Zap Surveys Personvernerklæring

Inntrer: 15/08/2013

Denne versjonen: 05/09/2019

Personvernerklæringen beskriver hvordan Dynata Global UK Limited (tidligere kjent som Research Now Limited) og Dynata, LLC (tidligere kjent som Survey Sampling International LLC) og deres moder-, datter-, og tilknyttede selskaper (samlet kalt «Dynata», «vi», «oss» eller «våre») behandler personopplysninger i sammenheng med nettbaserte panelfellesskap, spørreundersøkelser, belønningsprogrammer, nettsteder og mobilapplikasjoner (samlet kalt «tjenesten»). Den beskriver spesifikt typene personopplysninger vi samler inn i forbindelse med tjenesten, formålet for innsamling av disse personopplysningene, de andre partene vi kan dele dem med og tiltakene vi gjør for å beskytte sikkerheten til opplysningene. Den forteller deg også om dine rettigheter og valgmuligheter med tanke på dine personopplysninger, og hvordan du kan kontakte oss for å oppdatere kontaktinformasjonen din eller stille spørsmål om vår personvernpraksis.

 

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for behandling av dine personopplysninger i sammenheng med spørreundersøkelser som administreres av tredjeparter. I disse situasjonene er ikke Dynata sponsoren av spørreundersøkelsen og undersøkelsesmetoden, og resultatene eller undersøkelsesopplysningene er og forblir derfor i undersøkelsessponsorens eierskap. Se den relevante sponsorens personvernerklæring for å lære mer om personvernpraksisen til denne sponsoren.

 

Registrering for, bruk av og tilgang til tjenesten er underlagt ditt samtykke i denne personvernerklæringen og  våre brukervilkår .

 

 

1. Personopplysninger som kan samles inn om deg

Vi samler inn personopplysninger på forskjellige måter, beskrevet nedenfor. For denne personvernerklæringen betyr «personopplysninger» all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar person. Der det er aktuelt, angir vi om du må oppgi dine personopplysninger til oss, i tillegg til konsekvensene av å ikke gjøre det. Hvis du ikke oppgir personopplysninger når du blir bedt om det, er det ikke sikkert at du vil kunne dra nytte av tjenesten hvis den informasjonen er nødvendig for å tilby deg tjenesten, eller hvis loven krever at vi samler dem inn.

 • a. Personopplysninger du oppgir
 • Vi ber om at du oppgir visse personopplysninger når du registrerer deg for en konto gjennom våre nettsteder eller mobilapplikasjon, inkludert navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, yrke, utdanning og kjønn.
 • I tillegg samler vi inn personopplysninger om deg i sammenheng med et panel, når du deltar i en spørreundersøkelse eller i forbindelse med mottak og innløsing av belønninger og insentiver. Slik informasjon omfatter et unikt paneldeltaker/respondent-identifikasjonsnummer som vi gir deg når du registrerer deg for en konto, og svarene du gir når du tar spørreundersøkelsen. I denne sammenhengen kan du velge å oppgi sensitive personopplysninger om deg, slik som personopplysninger som offentliggjør eller avslører helsemessige og medisinske forhold, seksuell legning, politiske meninger/synspunkter, rasemessig/etnisk opphav, religiøs eller filosofisk overbevisning og fagforeningsmedlemskap. Der loven krever det innhenter vi ditt uttrykkelige samtykke til behandling av dine sensitive personopplysninger. Vi kan også samle inn innhold som du sender inn, laster opp eller overfører når du bruker tjenesten, slik som bilder og videoer.
 • b. Stedsdata
 • Vi kan be deg om tillatelse til å innhente stedsinformasjon fra mobilenheten din. Vi kan bruke stedsinformasjon til å gi deg muligheten til å delta i stedsbaserte spørreundersøkelser og markedsundersøkelser, eller til å dele slike stedsdata med tredjepartskunder for å demonstrere visse trafikkmønstre til deltakere basert på sted, inkludert, men ikke begrenset til kjøpeatferd basert på besøkte steder.
 • Vi samler inn stedsinformasjon for formålene nevnt ovenfor med ditt samtykke. Hvis du ikke lenger ønsker å dele geolokasjonsinformasjon med oss, endrer du personverninnstillingene på enheten din. Der loven krever det, innhenter vi ditt uttrykkelige samtykke til å dele din stedsinformasjon med tredjeparter.
 • c. Sosiale medier-kontoer
 • Du kan også ha muligheten til å få tilgang til tjenestene gjennom tredjeparters sosiale medieplattformer. Hvis du velger å ta deg tilgang til tjenestene på denne måten, kan vi samle inn profilinformasjon lagret på din konto på sosiale medier, slik som navn, kjønn og e-postadresse.
 • d. Personopplysninger som innhentes gjennom automatiserte metoder
 • Når du bruker tjenestene, kan vi samle inn informasjon gjennom automatiserte metoder, slik som informasjonskapsler og liknende teknologier. Informasjonskapsler er små filer som lagrer visse data på en enhet. Informasjonskapsler oppretter en unik ID som er tilknyttet nettleseren din. Øktinformasjonskapsler utløper når du lukker nettleseren, mens vedvarende informasjonskapsler blir værende på enheten din til de blir slettet eller når de når en fastsatt utløpsdato.
 • Informasjonen vi samler inn gjennom informasjonskapsler og liknende teknologier kan omfatte informasjon om enheten din og dens egenskaper, deriblant enhetstypen og operativsystem, andre applikasjoner på enheten din, nettverks- og internettleverandør, tidssone, nettverksstatus, nettlesertype, henvisningsside/utgangsside, operativsystem, tidsstempel, klikkstrømdata og unike identifikasjonsnumre som IP-adresse, enhetens unike identifikasjonsnummer, Media Access Control (MAC)-adresse eller nettleseridentifikator. Vi kan også bruke digitale fingeravtrykkslesing og vannmerkingsteknologier for å samle inn informasjonen nevnt ovenfor.
 • Vi kan også samle inn informasjon om deg fra visse applikasjoner og funksjonalitet som er tilgjengelig på enheten din hvis du gir oss tilgang til disse. Slik informasjon inkluderer antall og type applikasjoner installert, push-varsler, kamera, mikrofon, tilgang til bildebibliotek, tilgang til fillagring, osv.
 • Vi bruker denne informasjonen til å forbedre tjenestene ved å vurdere hvor mange brukere som tar seg tilgang til tjenesten vår, hvilket innhold, hvilke produkter og funksjoner i tjenesten vår som interesserer flest besøkende, hva slags type tilbud kundene våre ser og hvordan tjenesten vår fungerer fra et teknisk ståsted.
 • I noen tilfeller kan vi bruke informasjon samlet inn gjennom automatiserte metoder, sammen med annen informasjon, for å gjenkjenne brukere (eller husholdninger) på tvers av plattformer eller enheter, slik som smarttelefoner, datamaskiner, nettbrett eller tilhørende nettlesere, for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Informasjon samlet inn via digital fingeravtrykkslesing og vannmerkingsteknologier kan også brukes for kvalitetskontroll, validering og formål knyttet til oppdaging og forebygging av svindel.
 • Førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler og andre lignende eller relaterte teknologi- og enhetsidentifikatorer (f.eks. IDFAs, AAIDs osv.) kan plasseres, skrives, angis og/eller leses for flere formål, inkludert, uten begrensning, for å gi en bedre undersøkelsesopplevelse, kvalitetskontroll, validering, aktivering eller tilrettelegging av undersøkelsesdeltakelse, sporing av gjennomførte undersøkelser eller andre fullførte handlinger, oppdaging og/eller forebygging av svindel, analyse av nettsider og målgruppering for å utvikle publikumsinnsikt og/eller se liknende modeller i forbindelse med markedsføringskampanjer, og med det formål å målrette annonser og annet innhold til enkeltpersoner, med forbehold om samtykke dersom det kreves av gjeldende lov. Men for enkelte informasjonskapsler og/eller lignende eller relatert teknologi, kan du imidlertid ikke bruke tjenesten hvis du bestemmer deg for å ikke godta informasjonskapsler.
 • Med hensyn til koblingen av data samlet inn via tjenesten til data for tredjeparts datastyringsplattformer (« DMP »), bruker Dynata slike data selv og/eller tillater Dynatas kunder og/eller DMP selv å bruke slike data til å gi deg undersøkelsesmuligheter, for å måle annonseringseffektiviteten (som beskrevet mer detaljert nedenfor), til segmentgrupper, å designe reklamekampanjer ved å bruke «dobbeltgjenger»-kohortgrupper basert på undersøkelser og tredjepartsdata, og/eller å markedsføre slike tredjeparts produkter/tjenester til deg.
 • Målgruppeinnsikt / like modeller . Dynata og/eller tredjeparter kan bruke personlig identifiserende informasjon og/eller knytte personlig identifiserende informasjon til informasjonskapsler fra tredjeparter for å utvikle målgruppeinnsikt og/eller like modeller i forbindelse med markedsføringskampanjer.
 • Online annonseringseffektivitet . I forbindelse med Dynatas effektivitetsprogram for elektronisk annonsering kan du delta i undersøkelser om annonser, reklamer, innhold, kampanjer og/eller nettsteder som Dynata tester for kundene dine. For å tilrettelegge gjennomføringen av slike undersøkelser, kan Dynatas kunder skrive, angi eller lese informasjonskapsler, lokalt delte/lagrede objekter, flash-informasjonskapsler og/eller annen relatert teknologi (hver en « tredjepartsteknologi » og samlet « tredjepartsteknologier »). Tredjepartsteknologier kan skrives, angis eller leses på forskjellige steder, inkludert, uten begrensning, Dynatas servere eller systemer. Hvis du deltar, blir din UID lagret i eller tilknyttet tredjepartsteknologien slik at du kan bli kontaktet igjen om elektronisk annonse eller kampanje, og Dynatas kunde kommer til å bruke tredjepartsteknologien til å avgjøre om du har sett, klikket på eller på annen måte samhandlet med den elektroniske annonsen eller kampanjen. Hvis du har samhandlet med den elektroniske annonsen eller kampanjen, kommer Dynatas kunde til å sende din UID og den spesifikke undersøkelsen til Dynata og Dynata vil gi deg muligheten til å fullføre undersøkelsen.
 • Publikumsdata . I tillegg til bruk og deling av publikumsdata (som definert nedenfor) i forbindelse med effektiviseringstiltak for elektronisk annonsering, som slik undersøkelse som beskrevet nedenfor, kan Dynata dele din UID og data som tidligere er innsamlet av Dynata, inkludert, uten begrensning, alder, kjønn, inntekt, antall personer i husstanden din, utdanningsnivå og sysselsettingsstatus, (« publikumsdata »), til tredjeparter, inkludert, uten begrensning, Dynatas underleverandører, partnere og/eller kunder for formålet med publikumsrapportering om innhold, annonser, kampanjer og nettsteder du besøker, ser og/eller klikker på. Publikumsdata vil bli brukt i forbindelse med effektiviseringstiltak for elektronisk annonsering og for å hjelpe til med opprettelse, utvikling og implementering av nettsteder, elektroniske annonser og andre funksjoner for internett og digitale medier, funksjonalitet og kampanjer. Publikumsdata kan deles i et enkelt sammendragsskjema (dvs. den enkeltes respondentnivå) eller i oppsamlet oppsummeringsskjema (dvs. en gruppe respondenter).
 • For mer informasjon om typene informasjonskapsler vi bruker, formålene vi bruker informasjonen vi samler inn gjennom informasjonskapsler på, se vårt Verktøy for samtykke til informasjonskapsler.
 • e. Personopplysninger vi behandler i forbindelse med spørreundersøkelser om kunders annonsering
 • Når du bruker tjenesten for å delta i spørreundersøkelser om spesifikke annonser og kampanjer som Dynata tester for sine bedriftskunder, kan du se disse annonsene eller kampanjene flere steder, deriblant i mobilapper som ikke tilhører Dynata mobile (f.eks. i en spill-app). Når du er blitt eksponert for de relevante annonsene og kampanjene, vil Dynata gi deg tilgang til, eller kontakte deg for å fullføre, en spørreundersøkelse om disse annonsene eller kampanjene og/eller gi visse demografiske data om deg til annonsøren eller annonsørens agent om de demografiske profilene til personer som har vist annonsen.
 • For å tilrettelegge gjennomføringen av slike undersøkelser på annonser eller kampanjer, har Dynata inngått samarbeid med annonsefirmaer som tilbyr, måler eller tilrettelegger annonser, inkludert i andre mobilapper. Tjenesten gir annonsenettverk med UID, den unike enhetsidentifikatoren din og annen informasjon samlet inn via automatiserte midler. Når du bruker en mobilapp som har samarbeidet med et av annonseselskapene, kan annonseselskapet bruke din unike enhetsidentifikator eller annen automatisk innhentet informasjon for å gjenkjenne enheten din. Annonseselskapet kan da vise deg en annonse eller kampanje som Dynata tester for en av våre forretningskunder. Annonseselskapet kan da informere Dynata om at enheten som er tilknyttet din UID, nettopp har mottatt en annonse eller kampanje, slik at Dynata kan gi deg tilgang til eller kontakte deg for å fullføre en undersøkelse om annonsen eller kampanjen.
 • f. Personopplysninger levert av tredjeparter
 • Vi kan samle inn personopplysninger, atferds- og/eller demografiske opplysninger fra tredjeparter, slik som datastyringsplattformer, annonsenettverk, servicebyråer og prøveleverandører. Denne innsamlingen kan omfatte, men er ikke begrenset til, alder, kjønn, geografi, sted, barns tilstedeværelse, mobilannonse-ID, kjøpshistorikk, eksponering til reklame og «look-a-like»-segmenter (speilsegmenter).

 

 

2. Hvordan vi kan bruke dine personopplysninger

Vi kan bruke personopplysninger vi samler inn fra eller om deg til en rekke formål, deriblant:

 • For å gi deg muligheten til å delta i forskning, inkludert å bli med i et panel, delta i en spørreundersøkelse som administreres av Dynata eller av tredjeparter (enten som paneldeltaker eller ikke-paneldeltaker), eller bruke nettsteder og mobilapplikasjoner knyttet til paneler eller spørreundersøkelser.
 • For å administrere, oppfylle, legge til rette for deltagelse i og kommunisere om Dynatas belønninger, insentivprogrammer og andre kampanjer, inkludert konkurranser i forbindelse med panelmedlemskap og/eller fullføring av spørreundersøkelser.
 • For å kommunisere med deg om medlemskapet ditt i et panel som eies av Dynata eller for å sende deg varslinger om din deltakelse i en spørreundersøkelse og tilpassede spørreundersøkelsesmuligheter.
 • For å sørge for at annonser vises til deg utenfor tjenesten for å tilrettelegge for fullføring av spørreundersøkelser som måler hva slags effekt annonser har.
 • For å tilby deg tjenester og annonser som er tilpasset dine kriterier, slik som interesser eller stedsinformasjon, og for å gjøre Dynata og tredjeparter i stand til å utvikle markedsføringsinnsikt, målgruppe/speilmodeller basert på individuelle og/eller samlede profildata og segmentmålgrupper. Vi kan for eksempel utvikle markedsførings- og annonsekampanjer som målretter personer som har en sosial og demografisk profil som er lik din.
 • For å vurdere effektiviteten av nettbasert annonsering og for måling av nettstedspublikum og for å hjelpe til med opprettelse, utvikling og implementering av nettsteder, nettbaserte annonser og andre funksjoner for Internett og digitale medier, funksjonalitet og kampanjer.
 • For å sende tilpassede markedsføringsmeldinger om Dynata og tredjeparters produkter og tjenester.
 • For å oppdatere Dynatas arkiver, utføre dataanalyse for Dynata-formål eller for våre kunder.
 • For å tilby en bedre spørreundersøkelsesopplevelse, inkludert kvalitetskontroll, validering, sporing av fullførte spørreundersøkelser eller andre fullførte handlinger.
 • For å sørge for sikkerhet og for å oppdage og forebygge svindel.
 • For å overholde våre juridiske forpliktelser, inkludert, uten begrensning, skattemessige forpliktelser eller på andre måter håndheve eller beskytte våre rettigheter.
 • For undertrykking av data eller ekskluderingsformål, inkludert, uten begrensning, hindre den samme respondenten fra å ta en undersøkelse mer enn én gang, i samsvar med avmeldingsforespørsler osv.
 • For å dele personopplysningene dine med tredjeparter (f.eks. kunder, prøveleverandører osv.) for undertrykkelses- og ekskluderingsformål, inkludert, uten begrensning, å hindre at en respondent tar samme undersøkelse mer enn én gang, forebygge at en person blir invitert til en undersøkelse gjennom mer enn én kilde, for å overholde avmeldingsforespørsler om kommunikasjon fra eller på vegne av Dynata, osv.
 • Som ellers tillatt i henhold til denne personvernerklæringen eller som ellers godkjent av deg.

Hvis du befinner deg innenfor EØS, kan vi samle inn og bruke dine personopplysninger når:

 • Du samtykker til bruken av dine personopplysninger. Vi kan for eksempel prøve å få ditt samtykke for vår bruk av informasjonskapsler eller tilsvarende teknologier, for å sende deg markedsføringsmeldinger, eller for å behandle personopplysninger som anses som sensitive i henhold til gjeldende lov.
 • Det er nødvendig for å tilby deg produkter og tjenester eller for å svare på forespørslene dine.
 • Vi er påkrevd eller autorisert av gjeldende lov til å bruke dine personopplysninger.
 • Vi, eller en tredjepart, har en legitim interesse av å bruke dine personopplysninger, som for å sørge for, og forbedre sikkerheten og ytelsen, til våre produkter og tjenester, for å anonymisere personopplysninger og utføre dataanalyser.

 

 

3. Hvordan vi deler dine personopplysninger

Vi kan offentliggjøre personopplysningene vi innhenter om deg som beskrevet nedenfor, eller som du ellers blir informert om på tidspunktet for innsamling av dataene, inkludert med:

 • Våre moder-, datter-, og tilknyttede selskaper for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen.
 • Våre tjenesteleverandører som utfører tjenester og behandler personopplysninger på våre vegne. Eksempler på våre tjenesteleverandører er våre skylagringsleverandører, leverandører av svindelverktøy, innsamlingsplattform for undersøkelsesdata og kildeleverandører. Vi kan også dele personopplysninger med datameglere og datasamlere som handler etter våre instruksjoner og på våre vegne for å berike vår database for utvikling av innsikt om målgrupper og/eller speilmodeller, analyse og markedsføringskunnskap. Vi krever gjennom kontrakt at disse tjenesteleverandørene kun behandler personopplysninger i henhold til våre instruksjoner og som nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller for å overholde juridiske krav. Vi krever også at de har beskyttelsestiltak som er utviklet for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten av personopplysningene de behandler på våre vegne. I forbindelse med deling av personopplysninger med tjenesteleverandører som beskrevet overfor, kan slike tjenesteleverandører bruke slike personopplysninger for å forbedre og effektivisere sine tjenester, og i så fall opptrer de som datakontrollører og ikke som databehandlere ansatt av Dynata. Hvis du vil ha en liste over tjenesteleverandører som opptrer som datakontrollører for dine personopplysninger og deres personvernerklæringer, kan du klikke  her .
 • Programpartnere som inviterte deg til å bli med i tjenesten og som du har meldt deg på gjennom.
 • Våre kunder for formål knyttet til markedsundersøkelser (inkludert for opprettelse og validering av modeller, oppdaging og forebygging av svindel, datamarkedsegementering- og matching, samt innløsning, oppfylling og/eller påmelding i forbindelse med belønninger, insentiver og konkurranser), for å gjøre det mulig for dem å utvikle markedsføringskampanjer, målgruppeinnsikt, speilmodeller og/eller for å markedsføre tredjeparts produkter/tjenester til deg, og for å identifisere respondenter som allerede har svart på spørreundersøkelser til å ta nye spørreundersøkelser eller for meldinger.
 • Vår kunde eller deres kunder, hvis vi tror at du har eller kan ha brutt opphavsretten til en tredjepart eller  våre brukervilkår .
 • Med en tredjepart i forbindelse med reorganisering, sammenslåing, salg, fellesforetak, tildeling, overføring eller annen disposisjon av alle eller deler av vår virksomhet, aktiva eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurser eller tilsvarende saksanlegg).
 • Som ellers tillatt i henhold til denne erklæringen eller (i) hvis vi blir pålagt å offentliggjøre personopplysninger om deg av loven eller rettslige skritt, (ii) som svar på en forespørsel fra en domstol, politimyndighet eller statstjenestemenn, eller (iii) når vi mener offentliggjøring er nødvendig eller passende for å hindre fysisk skade eller økonomisk tap, eller i forbindelse med en etterforskning av faktisk svindel eller ulovlig aktivitet.

Vi kan tillate at en kunde samler inn personopplysninger direkte fra deg. Du står fritt til å gi dem dine personopplysninger. I disse situasjonene inngår vi skriftlige avtaler med kundene våre for å, blant annet, begrense deres bruk av personopplysninger.

 

 

4. Dine rettigheter og valgmuligheter

Du kan underlagt gjeldende lov ha rett til å:

 • Fravelge visse innsamlinger og bruk av dine personopplysninger når vi leverer tjenesten. For mer informasjon, logg på kontoen din og endre preferansene dine.
 • Fravelge innsamling og bruk av viss informasjon, som vi samler inn om deg gjennom automatiserte metoder. I visse jurisdiksjoner kan du utøve valget ditt angående bruken av informasjonskapsler og liknende teknologier via Verktøy for samtykke til informasjonskapsler. Nettleseren kan fortelle deg hvordan du kan bli varslet og fravelge at visse typer informasjonskapsler blir plassert på enheten din. Vær oppmerksom på at uten visse informasjonskapsler vil du kanskje ikke være i stand til å bruke alle funksjonene på våre nettsteder, apper eller nettbaserte tjenester.
 • Be om tilgang til og motta informasjon om personopplysninger vi oppbevarer om deg, oppdatere og rette unøyaktigheter i personopplysningene, begrense eller komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger, få informasjon anonymisert eller slettet, etter behov, eller til å utøve din rett til dataportabilitet for å enkelt overføre informasjon til et annet selskap. I tillegg kan du også ha rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, inkludert i landet der du bor, jobber eller hvor en hendelse fant sted.
 • Trekke tilbake eventuelt samtykke du har gitt tidligere i forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger, når som helst og vederlagsfritt. Vi kommer til å bruke preferansene dine fremover, og dette vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før din tilbaketrekking av samtykke.

De rettighetene kan i noen tilfeller være begrenset av lokale lovkrav.

 

Du kan stoppe all innsamling av personopplysninger og annen informasjon av oss ved å avinstallere tjenestene eller avslutte deltakelsen din i alle paneler. Du kan bruke de standard avinstalleringsprosessene som er tilgjengelige som en del av mobilenheten eller via mobilapplikasjonsmarkedet eller nettverket, eller du kan lukke panelkontoen din på panelets side. Vær oppmerksom på at vi, dersom du sletter mobilapplikasjonen, men opprettholder en profil på ett av våre nettsteder, likevel kan samle inn personopplysninger og andre data fra deg gjennom nettstedene våre. Avinstallering av mobilapplikasjonen vil ikke slette all informasjon som er samlet inn av oss før du avinstallerer tjenestene. For å slette all informasjon som er innsamlet av oss, kontakter du oss som angitt nedenfor.

 

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine som beskrevet ovenfor eller avslutte kontoen, kontakter du oss som angitt i «Slik kontakter du oss»-delen nedenfor.

 

 

5. Datasikkerhet- og oppbevaring

Vi opprettholder passende tekniske, administrative og fysiske beskyttelser for å beskytte personopplysninger og annen informasjon som offentliggjøres eller samles inn av oss mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert destruksjon, tap, endring, tilgang, offentliggjøring eller bruk. Vi gjennomgår, overvåker og evaluerer vår personvernpraksis og beskyttelsessystemer jevnlig. Til tross for de garantier vi implementerer, er overføringer over Internett eller et mobilnett ikke helt sikre, og derfor garanterer vi ikke for sikkerheten til overføringer på nett. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle feil av enkeltpersoner ved innsending av personopplysninger til oss.

Vi tar også forholdsregler for å slette dine personopplysninger eller oppbevare dem i en form som ikke tillater at du blir identifisert når denne informasjonen ikke lenger er nødvendig for formålene vi behandler den for, med mindre loven krever at vi oppbevarer denne informasjonen i en lengre tidsperiode. Når vi fastslår oppbevaringsperioden, tar vi hensyn til ulike kriterier, slik som typen produkter eller tjenester forespurt av deg eller levert til deg, karakteren av og lengden på forholdet vårt med deg, mulig ny påmelding til våre produkter eller tjenester, effekten på tjenestene vi leverer til deg hvis vi sletter informasjon fra eller om deg, obligatoriske oppbevaringsperioder fastsatt og loven og foreldelsesfrist.

 

 

6. Dataoverføringer

Personopplysningene dine kan overføres til mottakere i andre land enn det landet du bor i, inkludert til USA, hvor Dynata Global UK Limiteds moderselskap og Dynata har hovedkvarter. Disse landene har ikke det samme datavernet som det landet du opprinnelig oppgav informasjon i. Når vi overfører dine personopplysninger til andre land, kommer vi til å beskytte den informasjonen som beskrevet i denne personvernerklæringen eller som meddelt deg på det tidspunktet da informasjonen ble samlet inn.

Hvis du befinner deg innenfor EØS eller Sveits, overholder vi gjeldende juridiske krav som gir tilstrekkelig beskyttelse for overføring av personopplysninger til tredjeparter.

 

 

7. Do Not Track

Do Not Track («DNT») er en preferanse i nettleseren din som du kan stille inn til å varsle nettsteder du besøker at du ikke vil at disse skal samle inn visse opplysninger om deg. Dynata responderer ikke på DNT-signaler. Hvis du protesterer mot Dynatas praksis med henhold til DNT-signaler, kan du melde deg ut av slik deltakelse eller bruk av Dynatas tjenester som beskrevet under.

I forbindelse med Dynatas online annonseringseffektivitetsprogram, tillater Dynata sine underleverandører, partnere og/eller klienter å droppe, angi og/eller skrive tredjepartsteknologi for å legge til rette for publikumsmåling og annonseundersøkelsesaktiviteter. Dynata er ikke ansvarlig for tredjeparters etterlevelse med eller svar på DNT-signaler.

 

 

8. Ingen barn

Tjenesten er ikke utviklet for eller tiltenkt for bruk av noen person under 16 år. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 16 år, og hvis vi blir oppmerksom på at vi ved et uhell har samlet inn personopplysninger fra et barn under 16 år, vil vi gjøre en rimelig kommersiell innsats for å slette slike personopplysninger.

 

 

9. Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Denne globale personvernerklæringen kan oppdateres for å gjenspeile endringer i vår personopplysningspraksis. Vi kommer til å poste en fremtredende melding på relevante nettsteder for å varsle deg om eventuelle betydelige endringer til vår globale personvernerklæring og angi øverst på meldingen når den sist ble oppdatert. Hvis vi oppdaterer vår globale personvernerklæring, kan vi under visse omstendigheter be om ditt samtykke.

 

 

10. Slik kontakter du oss

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om personvernpraksisen vår eller denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å fravelge visse typer bruk av dine personopplysninger, utøve rettighetene dine i relasjon til personopplysningene vi oppbevarer om deg eller sende inn en klage om vår personvernpraksis, må du gjerne kontakte Dynata Global UK Limited eller Dynata LLC som beskrevet nedenfor.

 • Dynata Global UK Limited: skriv til oss  privacy@researchnow.com  eller til Devon House 58 St. Katharine's Way, London, United Kingdom E1W 1JP, attn: Datavern-medarbeider.
 • Dynata LLC: skriv til oss på  privacy@dynata.com  eller til 4 Research Drive, Shelton, CT 06484 United States.