiin toimiin, mukaan lukien, rajoittamatta, työsuhteen päättämisen.20. Ilmoitukset


A.  Ilmoitus sinulta Dynata:lle. Paitsi niin kuin muutoin on tässä mainittu tai soveltuvan lain niin vaatiessa, kaikkien Dynata:lle lähetettyjen tai toimitettujen ilmoitusten: (i) on oltava oikein osoitettu soveltuvaan yrityksen osoitteeseen, ja ne on toimitettu riittävästi, jos niiden toimitustapa on: (a) Federal Express, Express Mail tai muu kansallisesti tai kansainvälisesti tunnustettu pikakuriiripalvelu (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan yhden (1) arkipäivän päästä lähettämisestä) tai (b) kirjattu posti, kuittaus pyydetty, postimaksu maksettu ennakkoon (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan kuusi (6) päivää postiin toimittamisesta) tai (ii) sähköposti asianomaisen paneelin asianmukaiselle jäsenpalvelutiimille.


B.  Ilmoitus Dynata:ltä sinulle. Paitsi jos soveltuvat lait muutoin vaativat, suostut siihen, että Dynata saattaa lähettää sinulle ilmoituksia: (i) Dynata:lle antamaasi sähköpostiosoitteeseen (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan yhden (1) arkipäivän päästä sähköpostin lähettämisestä sillä ehdolla, että Dynata ei ole saanut virheilmoitusta, jonka mukaan sähköpostin toimitus viivästyi, sähköpostiosoite on virheellinen tai sähköpostia ei muutoin voitu toimittaa), (ii) kirjattuna postilähetyksenä, kuittaus pyydetty, postimaksu maksettu ennakkoon, osoitettu Dynata:lle antamaasi osoitteeseen (missä tapauksessa ilmoitus astuu voimaan kuuden (6) päivän päästä postiin luovuttamisesta), tai (iii) lähettämällä ilmoituksen soveltuvalle sivustolle/sivustoille. Suostut tarkistamaan soveltuvat sivustot usein ilmoitusten varalta ja pitämään henkilötietosi ajan tasalla.


C.  Oikeudellinen huomautus. Kaikki näitä ehtoja koskevat kysymykset ja oikeudellinen huomautukset tulee lähettää näiden ehtojen kappaleen 21.A. mukaisesti osoitteeseen:


Dynata, LLC

4 Research Drive

Suite 300

Shelton, Connecticut 06484.

Attn: Legal Team


TAI


Devon House

58 St Katharine's Way

London E1W 1LB, United Kingdom

Attn: Legal Team/p>


TAI


sähköpostitse osoitteeseen:  LEGAL@dynata.com21. Erotettavuus

Jos mikä tahansa laillinen tuomioistuin pitää mitä tahansa näiden ehtojen lauseketta mitättömänä tai täytäntöönpanokelvottoman mistä tahansa syystä, kyseinen lauseke on mitätön, eikä sillä ole vaikutusta näiden ehtojen soveltamiseen ja/tai tulkintaan. Muut näiden ehtojen lausekkeet jäävät täysin voimaan ikään kuin edellä mainittu mitätön tai täytäntöönpanokelvoton lauseke ei kuuluisi näihin ehtoihin.22. Hallitsevat lait; oikeudenkäyttöalue ja oikeuspaikka.

Näitä ehtoja ja pääsyäsi käyttämään palveluja ja osallistumistasi niihin hallitsevat Yhdysvaltojen Connecticutin osavaltion lait, ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaisesti, riippumatta lain periaatteiden valinnasta (joko Connecticutin tai jonkin muun oikeudenkäyttöalueen), jotka saattavat edellyttää jonkin toisen oikeudenkäyttöalueen lakien soveltamista. Kaikki näihin ehtoihin ja/tai palveluihin pääsyysi, käyttöösi tai palveluihin osallistumiseesi perustuvat vaatimukset ja kiistat käsitellään yksinomaan osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimissa mukaisesti Fairfield Countyssa, Connecticutissa, Yhdysvalloissa.23. Muut ehdot.

Näiden ehtojen otsikot on tarkoitettu vain viitteiksi, eikä niillä ole vaikutusta näiden ehtojen tulkintaan ja/tai soveltamiseen. Se, että Dynata ei ota esiin näiden ehtojen rikkomistasi, ei vapauta sinua kyseisestä rikkomuksesta eikä vapauta eikä estä Dynata:tä ottamasta esiin muita näiden ehtojen rikkomuksiasi. Yksinomaan nämä ehdot, kaikki tässä viitatut tai tähän sisältyvät säännöt, ehdot ja käytännöt ja kaikki paneelikohtaiset vaatimukset muodostavat Dynata:n ja sinun välisen sitoumuksen ja sopimuksen koskien tätä aihetta.