Waardevolle Mening Privacybeleid

Waardevolle Mening Privacybeleid Eerst van kracht: 01/04/2006

Deze versie: Ingangsdatum 09/11/2020

​Het Privacybeleid omschrijft hoe Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited) en Dynata, LLC (f/k/a Survey Sampling International LLC) en hun moederbedrijven, dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven (gezamenlijk “Dynata”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verwerken in de context van panelgemeenschappen, enquêtes, beloningsprogramma’s, websites en mobiele applicaties (gezamenlijk de “Service”). Het omschrijft in het bijzonder de soorten van persoonlijke gegevens die we verzamelen in verband met de Service, de doeleinden waarvoor we die persoonlijke gegevens verzamelen, de andere partijen waarmee we die persoonlijke gegevens kunnen delen, en de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de gegevens te beschermen. Het Privacybeleid informeert u ook over uw rechten en keuzes aangaande uw persoonlijke gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen om uw contactgegevens bij te werken of vragen te stellen over privacypraktijken.

 

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de context van enquêtes die worden uitgevoerd door derde partijen. In deze gevallen is Dynata niet de opdrachtgever van de enquête en het enquête-instrument, en de enquêteresultaten of enquêtegegevens worden beheerd door de opdrachtgever van de enquête. We verwijzen u naar het relevante privacybeleid van de opdrachtgever voor meer informatie over diens privacypraktijken.

 

Het inschrijven bij, gebruikmaken van en toegang krijgen tot de Service is onderworpen aan dit Privacybeleid en onze  Algemene Voorwaarden.

 

 

1. Persoonlijke gegevens over u, die kunnen worden verzameld

We verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren, die hieronder worden omschreven. Ten behoeve van dit Privacybeleid betekent “persoonlijke gegevens” alle informatie aangaande een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Waar van toepassing geven we aan of en waarom u ons uw persoonlijke gegevens moet verstrekken, evenals de gevolgen indien u dit verzuimt. Als u niet persoonlijke gegevens verstrekt wanneer u daarom wordt gevraagd, kunt u wellicht niet profiteren van de Service als die gegevens noodzakelijk zijn om u de Service te kunnen leveren of indien we wettelijk verplicht zijn die persoonlijke gegevens te verzamelen.

 

·         a. Door u verstrekte persoonlijke gegevens

 • We vragen u bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken als u zich registreert voor een account via onze websites of mobiele applicatie, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, beroep, opleiding en geslacht.
 • Daarnaast verzamelen we persoonlijke gegevens die u verstrekt in de context van een panel, wanneer u deelneemt aan een enquête of in verband met de ontvangst en inlossing van beloningen en stimulansen. Dergelijke informatie omvat een uniek panellid/respondent-identificatienummer dat we u toekennen als u zich inschrijft voor een account en de antwoorden die u verstrekt bij het invullen van de enquête. In deze context kunt u ervoor kiezen gevoelige persoonlijke gegevens over u te verstrekken, zoals persoonlijke gegevens die uw gezondheid, medische gegevens, seksuele geaardheid of seksleven, politieke overtuigingen, ras/etnische origine, religieuze en filosofische overtuigingen en vakbondlidmaatschap kenbaar maken. Waar vereist volgens de wet, verkrijgen we uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw gevoelige persoonlijke gegevens. We kunnen ook inhoud verzamelen die u indient, uploadt of overdraagt bij gebruik van de Service, zoals foto’s en video’s.

·         b. Locatiegegevens

 • We kunnen uw toestemming vragen voor het verkrijgen van locatiegegevens vanaf uw mobiele apparaat. We kunnen uw locatiegegevens gebruiken om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan plaatselijke enquêtes en marktonderzoek, of om dergelijke locatiegegevens te delen met derde partij klanten om bepaalde plaatselijke verkeerspatronen van deelnemers te demonstreren, waaronder, maar niet beperkt tot, koopgedrag op basis van bezochte locaties.
 • We verzamelen uw locatiegegevens voor de bovengenoemde doeleinden met uw instemming. Als u uw locatiegegevens niet meer met ons wilt delen, kun u de privacy-instellingen van uw apparaat wijzigen. Waar vereist volgens de wet, verkrijgen we uw uitdrukkelijke toestemming voor het delen van locatiegegevens met derde partijen.

·         c. Sociale media accounts

 • U kunt ook de mogelijkheid aangeboden krijgen voor toegang tot de Services via derde partij sociale media platforms. Indien u kiest voor toegang tot de Services op deze manier, kunnen we bepaalde profielgegevens verzamelen die opgeslagen zijn in uw sociale media platformaccount, zoals naam, geslacht en e-mailadres.

·         d. Automatisch verkregen persoonlijke gegevens

 • Als u gebruikmaakt van de Service, kunnen we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, bijvoorbeeld via cookies en gelijkwaardige technologieën. Cookies zijn kleine bestanden die bepaalde gegevens op een apparaat opslaan. Cookies creëren een unieke ID die wordt geassocieerd met uw browser. Sessiecookies vervallen als u uw browser sluit, terwijl permanente cookies op uw apparaat achterblijven totdat ze worden verwijderd of wanneer ze een vastgestelde vervaldatum bereiken.
 • De informatie die we verzamelen via cookies en gelijkwaardige technologieën kan informatie bevatten over uw apparaat en diens functies, inclusief het apparaattype en uitvoeringssyteem, andere applicaties op uw apparaat, netwerk en internetserviceprovider, tijdzone, netwerkstatus, type browser, verwijzings/sluitingspagina’s, uitvoeringssysteem, datum/tijdstempel, clickstreamdata, en unieke identificatienummers, zoals het IP-adres van uw apparaat, uniek apparaatidentificatienummer, Media Access Control (MAC) adres, of browser-identificator. We kunnen ook digitale vingerafdruk- en watermerktechnologieën gebruiken om de bovenstaande informatie te verzamelen.
 • We kunnen ook informatie verzamelen vanaf bepaalde applicaties en functionaliteiten die beschikbaar zijn op uw apparaat als u ons toegang daartoe geeft. Dergelijke informatie omvat het aantal en de soorten applicaties die zijn geïnstalleerd, push-notificaties, camera, microfoon, toegang tot fotobibliotheek, toegang tot bestandsopslag, enz.
 • We gebruiken deze informatie om de Service te verbeteren door te beoordelen hoeveel gebruikers de Service openen of gebruiken, welke inhoud, producten en kenmerken van onze Service onze bezoekers het meest interesseren, welk soort aanbiedingen onze klanten graag zien en hoe onze Service presteert vanuit technisch oogpunt.
 • In sommige gevallen kunnen we informatie gebruiken die automatisch werd verzameld samen met andere informatie, om gebruikers (of huishoudens) te herkennen via platforms of apparaten, zoals smartphones, computers, tablets of verwante browsers, voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. Informatie verzameld via digitale vingerafdruk- en watermerktechnologieën kan ook worden gebruikt voor kwaliteitscontrole, validatie, fraudedetectie en preventie.
 • Cookies van het bedrijf zelf en van derde partijen en andere gelijkaardige of verwante technologie en apparaatidentificatoren (bijv. IDFA’s, AAID’s, enz.) kunnen voor verschillende doelstellingen geplaatst, geschreven, ingesteld en/of gelezen worden om, zonder beperking, een betere enquête-ervaring mogelijk te maken, het volgen van voltooide enquêtes of andere voltooide acties, voor fraudedetectie en/of preventie, onderzoek naar doeltreffendheid van internetreclame, website-tracking en meting van publiek, om publiekinzichten en/of lookalike-modellen te ontwikkelen in verband met marketingcampagnes en voor het gericht aanbieden van reclame en andere inhoud aan individuen, onderworpen aan uw toestemming waar vereist door de toepasselijke wetgeving. Echter, als u besluit om geen cookies te accepteren voor bepaalde cookies en/of soortgelijke of aanverwante technologie, zult u niet in staat zijn om de Service te gebruiken.
 • Met betrekking tot het linken van gegevens die via de Service zijn verzameld naar een Data Management Platform (“ DMP ”) van derden: Dynata gebruikt deze gegevens zelf en/of stelt de klanten van Dynata en/of de DMP zelf in staat deze gegevens te gebruiken om u te voorzien van enquêtemogelijkheden, om de effectiviteit van adverteren te meten (zoals hieronder nader beschreven), om doelgroepen te segmenteren, om reclamecampagnes te ontwerpen met behulp van ‘look-alike’ cohortgroepen op basis van enquête en gegevens van derden en/of om dergelijke producten/diensten van derden aan u aan te bieden.
 • Publiekinzichten/Look-alikes. Dynata en/of derde partijen kunnen van u ingezamelde persoonlijke gegevens gebruiken en/of kunnen van u ingezamelde persoonlijke gegevens linken aan een cookie van een derde partij om publieksinzichten en/of lookalike-modellen te ontwikkelen in verband met marketingcampagnes.
 • Doeltreffendheid internetreclame. In verband met het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame van Dynata kunt u deelnemen aan enquêtes met betrekking tot reclame, promoties, inhoud, campagnes en/of websites die Dynata voor haar klanten test. Om het voltooien van deze enquêtes te vergemakkelijken kunnen klanten van Dynata cookies, plaatselijk gedeelde/opgeslagen objecten, flash-cookies en/of andere gerelateerde technologieën (elk van hen een ‘ Externe Technologie ’ en gezamenlijk ‘ Externe Technologieën ’) schrijven, plaatsen of lezen. De externe technologieën kunnen op verschillende locaties geschreven, geplaatst of gelezen worden, inclusief maar niet beperkt tot servers of systemen van Dynata. Als u deelneemt, zal uw UID in de externe technologie worden opgeslagen of ermee geassocieerd worden, waardoor u in staat gesteld zult worden om opnieuw benaderd te worden over internetreclame en promotionele acties op het internet en de klanten van Dynata zullen gebruikmaken van de externe technologie om te bepalen of u een internetreclame of -promotie gezien heeft, erop geklikt heeft of er op enige andere wijze op gereageerd heeft. Als u met een internetreclame of -promotie hebt gecommuniceerd, dan zal de klant van Dynata uw UID en de specifieke enquête naar Dynata sturen en Dynata zal u de mogelijkheid bieden om de enquête te voltooien.
 • Meetgegevens publiek. Naast het gebruik en het delen van de Meetgegevens van Publiek (zoals hieronder gedefinieerd) in verband met onderzoek naar de doeltreffendheid van internetreclame, zoals dergelijk onderzoek hierboven beschreven werd, kan Dynata uw UID en gegevens die eerder door Dynata ingezameld zijn, inclusief maar niet beperkt tot, leeftijd, geslacht, inkomen, aantal mensen in uw huishouden, onderwijs/opleiding en arbeidspositie, (‘ Meetgegevens Publiek ’), met derde partijen delen, inclusief, zonder beperking, onder-opdrachtnemers van Dynata, partners en/of klanten met als doel het rapporteren van metingen van publiek betreffende de inhoud, advertenties, campagnes en websites die u bezoekt, bekijkt en/of waar u op klikt. De Meetgegevens Publiek zullen gebruikt worden in verband met onderzoek naar de doeltreffendheid van internetreclame, en om te helpen bij de creatie, ontwikkeling en implementatie van websites, internetreclame en andere internet- en digitale mediafuncties, functionaliteiten en campagnes. De Meetgegevens Publiek kunnen met derden gedeeld worden in een enkelvoudige samenvattingsvorm (bijv. individueel respondentenniveau) of in een geaggregeerde vorm (bijv. een groep respondenten).
 • Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, de doeleinden waarvoor we informatie gebruiken die verzameld is via cookies, ga naar onze Cookie Consent tool.

·         e. Persoonlijke gegevens die we verwerken in verband met enquêtes over reclame van klanten

 • Als u gebruikmaakt van de Service om deel te nemen aan enquêtes over specifieke advertenties en aanbiedingen die Dynata test voor zijn zakelijke klanten, kunt u deze advertenties of aanbiedingen op verschillende plaatsen zien, waaronder mobiele apps die niet van Dynata zijn (bijv. in een gaming app). Nadat de betreffende advertenties en aanbiedingen aan u zijn getoond, geeft Dynata u toegang tot, of neemt contact met u op voor het invullen van een enquête over deze advertenties of aanbiedingen en/of kan bepaalde demografische gegevens over u verstrekken aan de reclamemaker, of de agent van de reclamemaker, met betrekking tot de demografische profielen van personen die de advertentie hebben bekeken.
 • Om het invullen van dergelijke enquêtes over reclame of promoties te faciliteren, werkt Dynata samen met reclamebedrijven die advertenties aanbieden, testen of faciliteren, inclusief in andere mobiele apps. De Service levert reclamenetwerken met de UID, uw unieke apparaatidentificator, en andere automatisch verzamelde informatie. Daarna, wanneer u een mobiele app gebruikt die samenwerkt met één van de reclamebedrijven, kan het reclamebedrijf uw unieke apparaatidentificator of andere automatisch verzamelde informatie gebruiken om uw apparaat te herkennen. Het reclamebedrijf kan u dan een advertentie of aanbieding laten zien die Dynata test voor een van onze bedrijfsklanten. Het reclamebedrijf kan dan Dynata informeren dat het apparaat dat gelinkt is aan uw UID net een advertentie of aanbieding ontvangen heeft, waardoor Dynata u toegang kan geven tot een enquête over de advertentie of aanbieding of om contact met u op te nemen over het invullen daarvan.

·         f. Persoonlijke gegevens verstrekt door derde partijen

 • We kunnen persoonlijke gegevens, gedrags- en/of demografische gegevens van derde partijen verkrijgen, zoals databeheerplatforms, reclamenetwerken, informatieservicebureaus en steekproefleveranciers. De verzameling hiervan kan omvatten, maar is niet beperkt tot: leeftijd, geslacht, geografie, locatie, aanwezigheid van kinderen, mobiele reclame-ID’s, koopgeschiedenis, ontvangen advertenties, lookalike-segmenten.

 

 

2. Hoe we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

De persoonlijke gegevens die we van of over u verkrijgen, kunnen we gebruiken voor uiteenlopende doeleinden, waaronder:

 • U aanbieden deel te nemen aan researchactiviteiten, waaronder deelname aan een panel, aan door Dynata of derde partijen uitgevoerde enquêtes (al dan niet als panellid) of websites en mobiele applicaties te gebruiken die verband houden met panels of enquêtes.
 • Dynata beloningen, stimulansprogramma’s en andere aanbiedingen uitvoeren, beheren, voltooien, toegankelijk maken en communiceren - inclusief loterijen die worden aangeboden in verband met panellidmaatschap en/of het invullen van enquêtes.
 • Met u communiceren over uw lidmaatschap van een panel in eigendom van Dynata, of u kennisgevingen sturen van uw deelname aan een enquête en op maat gemaakte enquêtemogelijkheden.
 • Regelen dat advertenties aan u worden getoond buiten de Service om de uitvoering van herinneringsenquêtes te faciliteren.
 • U op maat gemaakte Services en advertenties leveren, gebaseerd op criteria zoals uw interesses of locatiegegevens, en Dynata en derde partijen in staat stellen marktinzichten, doelgroep/lookalike-modellen op basis van individuele en/of collectieve profielgegevens, en segmentdoelgroepen te ontwikkelen. We kunnen bijvoorbeeld markt- en reclamecampagnes ontwikkelen, afgestemd op personen die een sociaal en demografisch profiel hebben dat overeenstemt met dat van u.
 • De Meetgegevens Publiek zullen gebruikt worden in verband met onderzoek naar de doeltreffendheid van internetreclame, en om te helpen bij de creatie, ontwikkeling en implementatie van websites, internetreclame en andere internet- en digitale mediafuncties, functionaliteiten en campagnes.
 • Versturen van op maat gemaakte marketingberichten over producten en diensten van Dynata en derde partijen.
 • Bijwerken van de bestanden van Dynata, uitvoeren van gegevensanalyses voor doeleinden van Dynata of voor onze klanten.
 • Een betere enquête-ervaring leveren, inclusief kwaliteitscontrole, validatie, bijhouden van voltooide enquêtes of andere voltooide acties.
 • Waarborgen van veiligheid en beveiliging en opsporen en voorkomen van fraude.
 • Naleven van onze wettelijke verplichtingen, inclusief, zonder beperking, belastingplicht, of anderszins onze rechten doen gelden of beschermen.
 • Voor de onderdrukking of uitsluiting van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het voorkomen dat dezelfde respondent meer dan eens een enquête invult, het voldoen aan verzoeken voor opt-out of afmelding, enz.
 • Om uw persoonlijke gegevens te delen met derde partijen (bijv. klanten, steekproefleveranciers, enz.) voor onderdrukkings- en uitsluitingsdoeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het voorkomen dat een respondent meer dan eens dezelfde enquête invult, het voorkomen dat een individu wordt uitgenodigd voor een enquête via meer dan één bron, het voldoen aan verzoeken tot opt-out en afmelding van verzoeken om communicatie van of namens Dynata, enz.
 • Zoals anderszins toegestaan krachtens dit privacybeleid of zoals anderszins door u geautoriseerd.

Als u bent gevestigd in de Europese Economische Ruimte, kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, indien:

 • U toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. We kunnen bijvoorbeeld uw instemming vragen met ons gebruik van cookies of gelijkwaardige technologieën, om u marktberichten te sturen, of om persoonlijke gegevens te verwerken die de toepasselijke wetgeving als gevoelig oordeelt.
 • Noodzakelijk om u producten en diensten te leveren, om uw vragen te beantwoorden.
 • Toepasselijke wetgeving van ons verlangt of ons opdraagt uw persoonlijke gegevens te gebruiken.
 • Wij, of een derde partij een rechtmatig belang hebben in het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zoals het waarborgen en verbeteren van de veiligheid en beveiliging, voor de uitvoering van onze producten en diensten, het anonimiseren van persoonlijke gegevens en het uitvoeren van gegevensanalyses.

 

 

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

We kunnen de persoonlijke gegevens die we over u verzameld hebben openbaar maken zoals hieronder omschreven of anderszins aan u onthuld op het moment dat de gegevens worden verzameld, onder andere aan:

 • Ons moederbedrijf, dochtermaatschappij, en gelieerden voor de doeleinden omschreven in dit Privacybeleid.
 • Onze dienstverleners die namens ons diensten verlenen en persoonlijke gegevens verwerken. Voorbeelden van onze dienstverleners zijn onze leveranciers van cloud-opslag, leveranciers van fraude-instrumenten, een platform voor het verzamelen van onderzoeksgegevens en goederenleveranciers. We kunnen ook persoonlijke gegevens delen met gegevensmakelaars en gegevensaggregatoren, die handelen volgens onze instructies en namens ons, ten behoeve van de verrijking van onze database voor de ontwikkeling van publiekinzichten en/of lookalike-modellen, analyses en marktintelligentie. We dragen deze dienstverleners contractueel op alleen persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies, en waar noodzakelijk, om namens ons diensten uit te voeren of in naleving van wettelijke vereisten. We verlangen ook van hen dat ze veiligheidsmaatregelen treffen voor de bescherming van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens, die ze namens ons verwerken. In verband met het delen van persoonlijke gegevens met dienstverleners zoals hierboven uiteengezet, mogen dergelijke dienstleveranciers dergelijke persoonlijke gegevens gebruiken voor het verbeteren en uitbreiden van de diensten. In dit geval treden zij op als gegevensbeheerders en niet als gegevensverwerkers betrokken door Dynata. Voor een lijst van de dienstverleners die optreden als gegevensbeheerders voor uw persoonlijke gegevens en het betreffende privacybeleid, klik  hier.
 • Programmapartners die u hebben uitgenodigd deel te nemen aan de Service en via wie u zich heeft ingeschreven.
 • Onze klanten voor aan marktonderzoek gerelateerde doeleinden (waaronder het maken en valideren van modellen, fraudedetectie en -preventie, gegevens marktsegmentatie en database matching en inlossing van beloningen, stimulansen en loterijen, uitvoering en/of toegang), om hen in staat te stellen marktcampagnes, doelgroepinzichten en lookalike-modellen te ontwikkelen, derde partij producten/diensten aan u op de markt te brengen, en ten behoeve van het identificeren van respondenten voor hernieuwde enquêtes of berichten.
 • Onze klant of de klanten van onze klant, indien we van mening zijn dat u de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of de  Algemene Voorwaarden van de Service heeft geschonden of kan schenden.
 • Een derde partij in verband met een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht, of andere afstoting van een gedeelte of het geheel van ons bedrijf, onze bedrijfsmiddelen of voorraad (inclusief in verband met faillissement of gelijkwaardige ontwikkelingen).
 • Zoals verder toegestaan krachtens dit Beleid of (i) indien de wet of een rechtszaak van ons eist dat we persoonlijke gegevens over u openbaar maken, (ii) in respons op een verzoek van een rechtbank, juridische handhavingsinstanties, of overheidsfunctionarissen, of (iii) indien we menen dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is ter preventie van fysieke schade of financieel verlies, of in verband met een onderzoek in vermeende of feitelijke frauduleuze of illegale activiteiten.

 

We kunnen een klant toestaan om rechtstreeks van u persoonlijke gegevens te verzamelen. Het staat u vrij hen persoonlijke gegevens te verstrekken. In deze omstandigheden gaan we een schriftelijke overeenkomst aan met onze klanten om, onder andere, hun gebruik van de persoonlijke gegevens te beperken.

 

 

4. Uw rechten en keuzes 

Onderhevig aan toepasselijke wetgeving kunt u het recht hebben om:

 • Zich uit te schrijven van bepaald(e) verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens bij het leveren van de Service. Ga voor meer informatie naar uw account en verander uw voorkeuren.
 • Zich uit te schrijven van verzameling en gebruik van bepaalde informatie, die we automatisch verzamelen. In sommige jurisdicties heeft u het recht keuzes te maken met betrekking tot het gebruik van cookies en gelijkwaardige technologieën via de Cookie Consent tool. Uw browser kan u vertellen hoe u kennisgevingen kunt ontvangen aangaande bepaalde soorten cookies die op uw apparaat worden geplaatst en hoe u zich hiervan kunt uitschrijven. We maken u erop attent dat zonder bepaalde cookies u wellicht niet alle kenmerken van onze websites, apps of internetservices kunt gebruiken.
 • Toegang te vragen tot en informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die we over u onderhouden, onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens bij te werken en te corrigeren, de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, de informatie te laten anonimiseren of verwijderen, waar van toepassing, of uw rechten te doen gelden inzake data-portabiliteit voor gemakkelijke overdracht van informatie naar een ander bedrijf. Daarnaast kunt u het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, waaronder die van het land waarvan u ingezetene bent, de plek waar u werkzaam bent of de plek waar een incident heeft plaatsgevonden.
 • Te allen tijde, zonder kosten, eerder gegeven toestemming in te trekken aangaande de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We passen uw voorkeuren progressief toe en dit is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Deze rechten kunnen in sommige gevallen door lokale wetgeving beperkt zijn.

 

U kunt alle inzameling door ons van persoonlijke gegevens en andere informatie stopzetten door de Services te verwijderen of door uw deelname aan alle panels te beëindigen. U kunt het standaard verwijderingsproces gebruiken dat beschikbaar is in uw mobiele apparaat of via de mobiele app-winkel of het netwerk, of u kunt uw account als panellid annuleren op de panelwebsite. We maken u erop attent dat als u de mobiele applicatie verwijdert, maar een profiel bijhoudt op een van onze websites, we nog steeds persoonlijke gegevens en andere gegevens van u kunnen verzamelen via onze websites. Het verwijderen van de mobiele applicatie zal niet alle informatie wissen die door ons verzameld werd voorafgaand aan het verwijderen van de Services. Voor verwijdering van alle door ons verzamelde informatie, verzoeken wij u contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet.

 

Als u de hierboven omschreven rechten wilt doen gelden of uw account wilt beëindigen, neemt u dan contact met ons op in het “Hoe contact met ons opnemen” gedeelte hieronder.

 

 

5. Gegevensbeveiliging en gegevensretentie

We treffen gepaste technische, administratieve en fysieke maatregelen om onthulde of door ons verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongewild(e), onwettig(e) of niet-geautoriseerd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. We beoordelen, bewaken en evalueren regelmatig onze privacypraktijken en beveiligingssystemen. Niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die we ingevoerd hebben, zijn transmissies via internet en/of een mobiel netwerk nooit volledig veilig en kunnen we de veiligheid van internettransmissies niet garanderen. We zijn niet verantwoordelijk voor door personen gemaakte fouten tijdens het indienen van persoonlijke gegevens bij ons.

 

We treffen ook maatregelen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te bewaren in een niet-identificeerbaar formaat, nadat deze informatie niet meer nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze informatie hebben verwerkt, tenzij we wettelijk verplicht zijn de informatie voor een langere periode te bewaren. Bij het bepalen van de retentieperiode houden we rekening met verschillende criteria, zoals het soort producten en diensten dat u vraagt of dat wij u leveren, de aard en duur van onze relatie met u, mogelijke herinschrijving voor onze producten of diensten, de impact op de u geleverde diensten indien we sommige gegevens van of over u verwijderen, verplichte retentieperiodes conform de wet en het statuut van beperkingen.

 

 

6. Gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers in landen anders dan het land waar u bent gevestigd, inclusief naar de Verenigde Staten, waar de moedermaatschappij van Dynata Global UK Limited en Survey Sampling International hun hoofdkantoor hebben. Deze landen hebben wellicht niet dezelfde gegevensbeschermingswetgeving als het land waarin u oorspronkelijk de gegevens heeft verstrekt. Als we uw persoonlijke gegevens overdragen naar andere landen, beschermen we die informatie zoals omschreven in dit Privacybeleid of zoals aan u kenbaar gemaakt op het moment van verzameling.

 

Indien u bent gevestigd in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, leven wij de toepasselijke wettelijke vereisten na door adequate maatregelen te treffen voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen.

 

 

7. Do Not Track [niet bijhouden]

Do Not Track (‘DNT’) is een instelling van uw browser die u kunt selecteren om websites die u bezoekt op de hoogte te stellen van het feit dat u niet wilt dat de websites bepaalde gegevens over u inzamelen. Dynata reageert niet op DNT-signalen. Als u bezwaar heeft tegen de praktijk van Dynata ten opzichte van DNT-signalen, kunt u ervoor kiezen om u van deelname aan of het gebruik van diensten van Dynata uit te schrijven (opt-out), zoals hieronder omschreven.

In verband met het doeltreffendheidsprogramma voor internetreclame van Dynata, geeft Dynata toestemming aan onderaannemers, partners en/of klanten van Dynata om derde partij technologieën te plaatsen, zetten en/of schrijven met als doel het vergemakkelijken van het testen van het publiek en de enquêteactiviteiten voor het herinneren van reclames. Dynata is niet verantwoordelijk voor de naleving van en de reactie op DNT-signalen door derde partijen.

 

 

8. Geen kinderen

De Service is niet ontworpen voor, of bestemd voor gebruikmaking door, personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, en als we ons ervan bewust worden dat we per ongeluk persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, ondernemen we redelijke, zakelijke stappen om dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen.

 

 

9. Updates van dit Privacybeleid

Deze wereldwijde Privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt om de wijzigingen in onze praktijken in verband met persoonlijke gegevens te weerspiegelen. We publiceren een prominente kennisgeving op relevante websites om u te informeren over betekenisvolle wijzigingen in onze wereldwijde Privacyverklaring en geven bovenaan de Verklaring weer wanneer de meest recente update heeft plaatsgevonden. Als we onze wereldwijde Privacyverklaring bijwerken, vragen we in sommige gevallen uw instemming.

 

 

10. Hoe neemt u contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacypraktijken of dit Privacybeleid of als u zich wilt uitschrijven van bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens, uw rechten wilt doen gelden aangaande de persoonlijke gegevens die we over u hebben of een klacht in wilt dienen over onze privacypraktijken, aarzelt u dan niet contact op te nemen met Dynata Global UK Limited of Survey Sampling International LLC, zoals hieronder omschreven.

 • Dynata Global UK Limited: schrijf ons op  privacy@dynata.com of naar Devon House 58 St. Katharine’s Way, Londen, Verenigd Koninkrijk E1W 1JP, ter attentie van: Data Protection Officer.
 • Survey Sampling International LLC: schrijf ons op  privacy@dynata.com of naar 4 Research Drive, Shelton, CT 06484 Verenigde Staten.