Zap Surveys Integritetspolic

Ursprungligen giltig från: 15/08/2013

Denna version: Gäller från 06/09/2019

Integritetspolicyn beskriver hur Dynata Global UK Limited (tidigare känd som Research Now Limited) och Dynata, LLC (tidigare känd som Survey Sampling International LLC) och deras moderbolag, dotterbolag och intressebolag (gemensamt ”Dynata”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) behandlar personuppgifter i samband med online-panelgemenskaper, undersökningar, belöningsprogram, webbplatser och mobila applikationer (gemensamt ”tjänsten”). I synnerhet beskriver den vilka typer av personuppgifter som vi samlar in i samband med tjänsten, de syften för vilka vi samlar in dessa personuppgifter, de andra parterna med vilka vi delar dem med, och de åtgärder som vi vidtar för att skydda uppgifternas säkerhet. Den beskriver också dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss för att uppdatera din kontaktinformation eller ställa frågor om våra integritetsmetoder.

 

Denna integritetspolicy gäller inte behandlingen av dina personuppgifter i samband med undersökningar som administreras av tredje parter. I dessa situationer är Dynata inte undersökningens sponsor, utan undersökningens instrument, resultat eller data kontrolleras av undersökningens sponsor. Se den relevanta sponsorns integritetspolicy för att läsa mer om respektive sponsorns integritetsmetoder.

 

Registrering med, användning av och tillgång till tjänsten omfattas av denna integritetspolicy samt av våra  villkor och regler

 

 

1. Personuppgifter som kan samlas in om dig

Vi samlar in personuppgifter på olika sätt såsom beskrivs nedan. I denna integritetspolicy avses med ”personuppgifter” all information som rör en identifierad eller identifierbar person. I förekommande fall, anger vi om och varför du måste ge oss dina personuppgifter, såväl som följderna av att inte göra det. Om du inte lämnar personuppgifter vid begäran, kommer du inte att kunna dra nytta av tjänsten om denna information är nödvändig för att ge dig tjänsten eller om vi enligt lag måste samla in den.

 • a. Personuppgifter som du lämnar
 • Vi ber dig att lämna vissa personuppgifter när du registrerar dig för ett konto via våra webbplatser eller mobilapplikationer, inklusive ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, yrke, utbildning och kön.
 • Dessutom samlar vi in personuppgifter som du lämnar i samband med en panel, när du deltar i en undersökning eller i samband med mottagandet och inlösen av belöningar och incitament. Sådan information inkluderar ett unikt identifikationsnummer för panelmedlem/svarande som vi ger dig när du registrerar dig för ett konto och de svar du lämnar när du genomför undersökningen. I detta sammanhang kan du välja att lämna känsliga personuppgifter om dig själv, såsom personuppgifter som avslöjar hälso- och medicinska tillstånd, sexuell läggning eller sexuella vanor, politiska inställningar/åsikter, ras-/etniskt ursprung, religiös och filosofisk tro samt medlemskap i fackförening. Om det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina känsliga personuppgifter. Vi kan också samla in innehåll som du skickar, laddar upp eller överför när du använder tjänsten, såsom foton och videoklipp.
 • b. Platsinformation
 • Vi kan be om ditt samtycke för att erhålla platsinformation från din mobilenhet. Vi kan använda din platsinformation för att erbjuda dig möjligheten att delta i platsbaserade undersökningar och marknadsundersökningar, eller att dela sådan platsinformation med tredje parts kunder för att påvisa vissa plats- och/eller trafikmönster hos deltagare, inklusive men inte begränsat till inköpsbeteende baserat på besökta platser.
 • Vi samlar in din platsinformation för ovanstående ändamål med ditt samtycke. Om du inte längre vill dela din geoplatsinformation med oss, ska du ändra sekretessinställningarna på din enhet. Om det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke att dela din platsinformation med tredje parter.
 • c. Sociala mediekonton
 • Det kan hända att du får möjligheten att få åtkomst till tjänsten via sociala medieplattformar från tredje part. Om du väljer att få åtkomst till tjänsterna på detta sätt, kan vi samla in viss profilinformation som lagras på ditt konto på den sociala medieplattformen, såsom namn, kön och e-postadress.
 • d. Personuppgifter förvärvade via automatiserade metoder
 • När du använder tjänsten kan vi samla in viss information via automatiska metoder, såsom cookie-filer och liknande teknik. Cookies är små filer som sparar vissa data på en enhet. Cookies skapar ett unikt ID som är associerat med din webbläsare. Sessionscookies upphör när du stänger din webbläsare, medan kvarstående cookies blir kvar på din enhet tills de raderas eller de når ett definierat utgångsdatum.
 • Den information som vi samlar in via cookies och liknande teknik kan inkludera information om din enhet och enhetskapacitet, inklusive enhetens typ och operativsystem, övriga applikationer på enheten, nätverks- och internetleverantör, tidszon, nätverksstatus, webbläsartyp, refererande/existerande sidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel, klickströmsdata och unika identifikationsnummer, såsom enhetens IP-adress, enhetens unika ID-nummer, Media Access Control (MAC)-adress eller webbläsaridentifierare. Vi kan också använda digitala fingeravtryck och vattenmärkningsteknik för att samla in ovanstående information.
 • Vi kan även samla in information från vissa applikationer och funktioner som finns på din enhet om du ger oss tillgång till dessa. Sådan information inkluderar antalet och typen av installerade applikationer, push-meddelanden, kamera, mikrofon, åtkomst till bildbibliotek och åtkomst till fillagring etc.
 • Vi använder den här informationen för att förbättra tjänsten genom att bedöma hur många användare som har tillgång till eller använder tjänsten, vilka innehåll, produkter och funktioner av vår tjänst våra besökare är mest intresserade av, vilka typer av erbjudanden våra kunder tycker om att se och hur vår tjänst presterar ur teknisk synvinkel.
 • I vissa fall kan vi använda information som samlats in via automatiseringsteknik, tillsammans med annan information, för att känna igen användare (eller hushåll) på olika plattformar eller enheter, som smarttelefoner, datorer, surfplattor eller relaterade webbläsare för syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Information som samlas in via digitala fingeravtryck och vattenmärkningsteknik kan också användas för kvalitetskontroll och validering samt för att upptäcka och förhindra bedrägliga syften.
 • Första parts och tredje parts cookies och annan liknande eller relaterad teknologi och enhetsidentifierare (som IDFA, AAID osv) kan placeras, skrivas, ställas in och/eller läsas för olika syften inklusive, utan begränsning, att ge en bättre upplevelse av undersökningar, kvalitetskontroll, validering, för att aktivera eller underlätta deltagande i undersökningar, uppföljning av genomförda undersökningar eller andra utförda åtgärder, för att upptäcka och/eller förhindra bedrägerier, research om onlineannonsers effektivitet, webbplatsspårning och målgruppsmätning, för att ta fram målgruppsinsikter och/eller dubbelgångarmodeller i anslutning till kampanjer och i syfte att rikta reklam och annat innehåll till personer efter samtycke där så krävs enligt tillämplig lag. Men för vissa cookies och/eller liknande eller relaterad teknologi och om du beslutar dig för att inte acceptera cookies kan du inte använda tjänsten.
 • Med hänsyn till uppgifter som samlas in genom tjänster till tredje parts data management-plattform ( DMP -data) använder Dynata sådan data själv och/eller tillåter Dynata:s kunder och/eller DMP i sig att använda sådan data för att erbjuda dig undersökningsmöjligheter, för att mäta annonseffektivitet (enligt mer detaljerad beskrivning nedan), för att segmentera målgrupper; för att utforma annonskampanjer med grupper av dubbelgångare baserade på undersöknings- och tredje parters data; och/eller för att marknadsföra sådan tredje parters produkter/tjänster till dig.
 • Målgruppsinsikt/Dubbelgångare . Dynata och/eller tredje part kan använda personliga uppgifter och/eller länka personliga uppgifter till en tredje parts kaka för att skapa målgruppsinsikt och/eller dubbelgångar-modeller i samband med marknadsföringskampanjer.
 • Onlinereklams effektivitet . I samband med Dynata:s effektivitetsprogram för onlineannonser kan du delta i undersökningar avseende annonser, erbjudanden, innehåll, kampanjer och eller webbplatser som Dynata testar för sina kunder. I syfte att underlätta deltagandet i dessa undersökningar kan Dynata:s kunder skriva, ställa in eller läsa cookies, lokalt delade/lagrade objekt, flashcookies och/eller annan relaterad teknik (enskilt ” tredjepartsteknik ” och sammantaget ” tredjepartstekniker ”). Tredjepartstekniker kan skrivas, ställas in eller läsas på olika platser, inklusive och utan begränsning Dynata:s servrar eller system. Om du deltar kommer ditt UID att sparas i tredjepartsteknik så att du kan kontaktas på nytt om onlineannonsen eller -kampanjen och Dynata:s kund kan använda tredjepartsteknik för att fastställa om du har sett, klickat på eller på annat sätt interagerat med onlineannonsen eller -kampanjen. Om du har interagerat med onlineannonsen eller -kampanjen kommer Dynata:s kund att skicka ditt UID och den specifika undersökningen till Dynata, varvid Dynata ger dig möjlighet att slutföra undersökningen.
 • Målgruppsmätdata . Förutom användning och delning av målgruppsmätdata (enligt definition nedan) i anslutning till research gällande effektivitet för onlinereklam, så som sådan research beskrivs ovan kan Dynata dela ditt UID och uppgifter som Dynata har samlat in tidigare, inklusive, utan begränsning, ålder, kön, inkomst, antal personer i ditt hushåll, utbildning/utbildningsnivå och anställningsstatus (” målgruppsmätdata ”) med tredje parter, inklusive och utan begränsning Dynata:s underleverantörer, partner och/eller kunder i syfte att rapportera publikmätningar för annonser, kampanjer och webbplatser som du besöker, visar och/eller klickar på. Målgruppsmätdata kommer att användas i anslutning till research kring effektivitet för onlinereklam och för att vara till hjälp vid framtagning, utveckling och implementering av webbplatser, onlineannonser och andra internet- och digitala mediefunktioner och -kampanjer. Målgruppsmätdata kan delas i enskilt översiktsformat (dvs. enskilda respondenters nivå) eller i ett sammanlagt översiktsformat (dvs. en grupp med respondenter).
 • För mer information om vilka typer av cookies vi använder och för vilka syften vi samlar in information via cookies, se vårt verktyg för samtycke till användning av cookies.
 • e. Personuppgifter vi behandlar i samband med undersökningar om kundreklam
 • När du använder tjänsten för att delta i undersökningar om specifika annonser och erbjudanden som Dynata testar för sina kunder, kan du se dessa annonser eller erbjudanden på flera ställen, inklusive i icke-Dynata mobila appar (t.ex. spelappar). När du har varit exponerad för de relevanta annonserna och erbjudandena, kommer Dynata att ge dig åtkomst till eller kontakta dig för att slutföra en undersökning om dessa annonser eller erbjudanden och/eller kan lämna ut vissa demografiska uppgifter om dig till annonsören eller annonsörens förmedlare om de demografiska profilerna för de personer som har sett annonsen.
 • För att underlätta ifyllande av sådana undersökningar om annonser och erbjudanden har Dynata ingått partnerskap med annonsföretag som tillhandahåller, mäter eller underlättar annonsering, inklusive i andra mobila appar. Tjänsten tillhandahåller annonsnätverk med UID, din unika enhetsidentifierare och annan information som samlats in via automatiska metoder. När du sedan använder en mobil app som är i partnerskap med något annonsföretag kan annonsföretaget använda din unika enhetsidentifierare eller annan automatiskt insamlad information för att upptäcka din enhet. Annonsföretaget kan sedan visa dig en annons eller ett erbjudande som Dynata mäter för någon av våra kunder. Annonsföretaget kan sedan informera Dynata att enheten associerad med din UID just har fått en annons eller ett erbjudande så att Dynata kan ge dig åtkomst till, eller kontakta dig för att fylla i, en undersökning gällande annonsen eller erbjudandet.
 • f. Personuppgifter som tillhandahålls av tredje parter
 • Vi kan erhålla personuppgifter, beteendemässig och/eller demografisk information från tredje parter, såsom datahanteringsplattformar, annonsnätverk, informationstjänsteföretag och provleverantörer. Denna insamling kan innefatta, men är inte begränsad till, ålder, kön, geografi, plats, närvaro av barn, mobilannons-ID, inköpshistorik, annonsexponeringar, ”look-a-like”-segment.

 

 

2. Hur vi kan använda dina personuppgifter

Vi kan använda de personuppgifter vi erhåller från eller om dig för en rad olika syften, inklusive:

 • För att erbjuda dig möjlighet att delta i forskningsaktiviteter, inklusive att ingå i en panel, delta i undersökningar som administreras av Dynata eller av tredje parter (antingen som panelmedlem eller en icke-panelmedlem), eller använda de webbplatser och mobilapplikationer som är förknippade med paneler och undersökningar.
 • För att administrera, hantera, uppfylla, underlätta tillträde till och kommunicera om Dynata:s belöningar, incitamentsprogram och andra erbjudanden, inklusive lotterier som erbjuds i samband med panelmedlemskap och/eller vid slutförandet av undersökningar.
 • För att kommunicera med dig om ditt medlemskap i en panel som ägs av Dynata, eller för att skicka meddelanden om ditt deltagande i en undersökning och skräddarsydda undersökningsmöjligheter.
 • För att arrangera att reklam ska visas till dig utanför tjänsten i syfte att underlätta genomförandet av undersökningar om hågkomst.
 • För att ge dig tjänster och annonser som är anpassade till dig baserat på kriterier som dina intressen eller platsinformation och att göra det möjligt för Dynata och tredje parter att utveckla marknadsinsikter, publik-/”look-a-like”-modeller baserade på individuella och/eller kollektiva profildata och segmentgrupper. Till exempel kan vi utveckla marknadsförings- och reklamkampanjer som är utformade för och riktar sig till specifika personer som har en social och demografisk profil som liknar din.
 • För att bedöma effektiviteten av online-reklam och för mätning av webbplatsens publik, samt för att vara till hjälp vid framtagning, utveckling och implementering av webbplatser, online-annonser och andra internet- och digitala mediefunktioner och kampanjer.
 • För att skicka skräddarsydd marknadskommunikation om Dynata:s och tredje parters produkter och tjänster.
 • För att uppdatera Dynata:s register, utföra dataanalyser för Dynata:s syften eller för våra kunder.
 • För att ge bättre upplevelser med undersökningen, inklusive kvalitetskontroll, validering, spårning av slutförda undersökningar eller andra slutförda åtgärder.
 • För att säkerställa säkerhet och för att upptäcka och/eller förhindra bedrägerier.
 • För att uppfylla våra juridiska skyldigheter, inklusive, men inte begränsat till, skattemässiga skyldigheter, eller på annat sätt genomdriva eller skydda våra rättigheter.
 • För uppgiftsraderings- eller uteslutningsändamål, däribland men inte enbart för att hindra samma respondent att göra en undersökning mer än en gång, i enlighet med förfrågningar om att avprenumerera/avbeställningar osv.
 • För att dela dina personuppgifter med tredje parter (t.ex. kunder, provleverantörer, osv.) för uppgiftsraderings- och uteslutningsändamål, däribland men inte enbart för att hindra att en respondent gör samma undersökning mer än en gång, för att hindra att en individ att bli inbjuden till en undersökning via mer än en källa, för att följa upp förfrågningar om avprenumerationer och avbeställningar av kommunikation från eller på uppdrag av Dynata etc.
 • På något annat sätt i enlighet med denna integritetspolicy eller på något annat sätt som godkänts av dig.

 

 

3. Hur vi delar dina personuppgifter

Vi kan lämna ut personuppgifter som vi samlar in om dig såsom beskrivs nedan eller såsom du blir informerad om vid den tidpunkt då data samlas in, inklusive till:

 • Vårt moderbolag, dotterbolag och filialer för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.
 • Våra tjänsteleverantörer som utför tjänster och behandlar personuppgifter för vår räkning. Exempel på våra tjänsteleverantörer inkluderar våra molnlagringsleverantörer, leverantörer av bedrägeriverktyg och insamlingsplattformar av undersökningsdata samt sourcingleverantörer. Vi kan också lämna ut personuppgifter till datahanterare och datasammanställare som handlar enligt våra instruktioner och för vår räkning i syfte att berika vår databas för utveckling av publikinsikter och/eller ”look-a-like”-modeller, analyser och marknadsföringsinformation. Vi kräver av dessa tjänsteleverantörer genom avtal att de behandlar personuppgifter endast i enlighet med våra instruktioner och såsom krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla juridiska krav. Vi kräver också att de har utformade skyddsåtgärder för att skydda säkerheten och sekretessen av de personuppgifter de behandlar för vår räkning. I samband med att personuppgifter delas med tjänsteleverantörer enligt ovan, kan sådana tjänsteleverantörer använda sådana personuppgifter till att förbättra och utöka sina tjänster, i vilket fall de fungerar som registeransvariga och inte som registerförare anlitade av Dynata. För en lista över tjänsteleverantörer som fungerar som registeransvariga för dina personuppgifter och deras integritetspolicy, klicka  här.
 • Programpartners som har bjudit in dig att ansluta dig till tjänsten och som du har anmält dig genom.
 • Våra kunder för syften relaterade till marknadsundersökningar (inklusive för att skapa och validera modeller, upptäcka och förebygga bedrägerier, för databaserad marknadssegmentering och databasmatchning, samt för belöning, incitament, eller inlösen av lotterivinster, förverkligande och/eller inträde), för att ge dem möjlighet att utveckla marknadsföringskampanjer, publikinsikter, ”look-a-like”-modeller och/eller att marknadsföra tredje parters produkter/tjänster till dig och för att identifiera svaranden för återkommande undersökningar eller kommunikation.
 • Vår kund eller deras konsument, om vi anser att du har brutit mot eller kan komma att bryta mot immateriella rättigheter som tillhör tredje part eller mot  våra servicevillkor .
 • Med en tredje part i samband med en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan överlåtelse av hela eller en del av vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med en konkurs eller liknande förfaranden).
 • Så som övrigt tillåts enligt denna policy eller (i) om vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter om dig enligt lag eller juridisk process, (ii) som svar på en begäran från en domstol, brottsbekämpande myndigheter eller offentliga tjänstemän, eller (iii) när vi anser att upplysningar är nödvändiga eller lämpliga för att förebygga fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller i samband med en undersökning av misstänkt eller faktisk bedräglig eller olaglig verksamhet.

Vi kan tillåta en kund att samla in personuppgifter direkt från dig. Du är fri att lämna dina personuppgifter till dem. I dessa situationer ingår vi ett skriftligt avtal med våra kunder för att bland annat begränsa deras användning av personuppgifterna.

 

 

4. Dina rättigheter och valmöjligheter

Med förbehåll för tillämpliga lagar, kan du ha rätt till att:

 • Välja att inte delta i en viss insamling och användning av dina personuppgifter när vi tillhandahåller tjänsten. För mer information, logga in på ditt konto och ändra dina inställningar.
 • Välja att inte delta i insamling och användning av viss information, som vi samlar in om dig via automatiska metoder. Inom vissa jurisdiktioner kan du utöva dina valmöjligheter vad gäller användningen av cookies och liknande teknik via verktyget för samtycke till användning av cookies . Din webbläsare kan informera dig hur man blir underrättad om och väljer bort vissa typer av cookies som placeras på enheten. Observera att utan vissa cookies kan du kanske inte använda alla funktioner på våra webbplatser, appar eller onlinetjänster.
 • Begära tillgång till och få information om de personuppgifter vi har om dig, uppdatera och korrigera felaktigheter i dina personuppgifter, begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter för att få den informationen anonym eller raderad, såsom lämpligt, eller utöva din rätt till dataportabilitet för att enkelt överföra information till ett annat företag. Dessutom kan du också ha rätt till att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller arbetsplats eller där en incident begicks.
 • Dra tillbaka ett samtycke som du tidigare lämnat om behandlingen av dina personuppgifter, när som helst och utan kostnad. Vi kommer att tillämpa dina inställningar framåt i tiden och det kommer inte att påverka lagenligheten i behandlingen innan ditt samtycke drogs tillbaka.

 

Dessa rättigheter kan under vissa omständigheter vara begränsade enligt lokala lagkrav.

 

Du kan stoppa all insamling av personuppgifter och annan information genom att avinstallera tjänsterna eller avsluta ditt deltagande i alla paneler. Du kan använda de vanliga avinstallationsprocesserna som finns på din mobila enhet eller via marknadsplatsen för de mobila applikationerna eller nätverket eller så kan du avsluta ditt panelmedlemskonto på panelwebbplatsen. Observera att om du raderar mobilapplikationen men behåller din profil på någon av våra webbplatser kan vi fortfarande samla in personuppgifter och annan information från dig via våra webbplatser. Avinstallation av mobilapplikationen raderar inte all information som har samlats in av oss före avinstallation av tjänsterna. Om du vill ta bort all information som har samlats in av oss ska du kontakta oss såsom beskrivs nedan.

 

Om du vill utöva dina rättigheter på det sätt som beskrivs ovan eller avsluta ditt konto, kontakta oss såsom anges nedan i avsnittet ”Hur du kontaktar oss”.

 

 

5. Datasäkerhet och datalagring

Vi upprätthåller lämplig teknisk, administrativ och fysisk säkerhet för att skydda personuppgifter och annan information som lämnats till oss eller samlats in av oss, mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, avslöjande eller användning. Vi granskar, övervakar och utvärderar våra integritetsmetoder och säkerhetssystem regelbundet. Trots de säkerhetsåtgärder som vi har implementerat kan överföringar via internet eller mobila nätverk inte skyddas helt, och därför kan vi inte garantera säkerheten för överföringar online. Vi ansvarar inte för eventuella fel som orsakas av personer som skickar in personuppgifter till oss.

 

Vi vidtar också åtgärder för att radera dina personuppgifter eller behålla dem i en form som inte tillåter att du blir identifierad när den här informationen inte längre behövs för de syften som vi behandlar den, om vi inte enligt lag är skyldiga att behålla denna information en längre period. Vid fastställande av lagringstiden, tar vi hänsyn till olika kriterier, såsom den typ av produkter och tjänster som efterfrågas av eller ges till dig, naturen och längden på vår relation med dig, eventuell omregistrering för våra produkter eller tjänster, påverkan på de tjänster vi tillhandahåller till dig om vi tar bort en del information från eller om dig, obligatoriska lagringstider som föreskrivs i lagar och gällande preskriptionstider.

 

 

6. Dataöverföringar

Dina personuppgifter kan överföras till mottagare i andra länder än det land du befinner dig i, bland annat till USA där Dynata Global UK Limiteds moderbolag och Dynata har sitt huvudkontor. Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar än i det land där du ursprungligen lämnade informationen. När vi överför dina personuppgifter till andra länder, kommer vi att skydda informationen såsom beskrivs i denna integritetspolicy eller enligt den information du fick vid tidpunkten för insamlingen.

Om du befinner dig inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz följer vi gällande rättsliga krav som ger tillräckliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till tredje länder.

 

 

7. Spåra inte

En begäran om att inte spåra (Do Not Track, ”DNT”) kan anges i inställningarna i din webbläsare. Denna begäran informerar webbplatser som du besöker om att du inte vill att webbplatsen ska samla in viss information om dig. Dynata ignorerar signaler om att inte spåra. Om du har invändningar mot Dynata:s rutiner med avseende på signaler om att inte spåra kan du avböja att delta i eller använda Dynata:s tjänster enligt beskrivningen nedan.

I samband med Dynata:s effektivitetsprogram för online-annonser ger Dynata sina underleverantörer, partner och/eller kunder rätt att överföra, ställa in eller skriva tredjepartsteknik i syfte att underlätta undersökningsaktiviteter avseende publikmätning och återkallande av annonser. Dynata ansvarar inte för någon tredje parts efterlevnad av eller agerande som resultat av signal om att inte spåra.

 

 

8. Ej för barn

Tjänsten är inte avsedd för eller avsedd att användas av någon person som är under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år och om vi får vetskap om att vi oavsiktligt har samlat in data från barn under 16 år kommer vi att vidta rimliga kommersiella åtgärder för att radera sådana personuppgifter.

 

 

9. Uppdatering av denna integritetspolicy

Detta globala integritetsmeddelande kan komma att uppdateras regelbundet för att återspegla ändringar i våra metoder för personuppgifter. Vi kommer att publicera ett tydligt meddelande på relevanta webbplatser för att meddela dig om alla väsentliga ändringar av vår globala integritetsmeddelande och ange överst i meddelandet när det senast uppdaterades. Om vi uppdaterar vårt globala integritetsmeddelande, kan vi under vissa omständigheter komma att be om ditt samtycke.

 

 

10. Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer angående våra integritetsmetoder eller denna integritetspolicy eller om du vill välja bort viss användning av dina personuppgifter, utöva dina rättigheter vad gäller de personuppgifter vi har om dig eller framföra klagomål om våra integritetsmetoder så är du välkommen att kontakta Dynata Global UK Limited eller Dynata LLC såsom beskrivs nedan.

 • Dynata Global UK Limited: skriv till oss på  privacy@researchnow.com  eller till: Devon House 58 St. Katharine's Way, London, Förenta kungariket, E1W 1JP, Attention: Dataskyddsansvarig.
 • Dynata LLC: skriv till oss på  privacy@dynata.com  eller till: 4 Research Drive, Shelton, CT 06484, Förenta staterna.