Generelle vilkår og betingelser/Brugsvilkår

Sidst opdateret: 04. november 2021

Zap Surveys (" panelet") er et markedsundersøgelsespanel, der ejes og drives af Dynata, LLC og dets moderselskab, datterselskab og tilknyttede selskaber, herunder Dynata Global UK Limited (tidligere kendt som Research Now Limited), Research Now Group, LLC (samlet benævnt " Dynata").


Som medlem af panelet får du mulighed for at deltage i markedsundersøgelsesaktiviteter, herunder spørgeundersøgelser online og på mobilen, produkttest, fokusgrupper og mere.


Disse vilkår kan ændres. Se vores databeskyttelsespolitik for at få flere oplysninger om, hvordan vi anvender de oplysninger, som du tilvejebringer.

Disse generelle vilkår og betingelser/brugsvilkår omfatter et afkald på gruppesøgsmål og et afkald på nævningesager og kræver bindende voldgift på individuelt grundlag for at løse tvister.

 


1. Anvendelighed, aftale

Disse vilkår og betingelser (disse " Vilkår") regulerer og gælder for din brug af Dynata's ydelser, inklusive, uden begrænsning, (1) medlemsskab af et Dynata-panel eller -underpanel (individuelt et " Panel" og kollektivt " Panelerne"), (2) brug af og/eller adgang til ethvert Panels websted (individuelt et " Websted" og kollektivt " Webstederne"), (3) deltagelse i enhver undersøgelse, der tilbydes, stilles til rådighed, afholdes eller administreres af eller gennem Dynata, og (4) din kvalifikation til, og/eller indløsning af, belønninger, incitamenter og gevinster, som tilbydes for visse handlinger og aktiviteter, inklusive, uden begrænsning, korrekt udfyldte undersøgelser (samlet "Ydelserne").


Alle referencer i disse handelsbetingelser til " Dynata" omfatter Dynata,LLC (f/k/a Survey Sampling International, LLC), og dets moderselskaber, datterselskaber og associerede selskaber. Alle referencer i disse handelsbetingelser til " os" eller " vi" henviser til Dynata.


Ved at tilgå, bruge og/eller deltage i ydelserne accepterer du hermed udtrykkeligt, at du vil følge og er bundet af disse betingelser.


Dynata forbeholder sig retten til at afslå, begrænse, forbyde eller afvise din adgang til, brug af og/eller deltagelse i ydelserne til enhver tid og af enhver årsag.

 


2. Medlemskabsberettigelse og deltagelse

Applikationerne/tjenesterne er udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Du skal kun bruge applikationerne/tjenesterne når og som tilgængelige. Applikationerne/tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der er sytten (17) år eller ældre, der bor i Danmark. Deltagelse i panelet er begrænset til kun én (1) konto pr. person.  Det kan ske, at vores kunder gerne undersøge mindreåriges meninger. De må kun deltage med forældresamtykke, via deres forælders konto.


Dynata-medarbejdere må ikke deltage i panelet til personlig brug (se afsnit 19).


Din deltagelse i spørgeundersøgelser, fokusgrupper, telefoniske eller andre undersøgelser (" undersøgelser") gennem applikationerne/tjenesterne er baseret på dit ønske om at dele meninger og give feedback.  En sådan deltagelse i undersøgelserne er frivillig for dig, uden kontrol eller anvisninger fra Dynata, og du skal udvise uafhængig dømmekraft og skøn, mens du gør det.

 


3. Brug af Ydelserne.

Ydelserne er til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må kun anvende Ydelserne, når og som de foreligger. Dynata forbeholder sig retten til at ændre, modificere eller ophæve og/eller begrænse eller blokere adgang til alle eller enhver del af Ydelserne, uden varsel, når som helst og af en hvilken som helst årsag eller uden årsag.


Dynata giver Panelmedlemmer og ikke-Panelmedlemmer, mulighed for at deltage i undersøgelser. Deltagelse i undersøgelser er frivillig. Hvis du indvilliger i at blive et Panelmedlem, accepterer du at modtage invitationer til at deltage i undersøgelser. Dynata kan endvidere give Panelmedlemmer mulighed for at kommunikere med andre Panelmedlemmer og/eller Dynata. Du kan framelde dig Panelmedlemskab når som helst. Se Afsnit 10 “ Frameldelsespolitik” nedenfor.


Hvis du tilmelder dig applikationerne/tjenesterne, skal du tilvejebringe eller videregive visse personligt identificerbare oplysninger (" personligt identificerbare oplysninger") til Dynata. Du bedes gennemgå Dynatas databeskyttelsespolitik for oplysninger om Dynatas databeskyttelsespraksisser.


 

4. Panelregistrering, adgangskoder.

Du må tage adgang til Websted(er) som en besøgende uden at registrere dig til medlemskab af det Panel forbundet med Webstedet (-stederne) og uden at udlevere eller oplyse personlige oplysninger.


For at registrere dig som et Panelmedlem skal du registrere dig hos eller til Panelet og udlevere visse personlige oplysninger. Panelmedlemmer og ikke-Panelmedlemmer skal udlevere alle oplysninger sandfærdigt. Dynata forbeholder sig retten til at begrænse eller forbyde din brug af, adgang til og/eller deltagelse i Ydelserne, hvis du udleverer, eller Dynata har rimelig mistanke om, at du har udleveret, oplysninger, som er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige.


Panelmedlemskabet gælder kun for den enkelte person, der registrerer sig som medlem af Panelet; panelmedlemskab kan ikke overføres.

Du anerkender, at du tager adgang til, bruger og/eller deltager i Ydelserne i egenskab af en uafhængig kontrahent, og intet bureau-, partnerskabs-, joint venture-, ansat/arbejdsgiver- eller franchisegiver/franchisetager-forhold er tilsigtet eller oprettet med denne aftale.

 


5. Uautoriserede brug.

Du indvilliger i ikke at: (i) bruge søgerobotter, robotter eller andre automatiserede datamining-teknikker til at katalogisere, downloade, opbevare eller på anden måde reproducere eller distribuere data eller indhold, som er tilgængelige i forbindelse med Ydelserne, eller til at manipulere resultaterne af en undersøgelse, lodtrækning eller konkurrence, (ii) foretage dig noget for at bryde ind i noget Websted(er) eller en enkeltpersons brug af et Websted, inklusive, uden begrænsning, ved at overbelaste, “oversvømme”, “mail-bombardere” eller “styrte” et Websted, (iii) sende eller transmittere nogen virusser, korrupte data eller nogen anden skadelig, forstyrrende eller destruktiv kode, fil eller information, inklusive, uden begrænsning, spyware, (iv) indsamle nogen personligt identificerbare oplysninger fra eller om nogen anden bruger af Ydelserne, (v) sende uopfordrede e-mails, inklusive, uden begrænsning, reklamekampagner og/eller reklamer for produkter eller ydelser, (vi) åbne, bruge eller bibeholde mere end én (1) medlemskonto hos Panelet, (vii) forfalske eller sløre din sande identitet, (viii) indramme en del (dele) af et Websted på et andet Websted eller ændre et Websteds udseende, (ix) etablere links fra et andet Websted til en side fra, på eller i et Websted eller til Ydelserne, uden Dynata's udtrykkelige skriftlige forhåndstilladelse, (x) opslå eller transmittere noget truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk, sjofelt, stødende eller provokerende materiale eller indhold eller noget materiale eller indhold, som på anden måde kunne overtræde Gældende love (som defineret heri), (xi) tage del i nogen svigagtig aktivitet, inklusive, uden begrænsning, at haste gennem undersøgelser, at tage den samme undersøgelse mere end én gang, at sløre eller forfalske din identitet, at indsende falske oplysninger under registreringsprocessen, at indsende falske eller usande undersøgelsesdata, at indløse eller forsøge at indløse belønninger, gevinster og/eller incitamenter med falske eller svigagtige metoder og at manipulere undersøgelser, (xii) reverse engineer noget aspekt ved Ydelserne eller foretage eller udføre nogen handling, som kan afsløre eller finde kildekoden eller omgå eller undgå sikkerhedsforanstaltninger eller kontroller, der anvendes til at forbyde, indskrænke eller begrænse adgang til et websted, indhold eller kode, med undtagelse af hvad der er udtrykkeligt tilladt ved Gældende lovgivning, (xiii) tage del i nogen kriminelle eller ulovlige handlinger, (xiv) bruge Begrænset indhold (som defineret heri) på en måde, der bryder eller overtræder disse Vilkår, eller (xv) motivere og/eller rådgive en enkeltperson, inklusive, uden begrænsning, en Dynata-medarbejder, til at begå handlinger, som er forbudt herunder. Du anerkender og accepterer, at Dynata vil samarbejde om alle juridiske anmodninger om offentliggørelse(r) (fx retskendelser eller stævninger).

 


6. Begrænset indhold.

I forbindelse med din brug af, adgang til og/eller deltagelse i Ydelserne kan du få mulighed for at gennemgå eller tage adgang til fortrolige og proprietære oplysninger, materialer, produkter og indhold (" Begrænset indhold"), der tilhører Dynata og/eller Dynata's kunder, partnere og/eller licensgivere. Begrænset indhold er og vil ene og alene forblive ejeren af det Begrænsede Indholds ejendom. Du vil under ingen omstændigheder opnå eller modtage nogen ret, adkomst og/eller interesse i eller til noget Begrænset indhold. Du lover at beskytte det Begrænsede Indholds fortrolighed og hemmeligholdelse og indvilliger i ikke at modificere, kopiere, reproducere, genudgive, udstille, transmittere, distribuere, reverse engineer, skabe afledte værker af, dekompilere eller på anden måde bruge, ændre eller overføre Begrænset indhold uden Dynata's udtrykkelige skriftlige forhåndssamtykke. Du anerkender og accepterer, at Begrænset indhold kan være omfattet af, og beskyttet af, immaterialretslove, -regulativer og -kodekser. Du anerkender og accepterer endvidere, at hvis du bryder eller på anden måde overtræder restriktionerne, begrænsningerne og forbuddene, som er indeholdt i dette Afsnit, foruden alle andre rettigheder eller retsmidler, som er tilgængelige for Dynata, forbeholder Dynata sig retten til at opsige, forbyde eller begrænse din brug af, adgang til og/eller deltagelse i Ydelserne.

 


7. Brugerindhold.

Du alene er erstatningspligtig og ansvarlig for alt indhold, alle materialer, oplysninger og kommentarer, som du bruger, uploader, opslår eller indsender i forbindelse med Ydelserne (" Brugerindhold"). Du alene er ansvarlig for alle tredjeparters godkendelser, samtykker og/eller autorisationer, der er påkrævet til Brugerindhold. Hvis du indsender Brugerindhold, kan Brugerindholdet blive offentligt tilgængeligt og kan blive delt med tredjeparter, inklusive, men ikke begrænset til, Dynata’s kunder, kunder af Dynata’s kunder og tredjepartsudbydere. Brugerindhold må kun inkludere lyd, video, billeder eller lighed relateret til den person, som indsender Brugerindholdet, og må ikke indeholde ophavsretligt beskyttet eller varemærkebeskyttet indhold eller nogen tredjeparts materiale. Brugerindhold må ikke inkludere lyd, video, billeder eller lighed relateret til andre end brugeren. Du vil ikke modtage godtgørelse for noget Brugerindhold. Hvis du ønsker information om identiteten af sponsoren for en undersøgelse, som du sender fotos eller videoer til, bedes du kontakte Dynata som angivet i Dynata's personoplysningspolitik. For at identificere den specifikke undersøgelse, skal du give Dynata oplysninger om din e-mailadresse og oplysninger om den specifikke undersøgelse (f.eks. undersøgelsesnummer, undersøgelsens emne eller sagens genstand, dato for gennemførelse af undersøgelsen osv.).


Ved at bruge, uploade, opslå eller indsende Brugerindhold i forbindelse med Ydelserne, tildeler du hermed Dynata en evig, uigenkaldelig, ubegrænset, overførbar, underlicenserbar, verdensomfattende, royaltyfri ret og licens til på nogen måde at redigere, kopiere, transmittere, udgive, udstille, skabe afledte værker af, reproducere, modificere, distribuere eller på anden måde bruge, modificere eller distribuere dit Brugerindhold, uden godtgørelse eller varsel.

Du alene er ansvarlig for Brugerindholdet. Dynata gennemgår ikke og kan ikke gennemgå alt Brugerindhold, og Dynata er ikke ansvarlig for Brugerindholdet. Dynata forbeholder sig retten til at slette, flytte eller redigere Brugerindhold, som efter Dynata's eget skøn, anses for at: (i) krænke disse Vilkår, (ii) krænke love om ophavsret eller varemærker eller (iii) være krænkende, æreskrænkende, obskønt eller på anden måde uacceptabelt.

 

 

8. Belønningsprogrammer


A. I forbindelse med din brug af applikationerne/tjenesterne kan du have mulighed for at optjene belønninger, incitamenter og tilmeldinger til præmielodtrækninger eller lotterier. Incitamenter kan være i form af point eller program-/panelvaluta (" panelvaluta"). Panelvaluta har ingen pengeværdi og kan ikke indløses for kontanter. Panelvaluta må ikke auktioneres, handles, byttes eller sælges og kan ikke overdrages ved dødsfald, som gave, som del af et familieforhold eller på anden måde, undtagen ved lov. Oplysninger, officielle regler og vilkår og betingelser for belønninger, incitamenter og præmielodtrækninger eller lotterier kan være tilgængelige i disse vilkår, på webstedet for et panel, i begyndelsen eller slutningen af en spørgeundersøgelse, i invitationer til spørgeundersøgelser, på webstedet/webstederne eller websiden/websiderne til indløsning af belønninger, incitamenter og præmier, og/eller kan beskrives i eventuelt nyhedsbrev eller anden meddelelse, der distribueres eller udgives af Dynata.

De forskellige former for incitamenter og belønninger, som Dynata kan yde, er for at tilskynde til deltagelse i panelet og er ikke en kompensation for brugt tid.  Eventuelle point eller panelvalutaer, der optjenes eller betales til dig, eller eventuel belønning, der indløses af dig for deltagelse i undersøgelserne eller anden aktivitet på et panel, beregnes ikke ud fra den tid, du har brugt. Tilsvarende beregnes eventuelt vederlag, der betales til dig eller point, som du har optjent for deltagelse, ikke på timebasis eller på anden måde.


B. Alle point eller panelvaluta, der indsættes på et panelmedlems konto, udløber et (1) år efter indsættelsen, medmindre pointene eller panelvalutaen fortabes eller annulleres tidligere på grund af manglende medlemskabs- eller kontoaktivitet eller på anden måde som angivet i disse vilkår. Panelmedlemskonti er ikke faktiske bank- eller finansielle konti og der påløber eller akkumuleres ikke renter af nogen art.


C. Point eller panelvaluta, der indsættes i forbindelse med applikationerne/tjenesterne, udgør ikke ejendom tilhørende panelmedlemmet, kan ikke overføres under eller efter panelmedlemmets levetid, ved lov eller på anden måde, og har ingen værdi, før panelmedlemmet indløser dem i overensstemmelse med disse vilkår.


D. I tilfælde af at eventuelle point, panelvaluta eller incitament fejlagtigt er blevet indsat på et panelmedlems konto, kan Dynata fjerne dem fra panelmedlemmets konto.


E. I tilfælde af at der er optjent og/eller indsat eventuelle point, panelvaluta eller incitament på et panelmedlems konto via svigagtige midler, fjerner Dynata dem fra panelmedlemmets konto, og kontoen kan suspenderes og/eller opsiges.


F. Indløsning


(1)        Point eller panelvaluta trækkes fra panelmedlemmets konto på det tidspunkt, hvor indløsningsanmodningen fremsættes. 


(2)        Alle indløsninger er endelige, og belønninger kan ikke returneres for kredit, medmindre andet er angivet i disse vilkår eller som ellers aftalt skriftligt med en autoriseret repræsentant for Dynata.


(3) Minimumsgrænsen for indløsning af point eller panelvaluta, der kræves for at indløse en belønning, svarer til halvtreds amerikanske dollars (USD 50). Medmindre der er en lavere indløsningsmulighed tilgængelig, har du ikke mulighed for at indløse i henhold til Dynatas belønningsprogram, hvis du ikke opfylder ovenstående grænse. Dynata forbeholder sig retten til at levere belønningsmuligheder med lavere minimumsgrænser for indløsning uden forudgående varsel til eller samtykke fra dig.


G. Dynata kan til enhver tid ændre, slette eller tilføje nye vilkår og betingelser for sit belønningsprogram eller applikationerne/tjenesterne uden varsel. For Dynata omfatter dette, men er ikke begrænset til, ændring, tilføjelse eller sletning af pointværdier, indløsningsniveauer, konverteringsforhold, betingelser for status, betingelser for medlemskab og betingelser for optjening af incitamenter eller belønninger, til enhver tid uden varsel. Derudover kan Dynata opsige eller ophøre med at tilbyde eventuelt incitament eller belønning i forbindelse med Dynatas belønningsprogram, til enhver tid uden varsel.


H. Du må ikke kombinere dine point eller panelvaluta med point eller panelvaluta, der tilhører eventuelt andet medlem, herunder, men ikke begrænset til, eventuelt familiemedlem eller ven.


I. Dynata fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, vedrørende eventuelt produkt eller tjeneste, der modtages i forbindelse med Dynatas belønningsprogram, herunder, men ikke begrænset til, eventuel garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Dynata er ikke, og vil ikke være, erstatningspligtig eller ansvarlig for ydeevnen af, eller for den manglende ydeevne af, eventuelt produkt eller tjeneste, for hvilke point eller panelvaluta, incitamenter eller belønninger indløses. Derudover er Dynata ikke og vil ikke være ansvarlig eller erstatningspligtig for eventuelle omkostninger, skader, ulykker, forsinkelser, personskader, tab, udgifter eller ulemper, der måtte opstå i forbindelse med brug af eller defekt i eventuelt produkt eller tjeneste, for hvilke point eller panelvaluta, incitamenter eller belønninger indløses. Dynata erstatter ikke eventuelle tabte, stjålne, fejlplacerede eller beskadigede incitamenter eller belønninger.


J. DU ANERKENDER HERMED UDTRYKKELIGT OG ACCEPTERER, AT POINTENE, PANELVALUTAEN, INCITAMENTERNE ELLER BELØNNINGERNE, DER OPTJENES GENNEM APPLIKATIONERNE/TJENESTERNE, KAN VÆRE SKATTEPLIGTIGE, OG ER UDELUKKENDE PANELMEDLEMMETS ANSVAR. Dynata kan give dig og/eller det relevante offentlige organ eller skattemyndighed oplysninger om eventuelle betalinger eller incitamenter, som du optjener i forbindelse med din brug af applikationerne/tjenesterne. Du accepterer at tilvejebringe alle nødvendige oplysninger for Dynata med henblik på at hjælpe Dynata med at overholde sine rapporterings- eller tilbageholdelsesforpligtelser. Dynata kan tilbageholde eventuel skat fra eventuelt incitament eller belønning som påkrævet ved gældende lov.


K. Hver måned donerer Dynata USD 10.000 til det amerikanske Røde Kors. Denne donation er adskilt fra de incitamenter, du modtager for spørgeundersøgelser, og kommer ikke fra din pointsaldo. Dette udgør ikke en donation på dine vegne, så donationen er ikke fradragsberettiget for dig og er ikke afhængig af antallet af spørgeundersøgelser, som medlemmerne deltager i. Det er en måde, hvorpå Dynata ønsker at give tilbage til det globale samfund. 


L. Dynata gør rimelige bestræbelser på at sikre, at point eller panelvaluta krediteres og debiteres korrekt. Panelmedlemmet bør imidlertid gennemgå deres konto for at sikre, at deres konto viser de indsatte point eller panelvaluta, incitamenter eller belønninger korrekt, og afspejler alle de relevante indløsningstransaktioner. Hvis du mener, at din konto ikke blev krediteret eller debiteret korrekt eller afspejler forkerte indløsningstransaktioner, bedes du sende en e-mail til support@zapsurveys.com. Eventuel e-mail, der sendes til Dynata, skal indeholde panelmedlemmets navn, e-mailadresse og specifikke oplysninger om emnet. Dynata vil gøre rimelige bestræbelser på at undersøge sagen og på at besvare panelmedlemmet hurtigst muligt. Dynatas beslutning er endelig og bindende.


M. Leverandørerne eller udbyderne af de produkter eller tjenester, der tilbydes i forbindelse med Dynatas belønningsprogram og/eller ejerne eller operatørerne af webstedet/webstederne/websiden/websiderne, hvor indløsningstransaktioner finder sted, kan have deres egne vilkår og betingelser. Du bedes læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt.


N. Personoplysninger skal muligvis indsamles, behandles og/eller videregives i forbindelse med Dynatas belønningsprogram og/eller eventuel anmodning om at indløse en belønning eller et incitament. Ved at acceptere disse vilkår accepterer du hermed indsamlingen, behandlingen og/eller videregivelsen af dine personoplysninger til sådanne formål, og alle sådanne personoplysninger er underlagt vilkårene angivet i Dynatas databeskyttelsespolitik. Indløsning af Virtual Mastercard® eller Visa® kan kræve bekræftelse af din identitet af den finansielle institution, der er ansvarlig for at udstede dit Virtual Mastercard® og Visa®, og en sådan bekræftelse kan kræve, at du tilvejebringer din fødselsdato, skatteidentifikationsnummer og lignende oplysninger.

 

O. Hvis et panelmedlem vælger at donere point eller panelvaluta til en af de velgørenhedsorganisationer, der er godkendt af Dynata, vil Dynata donere de pågældende point eller panelvaluta til den valgte velgørenhedsorganisation. Donationen foretages ikke af eller på vegne af Dynata, og Dynata matcher ikke og vil ikke matche nogen donation. Bemærk, at donationsmuligheden ikke er tilgængelig på alle paneler, der ejes og/eller drives af eller på vegne af Dynata. Se de indløsningsmuligheder, der er tilgængelige for det panel, du tilhører.


P. Din daglige grænse for indløsning af point eller panelvaluta er begrænset til to (2) indløsninger pr. 24-timers periode.


Q. I USA har Dynata en forpligtelse til: (i) at levere en W-9-skatteformular til enkeltpersoner, der modtager betalinger (uanset om via indløsning af point eller panelvaluta eller andre midler) på USD 600 eller mere i et skatteår, og (ii) indgive en 1099-Misc-formular til de amerikanske skattemyndigheder (United States Internal Revenue Service ("IRS") for sådanne betalinger. Derudover leverer Dynata en udfyldt 1099-Misc-formular til dig til dine skattemæssige formål. Se derfor følgende:


(1) Hvis du har modtaget betalinger på USD 599 i løbet af et skatteår, bliver din konto suspenderet (dvs. du vil ikke kunne modtage yderligere betalinger og ikke kunne gennemføre eller deltage i spørgeundersøgelser) i resten af det gældende skatteår, medmindre og indtil du tilvejebringer en udfyldt og bekræftet W-9-formular for Dynata.


(2) Hvis du har modtaget betalinger på USD 600 eller mere i løbet af et skatteår, suspenderes din konto på ubestemt tid (dvs. du vil ikke kunne modtage yderligere betalinger og ikke kunne gennemføre eller deltage i spørgeundersøgelser), medmindre og indtil du tilvejebringer en udfyldt og bekræftet W-9-formular for Dynata. I dette tilfælde genoprettes din konto ikke i begyndelsen af det næste skatteår, medmindre eller indtil du tilvejebringer en udfyldt og bekræftet W-9-formular for Dynata.

Hvis du har eventuelle spørgsmål, bedes du kontakte  privacy@dynata.com .

 


9. Profilopdateringer.

Panelmedlemmer indvilliger i omgående at underrette Dynata om ændringer i eller af oplysninger, som er indeholdt på deres medlemsprofil. Panelmedlemmer indvilliger i at gennemgå og opdatere medlemsprofiler, efter behov, mindst én gang hver sjette (6.) måned. Et Panelmedlem kan opdatere, rette og/eller slette oplysninger, der er indeholdt på hans eller hendes medlemsprofil ved at: (i) tage adgang til sin Panelmedlemskonto eller (ii) sende en e-mail til det relevante serviceteam for det relevante Panel.


 

10. Frameldelsespolitik.

Panelmedlemmer kan når som helst framelde sig brugen af Ydelserne (inklusive, uden begrænsning, modtagelse af nyhedsbreve eller kommunikation) ved at: (i) følge frameldingsprocedurerne, som er beskrevet på de relevante Websteder, eller som er indeholdt i e-mails fra Dynata, eller (ii) ved at sende en e-mail til Panelets medlemsserviceteam. Dynata skal gøre sig rimelige bestræbelser på at læse og svare på alle e-mailhenvendelser inden for en rimelig periode fra modtagelsen. Efter opsigelse vil et Panelmedlems kontaktoplysninger blive fjernet fra yderligere kommunikations- eller kontaktlister. Du skal regne med et par dage, inden dine kontaktoplysninger er blevet helt fjernet fra Dynata's kommunikations- eller kontaktlister for det relevante Panel. I denne periode kan medlemmet modtage kommunikation, som blev oprettet eller udarbejdet inden opsigelse. Der henvises til Dynata’s   personoplysningspolitik  for oplysninger om, hvordan Dynata håndterer oplysninger og data efter en anmodning om afmeldelse, opsigelse eller frameldelse (“Dynata's Personoplysningspolitik”).

 


11. Links.

I forbindelse med din brug af Ydelserne vil du eventuelt være i stand til frivilligt at linke eller komme i forbindelse med websteder, der vedligeholdes og/eller drives af tredjeparter (" Tredjeparts Websteder"). Dynata giver ikke sin tilslutning til nogen Tredjeparts Websted eller til nogen produkter, ydelser og/eller muligheder, der annonceres, tilbydes og/eller sælges gennem eller i forbindelse med en Tredjeparts Websted (" Tredjeparts Information"). ”). Dynata kommer ikke med nogen fremstillinger eller garantier vedrørende Tredjeparts Websteder og/eller Tredjeparts Informationer. Gennemgå omhyggeligt alle politikker og vilkår, der er gældende for Tredjeparts Websteder og Tredjeparts Informationer.

 


12. Kommunikation med Dynata.

Al kommunikation (eksklusive personlige oplysninger) og Brugerindhold, der indsendes eller transmitteres af dig til Dynata, via elektronisk post eller på anden måde vil blive behandlet som ikke-fortrolige og ikke-proprietære oplysninger, medmindre du specifikt har angivet det, enten forud for, eller samtidig med, indsendelsen eller transmissionen af sådan kommunikation og Brugerindhold. Du accepterer, at al sådan kommunikation og Brugerindhold kan bruges af Dynata af enhver juridisk årsag.

 


13. Ansvarsfraskrivelse.

YDELSERNE, INKLUSIVE ALLE OPLYSNINGER, UNDERSØGELSER, INDHOLD, MATERIALE, LEDSAGETEKST OG TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE PÅ, ELLER VIA, YDELSERNE, LEVERES “SOM DE FORELIGGER”. DYNATA KOMMER IKKE MED NOGEN SOM HELST FORM FOR FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN SLAGS I FORBINDELSE MED OPLYSNINGER, INDHOLD, MATERIALE, LEDSAGETEKST, UNDERSØGELSER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER GØRES TILGÆNGELIGE PÅ, ELLER VIA, YDELSERNE, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, ALT BRUGERINDHOLD. ENDVIDERE FRASIGER DYNATA SIG HERMED ENHVER OG ALLE GARANTIER, HVAD ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DYNATA GARANTERER IKKE, AT REDSKABERNE, TEKNOLOGIEN ELLER FUNKTIONERNE INDEHOLDT I YDELSERNE ELLER NOGET INDHOLD, MATERIALE, LEDSAGETEKST, INFORMATION OG/ELLER TJENESTER INDEHOLDT DERI VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FRI FOR FEJL, AT FEJL VIL BLIVE UDBEDRET, AT SYSTEMERNE ELLER SERVERNE, SOM UNDERSTØTTER YDELSERNE OG GØR YDELSERNE TILGÆNGELIGE, VIL BLIVE UDBEDRET, ELLER AT YDELSERNE OG/ELLER SYSTEMERNE OG/ELLER SERVERNE, SOM UNDERSTØTTER YDELSERNE, ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DYNATA GIVER IKKE ADGANG ELLER FORBINDELSE TIL INTERNETTET OG ER IKKE OG VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR TREDJEPARTS HANDLINGER ELLER UDELADELSER, SOM BRYDER IND I, INDSKRÆNKER, BEGRÆNSER ELLER FORHINDRER ADGANG ELLER FORBINDELSE TIL ELLER BRUG AF YDELSERNE.

 


14. Ændringer.

Dynata forbeholder sig hermed retten til, udelukkende efter eget skøn, at foretage ændringer i disse Vilkår. Dynata opfordrer dig til løbende at gennemgå disse Vilkår. Dynata vil indhente dit samtykke forud for ændringer, der er af en sådan karakter, at samtykke er nødvendigt eller påkrævet. Vedrørende ændringer, som ikke kræver samtykke, vil din fortsatte brug af, adgang til, eller deltagelse i Ydelserne udgøre din accept af disse Vilkår som ændret.

 


15. Skadesløsholdelse.

Du indvilliger i at dække, forsvare og skadesløsholde Dynata og dets moderselskab, tilknyttede selskaber og datterselskaber samt Dynata's og deres respektive medlemmer, ledere, aktionærer, direktører, embedsmænd, ansatte og repræsentanter fra og mod alle krav, erstatningskrav, tab, domsafsigelser, prisbelønninger, bøder, straffe og omkostninger og/eller udgifter af enhver slags, inklusive og uden begrænsning, rimelige advokatsalærer og retsomkostninger, som opstår fra, er resultat af eller forårsaget af, enten direkte eller indirekte: (i) dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår og/eller (ii) din brug af, deltagelse i og/eller adgang til Ydelserne.

 


16. Ansvarsbegrænsing.

UNDTAGEN I DET OMFANG DET ER FORBUDT AF GÆLDENDE LOVGIVNING, ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT DYNATA UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER ERSTATNINGSPLIGTIG ELLER PÅ ANDEN MÅDE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER OG/ELLER STRAFBARE ERSTATNINGSSKADER AF NOGEN SOM HELST GRUND ELLER ÅRSAG, UANSET OM DYNATA ER GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN EKSISTERE.

ETHVERT KRAV ELLER ENHVER RETSHANDLING, SOM OPSTÅR FRA ELLER ER FORBUNDET MED BRUGEN AF YDELSERNE OG/ELLER DISSE VILKÅR, SKAL INDGIVES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, AT ET SÅDANT KRAV ELLER EN SÅDAN RETSHANDLING OPSTOD.

 


17. Overholdelse af gældende lovgivning.

Du anerkender og accepterer, at du vil overholde alle gældende internationale, nationale, føderale, statslige og/eller lokale love, kodekser, regulativer, regler og/eller krav (“ Gældende lovgivning”) vedrørende din brug af, deltagelse i og/eller adgang til Ydelserne.

 


18. Suspension, opsigelse, deaktivering af panelmedlemskonti.

Bege parter kan opsige dit medlemsskab i et panel til enhver tid med eller uden grund af enhver årsag og uden ansvar for opsigelsen.

Udover andre tilgængelige retsmidler kan Dynata, uden varsel, suspendere og/eller opsige dit brug af, adgang til og/eller deltagelse i ydelserne, hvis du ikke overholder disse Betingelser. Hvis Dynata opsiger dit medlemsskab, fordi du bryder eller krænker disse Vilkår: (i) fortaber du alle adkomster, interesser i og/eller til alle uindløste belønninger, incitamenter og/eller gevinster, med virkning umiddelbart efter opsigelsen, (ii) dit medlemsskab vil øjeblikkeligt blive opsagt, (iii) din adgang til, deltagelse i og brug af Ydelserne (herunder, uden begræsning, deltagelse i undersøgelser) vil øjeblikkeligt ophøre.

Hvis et ikke-Panelmedlem bryder eller på anden måde overtræder disse Vilkår, accepterer et sådant ikke-Panelmedlem, at: (a) alle rettigheder, adkomster og interesser i og/eller til uindløste belønninger, incitamenter og/eller gevinster (hvis der er nogen) mistes umiddelbart efter opsigelsen, og (b) adgang til, brug af og deltagelse i Ydelserne vil omgående ophøre.

Derudover forbeholder Dynata sig ret til at deaktivere din panelmedlemsskabskonto: (a) hvis du ikke forbliver Aktiv (som defineret heri), (b) hvis Dynata modtager en returnering eller meddelelse om leveringsfejl vedrørende e-mailkommunikationer sendt til din e-mailkonto, eller (c) hvis Dynata modtager en svarmeddelelse “postkasse fyldt” tre (3) gange vedrørende e-mailkommunikationer sendt til din e-mailkonto. Til disse Vilkårs formål betyder " Aktiv" at, du: (i) deltager i en undersøgelse mindst én gang hvert halve år; eller (ii) opdaterer din profil eller dine medlemsoplysninger mindst én gang hvert halve år.

I tilfælde af deaktivering, opsigelse fra din side eller opsigelse fra Dynatas side (af en anden grund end, at du ikke overholder disse Betingelser), skal Dynata føre regnskab med de oplyste, uindløste præmier, incitamenter og/eller priser og lade dig indløse sådanne præmier, incitamenter og/eller priser i en periode af tredive (30) dage efter ikrafttrædelsesdatoen for opsigelsen eller deaktiveringen af din konto.

 


19. Dynata-medarbejder.


A. Begrænsning Dynata's medarbejdere og deres Nærmeste Familiemedlem(mer) (som defineret heri) er ikke berettigede til at modtage nogen udbetalinger, gevinster eller incitamenter for at bruge, deltage i eller tage sig adgang til Ydelserne. I forbindelse med dette Afsnit 20 omfatter udtrykket " Nærmeste Familiemedlem(mer)" forældre, ægtefæller, børn eller bedre halvdele (dvs. kærester, partnere og ægteskabelige modstykker).


B.Procedurer. SDynata's medarbejdere må kun bruge, tage adgang til eller deltage i Ydelserne efter at have modtaget skriftlig tilladelse fra deres respektive leder, og udelukkende til det formål at forbedre Dynata's produkter og/eller tjenester. Dynata's medarbejdere skal altid være ærlige og rapportere oplysninger i forbindelse med brug af, adgang til eller deltagelse i Ydelserne. Hvis der skal bruges ændrede, falske eller usande oplysninger, skal der modtages forudgående samtykke og godkendelse fra Dynata's administrerende direktør.


C.Uretmæssig opførsel.Medmindre det er autoriseret i henhold til disse Vilkår eller på anden måde godkendt skriftligt af Dynata's administrerende direktør, er overtrædelser af vilkårene i dette Afsnit 20 fra en Dynata-medarbejder og/eller dennes Nærmeste Familiemedlem(mer) en overtrædelse af Dynata's adfærdsstandarder, og enhver sådan overtrædelse kan udsætte medarbejderen for disciplin, inklusive, uden begrænsning, afskedigelse.


 

20. Meddelelser.


A.  Meddelelse fra dig til Dynata. Med undtagelse af hvad der er fremsat heri, eller som pålagt ved Gældende lovgivning, skal alle meddelelser, der skal sendes eller udleveres til Dynata: (i) være korrekt adresseret til den relevante firmaadresse og skal være tilstrækkeligt frankeret, hvis leveret: (a) med Federal Express, Express Mail eller andre nationalt eller internationalt anerkendte kurertjenester, der leverer fra den ene dag til den anden (hvor meddelelsen skal træde i kraft én (1) hverdag efter afsendelsen), eller (b) med anbefalet post, post, hvor der bedes om returkvittering, post med forudbetalt porto (hvor meddelelse skal træde i kraft seks (6) dage efter, den er sendt med posten), eller (ii) sendt via e-mail til det relevante medlemsserviceteam til det relevante Panel.


B.  Meddelelse fra Dynata til dig. Med undtagelse af, hvad der er pålagt ved Gældende lovgivning, accepterer du, at Dynata kan sende meddelelser til dig: (i) via den e-mailadresse, som du har givet Dynata (hvor meddelelse skal træde i kraft én (1) dag efter den dato, hvor e-mailen blev sendt, forudset at Dynata ikke modtager en fejlmeddelelse, der oplyser, at levering af e-mailen blev forsinket, at e-mailadressen var ugyldig, eller at e-mailen på anden måde ikke kunne leveres), (ii) med anbefalet post, post, hvor der bedes om returkvittering, post med forudbetalt porto til den adresse, som du har givet Dynata (hvor meddelelse skal træde i kraft seks (6) dage efter, den er lagt i posten), eller (iii) ved at opslå meddelelser på den (de) relevante Websted(er). Du accepterer at tjekke den (de) relevante Websted(er) hyppigt for meddelelser og at holde dine personlige oplysninger opdaterede.


C.  Juridisk meddelelse. Alle spørgsmål vedrørende disse betingelser og alle juridiske meddelelser skal, i henhold til Afsnit 21.A af disse betingelser, sendes til:

Dynata, LLC

4 Research Drive

Suite 300 Shelton, Connecticut 06484.

Attn: Legal Team


ELLER


Devon House

58 St Katharine's Way

London E1W 1LB, United Kingdom

Attn: Legal Team

ELLER

via e-mail til:  LEGAL@dynata .


 

21. Adskillelighed.

Hvis et vilkår eller en bestemmelse i disse Vilkår af en eller anden årsag holdes eller erklæres ugyldig eller umulig at håndhæve af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal sådant vilkår eller sådan bestemmelse anses for at være ugyldig og skal ikke påvirke anvendelsen og/eller fortolkningen af disse Vilkår. De øvrige vilkår eller bestemmelser i disse Vilkår skal fortsat være i kraft, som om det vilkår eller den bestemmelse, som er ugyldig eller umulig at håndhæve, ikke var del af disse Vilkår.


 

22. Gældende lovgivning; retskreds og værneting.

Disse Vilkår og din adgang til, brug af eller deltagelse i Ydelserne styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Connecticut, USA, uden hensyn til nogen del af noget valg af lovmæssige principper (enten i Connecticut eller nogen anden retskreds), som kan tillade anlæggelse af lovgivningen i en anden retskreds. Alle fordringer eller stridsmål, som opstår i forbindelse med disse Vilkår og/eller din adgang til, brug af eller deltagelse i Ydelserne er underlagt den eksklusive myndighed i staten eller Forbundsdomstole beliggende i Fairfield County i Connecticut, USA.

 


23. Diverse Vilkår.

Overskrifterne indeholdt i disse Vilkår er kun med henblik på reference og har ingen indvirkning på fortolkningen og/eller anvendelsen af disse Vilkår. Dynata's undladelse af at håndhæve et brud på disse Vilkår fra din side, ophæver eller befrier dig ikke fra et sådant brud og vil ikke ophæve, befri eller forhindre Dynata i at håndhæve noget efterfølgende brud på disse Vilkår fra din side. Disse Vilkår, alle regler, vilkår eller politikker, der henvises til, eller som er indeholdt heri, og alle Panelspecifikke krav repræsenterer hele forståelsen og aftalen mellem Dynata og dig, hvad angår sagens genstand heri.